Cursos de francès

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS pla de formació) i externs a la UdL

Nivells: A1, A2, B1, B2.1 i B2.2

Durada: 90 hores (excepte B2.2, de 110 hores)

Calendari i horaris:

A1: 1/10/18-22/5/19, dilluns i dimecres 8-9.30 h 

A2: 2/10/18-23/5/19, dimarts i dijous 8-9.30 h h

B1: 1/10/18-22/5/19, dilluns i dimecres 14.30-16 h

B2.1: 1/10/18-22/5/19, dilluns i dimecres 8-9.30 h 

B2.2: 2/10/18-23/5/19, dimarts i dijous 8-9.30 h i alguns dimecres repartits durant el curs de 17.30 a 19.30 h

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Aules: campus de Rectorat, consulteu les aules

Preu: 

A1, A2, B1 i B2.1: UdL 274,23 € / Externs UdL 374,85 €

B2.2: UdL 335,17 € / Externs UdL 458,15 €

El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Avaluació:

L'avaluació dels cursos A1, A2 i B2.1 és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes (65% com a mínim) i la realització de les proves fetes al llarg del curs, que faran mitjana amb l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final. Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements de francès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'avaluació dels cursos B1 i B2.2 (B2) és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. Els certificats DELF B1 i B2 són reconeguts internacionament. Consulteu més informació sobre aquests exàmens.

 

Està previst organitzar un curs de conversa de nivell B1 de francès al segon quadrimestre, de 30 hores de durada, els divendres de 8 a 10 h.