Contacte

Institut de Llengües
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
Tel. +34 973 00 35 42
Fax +34 973 00 35 99
institutdellengues@udl.cat
http://www.udl.cat/institutdellengues

índextwitter

 

Horari de la Secretaria

Del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h i dimarts, de 15.30 a 17.30 h

Del 15 de juny al 31 d'agost de 2018, del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h

 

Horario de la Secretaría

De lunes a viernes, de 9.30 a 14 h y el martes, de 15.30 a 17.30 h

Del 15 de junio al 31 de agosto de 2018, de lunes a viernes, de 9.30 a 14 h

 

Opening times

From Monday to Friday, 9.30-14 h and Tuesday, 15.30-17.30 h

From the 15th June to the 31st August 2018, from Monday to Friday, 9.30-14 h