Contacte

Institut de Llengües
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
Tel. +34 973 00 35 42
Fax +34 973 00 35 99
institutdellengues@udl.cat
http://www.udl.cat/institutdellengues

índextwitter

 

Horari de la Secretaria

Del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h i dimarts, de 15.30 a 17.30 h

A partir del 22 de gener de 2018

Del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h i del dilluns al dijous, de 15.30 a 17.30 h