Cursos de francès

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS pla de formació) i externs a la UdL

Oferta de cursos del segon quadrimestre:

Curs de conversa de B1 (nivell B1 assolit)

Durada: 30 hores

Calendari i horari: 15/02/19-31/05/19, divendres, 8-10 h

Material: es facilitarà a la classe

Aula: campus de Rectorat, aula per determinar

Preu: UdL 129,60 € / Externs UdL 187,50 €

Avaluació: certificats d'assistència (80% d'assistència com a mínim)

 

Oferta de cursos del primer quadrimestre:

Nivells: A1, A2, B1, B2.1 i B2.2

Durada: 90 hores (excepte B2.2, de 110 hores)

Calendari i horaris:

A1: 1/10/18-22/5/19, dilluns i dimecres 8-9.30 h 

A2: 2/10/18-23/5/19, dimarts i dijous 8-9.30 h h CURS ANUL·LAT!

B1: 1/10/18-22/5/19, dilluns i dimecres 14.30-16 h CURS ANUL·LAT!

B2.1: 1/10/18-22/5/19, dilluns i dimecres 8-9.30 h 

B2.2: 2/10/18-23/5/19, dimarts i dijous 8-9.30 h i alguns dimecres repartits durant el curs de 17.30 a 19.30 h

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Aules: campus de Rectorat, consulteu les aules

Preu: 

A1, A2, B1 i B2.1: UdL 274,23 € / Externs UdL 374,85 €

B2.2: UdL 335,17 € / Externs UdL 458,15 €

El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Avaluació:

L'avaluació dels cursos A1, A2 i B2.1 és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes (65% com a mínim) i la realització de les proves fetes al llarg del curs, que faran mitjana amb l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final. Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements de francès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'avaluació dels cursos B1 i B2.2 (B2) és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. Els certificats DELF B1 i B2 són reconeguts internacionament. Consulteu més informació sobre aquests exàmens.