Cursos de castellà

Información en español Information in English

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI i PAS fora horari laboral) i externs a la UdL, de fora de l'àmbit lingüístic castellanoparlant

Nivells: A1, A2, B1 i B2

Durada: A1 i A2: 50 hores / B1 i B2: 70 hores

Crèdits ECTS (només per a estudiantat d'intercanvi): 3,5 ECTS (A1 i A2) i 5 ECTS (B1 i B2)

Calendari i horaris:

  • Segon quadrimestre:

A1: 19/2/18-23/5/18, dilluns i dimecres 15-17 h

A2: 20/2/18-24/5/18, dimarts i dijous, 15-17 h

B1: 19/2/18-21/5/18, dilluns i dimecres, 15-18 h ajornat una setmana (inici 26/2/18)

B2: 19/2/18-21/5/18, dilluns i dimecres, 18-21 h ajornat una setmana (inici 26/2/18)

  • Primer quadrimestre:

A1: 2/10/17-15/1/18, dilluns i dimecres 15-17 h

A2: 3/10/17-16/1/18, dimarts i dijous 15-17 h

B1: 2/10/17-10/1/18, dilluns i dimecres 17.30-20.30 h

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Aules: campus de Rectorat, consulteu les aules

Preus 2018: 

A1 i A2: UdL 149,85 € / Externs UdL 205,75 € / Preus especials estudiantat d'intercanvi (Erasmus i Mobilitat UdL: 39,85 € / Erasmus Mundus i programa KA107: gratuït)

B1 i B2: UdL 209,79 € / Externs UdL: 288,05 € / Preus especials estudiantat d'intercanvi (Erasmus i Mobilitat UdL: 54,79 € / Erasmus Mundus i programa KA107: gratuït)

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Avaluació: exàmens i certificats propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements de castellà en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb correspondència de crèdits ECTS per als estudiants de mobilitat

L'avaluació dels cursos de castellà és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes (65% com a mínim) i la realització de les proves fetes al llarg del curs, que faran mitjana amb l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final.

Informació sobre les dates d'examen dels cursos del segon quadrimestre

Informació sobre les dates d'examen dels cursos del primer quadrimestre