PERSONAL DE LA UdL

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Propostes de cursos que vulguin ser reconeguts com a Matèria Tranversal

Cal omplir els formularis Annex 1 i Annex 2

Propostes de cursos que no vulguin reconeixement de Matèria Transversal

Cal omplir el formulari Annex 3

PERSONES I INSTITUCIONS ALIENES A LA UdL

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Cal omplir el formulari Annex 4

   Darrera modificació: