Cursos de castellà

Información en español Information in English

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI i PAS fora horari laboral) i externs a la UdL, de fora de l'àmbit lingüístic castellanoparlant

Nivells: A1, A2, B1 i B2

Durada: A1 i A2: 50 hores / B1 i B2: 70 hores

Crèdits ECTS (només per a estudiantat d'intercanvi): 3,5 ECTS (A1 i A2) i 5 ECTS (B1 i B2)

Calendari i horaris:

  • Primer quadrimestre:

A1: 1/10/18-7/1/19, dilluns i dimecres 15-17 h

A2: 2/10/18-15/1/19, dimarts i dijous 15-17 h

B1: 1/10/18-19/12/18, dilluns i dimecres 17-20 h

B2: 2/10/18-10/1/19, dimarts i dijous 17-20 h CURS ANUL·LAT!

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Aules: campus de Rectorat, consulteu les aules

Preus 2018: 

A1 i A2: UdL 152,35 € / Externs UdL 208,25 € / Preus especials estudiantat d'intercanvi (Erasmus i Mobilitat UdL: 38,09 € / Erasmus Mundus: gratuït)

Nivell A1 Personal d'Administració i Serveis (PAS) i Personal de Docència i Investigació (PDI): gratis

B1 i B2: UdL 213,29 € / Externs UdL: 291,55 € / Preus especials estudiantat d'intercanvi (Erasmus i Mobilitat UdL: 53,32 € / Erasmus Mundus: gratuït)

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Avaluació: exàmens i certificats propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements de castellà en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb correspondència de crèdits ECTS per als estudiants de mobilitat.

L'avaluació dels cursos de castellà és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes (65% com a mínim) i la realització de les proves fetes al llarg del curs, que faran mitjana amb l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final.

 

Es preveu organitzar cursos de nivells A1, A2, B1 i B2 durant el segon quadrimestre en horaris similars als del primer.