Descarregar Pdf
LLENGÜES A L’ESTIU
Universitat d’Estiu-Institut de Llegües de la UdL
ANGLÈS, FRANCÈS, ALEMANY I ITALIÀ
ALUMNES DE PRIMER ANY, ATENCIÓ!!

- Els estudiants de primer (any acadèmic 14-15) poden demanar ajuts a la Generalitat per fer el curs.
- Aquests ajuts cobreixen la despesa total del curs, sempre i quan l'estudiant l'aprovi.
- A més, si us apuntésssiu al següent nivell el curs acadèmic 15-16 també podríeu demanar un ajut que cobrís totes les despeses del curs.
- És a dir: tindríeu dos cursos gratis.

LLENGÜES A L'ESTIU - INFORMACIÓ GENERAL

Cursos semipresencials de 110 h (80 h de classe + 30 h de feina autònoma amb materials del campus virtual)
Avaluació
Cursos amb examen i certificació de l’IL. Avaluació final.
Preus:
UdL 268,40 € / Externs 367,4 €

Dates i horari:

De l’1 al 28 de juliol, de 9 a 11 h i d’11.30 a 13.30 h
Data examen:
L'examen final es realitzarà el 29 de juliol

Tipus de certificació
Certificats reconeguts de nivell
Estudiants de nou accés a la UdL que han d'acreditar un B2 en acabar els seus estudis
Poden demanar ajuts econòmics a l'AGAUR d'acord amb el programa Parla 3 i tindran preferència en la matrícula: des del 5 al 8 de maig
Estudiants amb beca Equitat o del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Poden sol·licitar l'ajut en el moment de realitzar la matrícula.
Estudiants Erasmus 2015-16
Poden demanar el retorn d'una part de l'import de la matrícula a l'Oficina de Relacions Internacionals de la UdL

PROVES DE NIVELL
Els alumnes que necessitin provar que tenen un determinat nivell i no tinguin cap certificat, poden fer una prova de nivell a l'Institut de Llengües per poder saber/demostrar que poden cursar un nivell superior al seu. Les proves es faran els dilluns i dimecres (de 10:00 a 13:00) i els dimarts (de 16:00 a 17:00).

UDL, CENTRE ACREDITAT
La UdL és un centre acreditat per ACLES per organitzar exàmens de nivell B1 i B2 d'anglès i B1 de francès. Aquests exàmens permeten obtenir certificats amb el segell de qualitat ACLES (reconegut per l'AGAUR, el CIC, la CRUE i CERCLES).


INICIACIÓ AL XINÈS (MÒDUL 2)
Durada: 40 h
Dates i horari: del 15 al 28 de juliol, de 9 a 11 h i d’11.30 a 13.30 h
Preus: UdL132 € / Externs 182 €
Continuació del mòdul 1 de l’EOI Lleida de l’1 al 14 de juliol
Tipus de certificació
Certificat d'aprofitament
   Darrera modificació: