Cursos de castellà

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI i PAS fora horari laboral) i externs a la UdL, de fora de l'àmbit lingüístic castellanoparlant

Nivells: A1, A2, B1 i B2

Durada: A1 i A2: 50 hores / B1 i B2: 70 hores

Crèdits ECTS (només per a estudiantat d'intercanvi): 3,5 ECTS (A1 i A2) i 5 ECTS (B1 i B2)

Calendari i horaris:

A1: 2/10/17-15/1/18, dilluns i dimecres 15-17 h

A2: 3/10/17-16/1/18, dimarts i dijous 15-17 h

B1: 2/10/17-10/1/18, dilluns i dimecres 17.30-20.30 h

B2: 3/10/17-11/1/17, dimarts i dijous, 17.30-20.30 h  (anul·lat)

Al segon quadrimestre (febrer-maig 2018) es preveu una oferta similar.

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Aules: campus de Rectorat, consulteu les aules

Preus: 

A1 i A2: UdL 147,5 € / Externs UdL 202,5 € / Preus especials estudiantat d'intercanvi (Erasmus i Mobilitat UdL: 37,5 € / Erasmus Mundus: gratuït)

B1 i B2: UdL 206,5 € / Externs UdL: 283,5 € / Preus especials estudiantat d'intercanvi (Erasmus i Mobilitat UdL: 51,5 € / Erasmus Mundus: gratuït)

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal