Contacte

Institut de Llengües
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
Tel. +34 973 00 35 42
Fax +34 973 00 35 99
institutdellengues@udl.cat
http://www.udl.cat/institutdellengues

índextwitter

 

Horari de la Secretaria

Del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h i el dimarts, de 15.30 a 17.30 h
 

L'Institut de Llengües romandrà tancat del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019

Horario de la Secretaría

De lunes a viernes, de 9.30 a 14 h y el martes, de 15.30 a 17.30 h
 

El Instituto de Lenguas permanecerá cerrado del 22 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019

Opening times

From Monday to Friday, from 9.30 to 14 h and Tuesday, from 15.30 to 17.30 h
 
The Language Institute will be closed to the 22nd December 2018 to the 6th January 2019