Cursos de d'anglès 2020-2021

Cursos del 2n semestre

 Descarregar pdf

Oferta oberta a la comunitat universitària de la UdL i persones externes

CURS DATES HORARI
Curs de preparació per a l’examen B1 UdL-CertAcles* (30 h) 22/02/21-24/05/21 dilluns, 16-18.30 h
Curs de preparació per a l’examen B2 UdL-CertAcles * (30 h) 24/02/21-19/05/21 dimecres, 16-18.30 h
Conversa A2 (nivell A2 assolit) (30 h) 16/02/21-08/06/21 dimarts, 15.30-17.30 h
Conversa B1 (nivell B1 assolit) (30 h) 19/02/21-04/06/21 divendres, 8-10 h
Conversa B1 (nivell B1 assolit) (30 h) 15/02/21-07/06/21 dilluns, 18.30-20.30 h
Conversa B2 (nivell B2 assolit) (30 h) 17/02/21-02/06/21 dimecres, 8-10 h
Conversa B2 (nivell B2 assolit) (30 h) 17/02/21-02/06/21 dimecres, 18.30-20.30 h
Conversa C1 (nivell C1 assolit) (30 h) 16/02/21-08/06/21 dimarts, 13.30-15.30 h
Business English: introducció a l’anglès dels negocis* (30 h) 16/02/21-08/06/21 dimarts, 19-21 h

* Curs 100% en línia amb sessions telepresencials

CURS PREU
Curs de preparació per a l’examen B1 UdL-CertAcles* (30 h) UdL 91,5 € / Extern UdL: 125,10 €
Curs de preparació per a l’examen B2 UdL-CertAcles * (30 h) UdL 91,5 € / Extern UdL: 125,10 €
Conversa A2 (nivell A2 assolit) (30 h) UdL 129,60 € / Extern UdL: 187,50 €
Conversa B1 (nivell B1 assolit) (30 h) UdL 129,60 € / Extern UdL: 187,50 € 
Conversa B1 (nivell B1 assolit) (30 h) UdL 129,60 € / Extern UdL: 187,50 € 
Conversa B2 (nivell B2 assolit) (30 h) UdL 129,60 € / Extern UdL: 187,50 € 
Conversa B2 (nivell B2 assolit) (30 h) UdL 129,60 € / Extern UdL: 187,50 € 
Conversa C1 (nivell C1 assolit) (30 h) UdL 129,60 € / Extern UdL: 187,50 € 
Business English: introducció a l’anglès dels negocis* (30 h) UdL: 138 € /Extern UdL: 199,80 €

 

 • Si la situació sanitària ho permet, les sessions dels cursos de conversa seran presencials; en cas contrari, es faran en línia a través de l'eina de videoconferència del campus virtual de la UdL.
 • Els cursos de preparació d'exàmens i el d'introducció a l'anglès dels negocis és un curs 100% en línia. Les sessions seran telepresencials, dins de l'horari establert, i es duran a terme a través de l’eina de videoconferència del campus virtual de la UdL.
 • Per determinar (s'aconsella no comprar el material fins que no es confirmi la realització del curs).
CURS HORARI AULA
Curs de preparació per a l’examen B1 UdL-CertAcles* (30 h) dilluns, 16-18.30 h AULA
Curs de preparació per a l’examen B2 UdL-CertAcles * (30 h) dimecres, 16-18.30 h AULA
Conversa A2 (nivell A2 assolit) (30 h) dimarts, 15.30-17.30 h AULA
Conversa B1 (nivell B1 assolit) (30 h) divendres, 8-10 h AULA
Conversa B1 (nivell B1 assolit) (30 h) dilluns, 18.30-20.30 h AULA
Conversa B2 (nivell B2 assolit) (30 h) dimecres, 8-10 h AULA
Conversa B2 (nivell B2 assolit) (30 h) dimecres, 18.30-20.30 h AULA
Conversa C1 (nivell C1 assolit) (30 h) dimarts, 13.30-15.30 h AULA
   Darrera modificació:

Altres cursos

 Descarregar pdf

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

 • TANCADA

NIVELLS

 • Anglès A2 (curs cancel·lat), B1, B2.1 (curs ple), B2.2, C1.1 i C1.2

CARACTERÍSTIQUES

 • Cursos que combinen una sessió presencial amb el professor, un dia a la setmana, i una altra a través de l’eina de videoconferència del campus virtual de la UdL.

DURADA

 • 120 h (60 hores presencials amb el professor + 60 hores de feina autònoma en el campus virtual del curs).

PREU

DESTINATARIS

 • Comunitat universitària de la UdL i persones externes a la UdL

OFERTA DE CURSOS I HORARIS

 • Consulteu l'oferta i horaris
 • Al segon semestre hi haurà oferta de cursos de conversa i específics

LLOC

MATERIALS

AVALUACIÓ:

 • L'avaluació de tots els cursos és final. La informació especiífica de com se supera el curs es donarà a l'inici del curs.
 • Els certificats dels nivells A2, B2.1, C1.1 i C1.2 són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'anglès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els de B1 i B2.2 porten el segell CertACLES i són reconeguts, a més, en l'ambit estatal i europeu.

Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.

 

IMPORTANT: El desenvolupament de la situació sanitària pot afectar la docència i l’avaluació d’aquests cursos, la qual cosa pot suposar passar de cursos semipresencials a cursos en línia.

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

 • Inscripció a la formació a través de la web l’Institut de Llengües en els terminis establerts, tot i que restarà oberta durant tot el curs. Consulteu l’apartat preinscripció i matriculació.
 • Data d’inici d’accés a la plataforma: 25 de gener de 2021. Durada de la formació 12 mesos.
 • Rebreu un correu electrònic amb les dades i les instuccions per accedir a la plataforma.

CARACTERÍSTIQUES

 • Formació virtual per mitjà de la plataforma Dexway.
 • Aprenentatge autònom sense tutorització.
 • Accés en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu.
 • Els continguts de la plataforma també són accessibles sense connexió a Internet en accés offline durant un període màxim de 30 dies mitjançant l’app Dexway, introduint l’usuari i contrasenya propis.
 • Disponibilitat del material de la plataforma en anglès britànic i americà.
 • No es necessita cap prova de nivell per fer la formació, però és molt recomanable fer-la, si no es té cap nivell acreditat, per tal de saber a partir de quin nivell cal començar l’aprenentatge. Contacteu amb l’Escola d’Idiomes (il.escola@udl.cat) si esteu interessats a fer-la un cop estigueu matriculats. Les proves de nivell són presencials.
 • Manual opcional dels continguts del curs, unitat per unitat, en PDF.

HORES DE DEDICACIÓ

 • Les hores recomanables de dedicació a la plataforma varien en funció dels nivells: nivells A1 i A2: 80-100 hores per nivell; nivells B1, B2 i C1: 120-150 hores per nivell

PREU

UdL: 132 € / Externs UdL: 188 €

DESTINATARIS

 • Comunitat universitària de la UdL i persones externes a la UdL

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ

 • Aquesta formació inclou tests al final de cada unitat per a la revisió del progrés individual, però no permet obtenir cap acreditació final oficial.
 • Hi ha la possibilitat de complementar aquesta formació amb els exàmens acreditatius oficials dels nivells B1 i B2 amb el segell CertACLES que ofereix l’Institut de Llengües en convocatòria lliure o bé d’altres exàmens oficials com TOEIC o TOEFL.

 

Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.

 

Cursos d'anglès dins el pla de formació del PAS

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

 • El PAS de la UdL (personal d’administració i serveis): matrícula a través del Portal de l'empleat del Servei de Personal.

NIVELLS

 • Anglès A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 i C1.2

CARACTERÍSTIQUES

 • Cursos que combinen una sessió presencial amb el professor, un dia a la setmana, i una altra a través de l’eina de videoconferència del campus virtual de la UdL.

DURADA

 • Diferent segons el nivell (consulteu l'apartat oferta i horaris)

PREU

DESTINATARIS

 • Personal UdL (PAS i PDI)

OFERTA DE CURSOS I HORARIS

 • Consulteu l'oferta i horaris
 • Al segon quadrimestre hi haurà oferta de cursos de conversa i específics

LLOC

MATERIALS

AVALUACIÓ:

 • L'avaluació de tots els cursos és final. La informació especiífica de com se supera el curs es donarà a l'inici del curs.
 • Els certificats dels nivells A1, A2, B2.1, C1.1 i C1.2 són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'anglès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els de B1 i B2.2 porten el segell CertACLES i són reconeguts, a més, en l'ambit estatal i europeu.

Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.

 

IMPORTANT: El desenvolupament de la situació sanitària pot afectar la docència i l’avaluació d’aquests cursos, la qual cosa pot suposar passar de cursos semipresencials a cursos en línia.

El personal docent i investigador (PDI) de la UdL es pot matricular a qualsevol dels cursos d'anglès que s'ofereixen: cursos  semipresencials, formació amb autoaprenentatge, de conversa i els específics per al PAS i PDI (vegeu la informació dels horaris de més amunt en les diferents pestanyes)

Cursos específics d'anglès per al PDI

CURS DATES HORARI

Taller de presentació d'articles en anglès: redacció i exposició oral (12 h)*

19, 20 i 21 de gener de 2021

26, 27 i 28 de gener de 2021

9.30-11.30 h

* Es recomana tindre un nivell B2 assolit

   Darrera modificació: