Cursos de francès

  • Curs segon quadrimestre

Curs de manteniment de nivell B1  SUSPÈS

Destinataris: PAS (pla de formació) i PDI de la UdL

Requisit: nivell B1 assolit

Durada: 40 hores

Calendari: 12/2/18-23/5/18, dilluns i dimecres 8-9.30 h

Preu: 183,20 €

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Aules: campus de Rectorat, consulteu les aules

Avaluació: certificat d'assistència (80% com a mínim)

 

  • Cursos anuals

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS pla de formació) i externs a la UdL

Nivells: A1, A2, B1, B2.1 i B2.2

Durada: 90 hores (excepte B2.2, de 110 hores)

Calendari i horaris:

A1: 3/10/17-29/5/18, dimarts i dijous 8-9.30 h 

A2: 2/10/17-28/5/18, dilluns i dimecres 14-15.30 h

B1: 2/10/17-28/5/18, dilluns i dimecres  8-9.30 h

B2.1: 3/10/17-29/5/18, dimarts i divendres 8-9.30 h

B2.2: 2/10/17-28/5/18, dilluns i dimecres 15-16.30 h i alguns dimecres repartits durant el curs de 17.30 a 19.30 h

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Aules: campus de Rectorat, consulteu les aules

Preu: 

A1, A2, B1 i B2.1: UdL 265,5 € / Externs UdL 364,5 €

B2.2: UdL 324,5 € / Externs UdL 445,5 €

Les taxes dels exàmens finals de B1 i B2.2 no estan incloses en el preu del curs.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Avaluació:

L'avaluació dels cursos A1, A2 i B2.1 és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes (65% com a mínim) i la realització de les proves fetes al llarg del curs, que faran mitjana amb l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final. Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements de francès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'avaluació dels cursos B1 i B2.2 (B2) és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. Els certificats DELF B1 i B2 són reconeguts internacionament.

Consulteu la informació sobre les dates d'exàmens dels cursos 2017-18.