Llengües a l'Estiu

Lleida, de l'1 al 26 de juliol de 2019

Anglès A2

Anglès B1

Anglès B2.1 Anglès B2.2
Italià A1 Català C2

Introducció a la Llengua i la Cultura Xineses

Programa en PDF

Butlleta d'Inscripció / Butlleta d'Inscripció

Consolida i acredita els teus coneixements d'anglès, italià i català

Inicia't en l'estudi de la llengua i la cultura xineses

Cursos per aprendre llengües adreçats tant a estudiants i personal de la UdL com a persones externes que vulguin aprendre, consolidar i acreditar els coneixements de:

 • Anglès: A2, B1, B2.1 i B2.2
 • Italià: A1
 • Català: C2
 • Introducció a la llengua i la cultura xineses

Cursos d’anglès i italià:

 • Metodologia: semipresencial Durada: 110 hores (80 presencials i 30 al campus virtual de la UdL)
 • Dates: de l'1 al 23 de juliol, en horari de matí
 • Exàmens orals i escrits: del 24 al 26 de juliol al matí

L’Institut de Llengües expedirà certificats reconeguts de nivell a les persones que superin l’avaluació prevista (B1 i B2 d’anglès, amb segell CertACLES). Els resultats dels exàmens es donaran a conèixer al mes de setembre.

Curs de català:

 • Metodologia: presencial
 • Durada: 80 hores
 • Dates: de l' 1  al 23 de juliol, en horari de matí
 • Exàmens orals i escrit: del 24 al 26 de juliol al matí

L’Institut de Llengües expedirà certificats reconeguts de nivell a les persones que superin l’avaluació prevista (CLUC català C2). Els resultats dels exàmens de català es donaran a conèixer el mes de setembre.

Curs d'introducció a la llengua i la cultura xineses

 • Metodologia: presencial
 • Durada: 40 hores
 • Dates: de l' 1 al 12 de juliol, en horari de matí

Important

 • Els estudiants de grau i màster oficials de la UdL  poden accedir a ajuts econòmics per a la formació i l'acreditació lingüístiques. Més informació al web de l'Institut de Llengües
 • Als estudiants de la Universitat de Lleida amb inici d'estudis de grau els cursos 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017,que acreditin haver obtingut el B2 abans que finalitzi el curs 2018-2019 (inclòs), se´ls concedirà el reconeixement de la Matèria Transversal per un valor de 6 crèdits, sense cap tipus de cost, en presentar l'acreditació del nivell B2 en llengua anglesa, francesa, alemanya o italiana.
 • Els estudiants de la UdL que marxaran d'Erasmus el curs 2019-2020 podran demanar el retorn d'una part de l'import de la matrícula a l'Oficina de Relacions Internacionals de la Universitat de Lleida (tel. 973 00 35 30, a/e: ori@int.udl.cat).
 • Els certificats dels cursos de llengües són reconeguts pel Departament d’Ensenyament com a cursos de formació del professorat.

Cursos

Anglès A2

 • Hores lectives: 110 hores (80 presencials i 30 al campus virtual)
 • Places: 25
 • Dates: de l'1 al 23 de juliol
 • Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 11.00 i d’11.30 a 14 h
 • Examen final: escrit el 24 de juliol/ orals el 25 o 26 de juliol
 • Preu: 290,40 €  UdL (estudiantat, PAS i PDI) / 413,60 € externs UdL

Anglès B1

 • Hores lectives: 110 hores (80 presencials i 30 al campus virtual)
 • Places: 25
 • Dates: de l'1 al 23 de juliol
 • Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 11.00 i d’11.30 a 14 h
 • Examen final: escrit el 24 de juliol/ orals el 25 o 26 de juliol
 • Preu: 290,40 €  UdL (estudiantat, PAS i PDI) / 413,60 € externs UdL

Anglès B2.1

 • Hores lectives: 110 hores (80 presencials i 30 al campus virtual)
 • Places: 25
 • Dates: de l'1 al 23 de juliol
 • Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 11.00 i d’11.30 a 14 h
 • Examen final: escrit el 24 de juliol/ orals el 25 o 26 de juliol
 • Preu: 290,40 €  UdL (estudiantat, PAS i PDI) / 413,60 € externs UdL

Anglès B2.2

 • Hores lectives: 110 hores (80 presencials i 30 al campus virtual)
 • Places: 25
 • Dates: de l'1 al 23 de juliol
 • Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 11.00 i d’11.30 a 14 h
 • Examen final: escrit el 24 de juliol/ orals el 25 o 26 de juliol 
 • Preu: 290,40 €  UdL (estudiantat, PAS i PDI) / 413,60 € externs UdL

Italià A1

 • Hores lectives: 110 hores (80 presencials i 30 al campus virtual)
 • Places: 25
 • Dates: de l'1 al 23 de juliol
 • Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 11.00 i d’11.30 a 14 h
 • Examen final: escrit el 24 de juliol/ orals el 25 o 26 de juliol 
 • Preu: 290,40 €  UdL (estudiantat, PAS i PDI) / 413,60 € externs UdL

Català C2

 • Hores lectives: 80 hores presencials
 • Places: 25
 • Dates: de l'1 al 23 de juliol
 • Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 11.00 i d’11.30 a 14 h
 • Examen final: escrit el  26 de juliol/ orals 24 o 25 de juliol
 • Preu: 244 € UdL (estudiantat, PAS i PDI) / 333,60 € externs UdL

 Introducció a la Llengua i la Cultura Xineses

 • Hores lectives: 40 hores presencials
 • Places: 25
 • Dates i horari: de l'1 al 12 de juliol, de 09.00 a 11.00 i d'11.30 a 13.30 h
 • Preu: 184 € UdL (estudiantat, PAS i PDI)/ 266,40 € externs UdL

Per accedir als cursos d'anglès i català cal acreditar el nivell anterior presentant un certificat reconegut en el moment de fer la matrícula o bé fent una prova de nivell.

Proves de nivell

A partir del 6 de maig (Aula 0.12 CCCT Institut de Llengües)

dilluns 16.30 -18.00 h

dimarts 9.00 -12.00 h

 

 

Més informació de cada curs a:

 http://estiu.udl.cat

 

Informació i matrícules: Oficina de la Universitat d’Estiu de la UdL

Organització acadèmica: Institut de Llengües de la UdL

Lloc de realització dels cursos: Universitat de Lleida. Campus de Cappont