Contacte

Institut de Llengües
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
Tel. +34 973 00 35 42
Fax +34 973 00 35 99
institutdellengues@udl.cat
http://www.udl.cat/institutdellengues

índextwitter

 

Horari de la Secretaria

Durant el setembre de 2018, del dilluns al dijous, de 9.30 a 14 h i de 15.30 a 17.30 h i el divendres, de 9.30 a 14 h

A partir del dia 1 d'octubre de 2018, del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h i el dimarts, de 15.30 a 17.30 h

 

Horario de la Secretaría

Durante el septiembre de 2018, de lunes a jueves, de 9.30 a 14 h y de 15.30 a 17.30 h y el viernes, de 9.30 a 14 h

A partir del día 1 de octubre de 2018, de lunes a viernes, de 9.30 a 14 h y el martes, de 15.30 a 17.30 h

 

Opening times

September 2018, from Monday to Thursday, from 9.30 to 14 h and Friday, from 9.30 to 14  h

As of the 1st October 2018, from Monday to Friday, from 9.30 to 14 h and Tuesday, from 15.30 to 17.30 h