Contacte

Institut de Llengües
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
Tel. +34 973 00 35 42
Fax +34 973 00 35 99
institutdellengues@udl.cat
http://www.udl.cat/institutdellengues

índextwitter

 

Horari de la Secretaria

Del 21 de gener al 8 de febrer de 2019, del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h i les tardes de dimarts, dimecres i dijous de 15.30 a 17.30 h.

A partir de l'11 de febrer l’horari serà de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h i els dimarts de 15.30 a 17.30 h

Horario de la Secretaría

Del 21 de enero al 8 de febrero de 2019, de lunes a viernes, de 9.30 a 14 h y las tardes de martes, miércoles y jueves, de 15.30 a 17.30 h
 
A partir del 11 de febrero el horario será de lunes a viernes, de 9.30 a 14 h y el martes de 15.30 a 17.30 h

 

Opening times

From the 21st January to the 8th February 2019, from Monday to Friday, from 9.30 to 14 h , and Tuesday, Wednesday and Thursday, from 15.30 to 17.30 h
 
From the 11st February, from Monday to Friday, from 9.30 to 14 h and Tuesday, from 15.30 to 17.30 h