Cursos d'italià

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI i PAS fora horari laboral) i externs

Nivells: A1, A2, B1 i C1.1

Durada: 120 hores

Calendari i horaris:

A1: 1/10/18-22/5/19, dilluns i dimecres 16-18 h CURS ANUL·LAT!

A2: 1/10/18-22/5/19, dilluns i dimecres 18-20 h CURS ANUL·LAT!

B1: 2/10/18-23/5/19, dimarts i dijous 16-18 h CURS ANUL·LAT!

C1.1: 2/10/18-23/5/19, dimarts i dijous 18-20 h

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Aules: campus de Cappont, consulteu les aules

Preu:  UdL 365,54 € / Externs UdL 499,80 €

El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Avaluació:

L'avaluació dels cursos A1, A2 i C1.1 és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes (65% com a mínim) i la realització de les proves fetes al llarg del curs, que faran mitjana amb l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final. Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'italià en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'avaluació del curs B1 és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. El certificat CELI 2 (B1) és reconegut internacionament. Consulteu més informació sobre aquest examen.