Matrícula per als cursos d'estiu

Els cursos de llengües a l'estiu s'organitzen entre l'Institut de Llengües i la Universitat d'estiu de la UdL.

Informació i matrícula: Universitat d'Estiu

 

  Terminis de matrícula

MATRÍCULA GENER-FEBRER 2018 (per a cursos del 2n quadrimestre)

-Català A1 intensiu: fins al 14 de gener de 2018

-Anglès, occità, català A1 extensiu, C1, C2 i administratiu: UdL, del 22 al 26 de gener de 2018 / Externs a la UdL, 29 i 30 de gener de 2018

-Cursos específics per a PAS i PDI (manteniment de francès i anglès, anglès inicial): UdL, del 22 al 26 de gener de 2018

-Català A2, B1 i B2: del 6 al 9 de febrer de 2018

-Castellà: UdL, del 31 de gener al 7 de febrer de 2018 / Externs a la UdL, 8 i 9 de febrer de 2018

Si hi ha places vacants, la matrícula continuarà oberta fins a quinze dies després de l'inici de cada curs.

  Procediment de matrícula

GENER-FEBRER 2018

 • Estudiantat UdL, Alumni UdL i persones externes a la UdL: matrícula presencial a la Secretaria de l'Institut de Llengües durant l'horari de matrícula. Horari de matrícula del 22 de gener al 9 de febrer de 2018: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h i de dilluns a dijous de 15.30 a 17.30 h
 • Personal d'Administració i Serveis UdL: a través del portal de l'empleat del Servei de Personal

  Documentació

Documentació necessària per formalitzar la matrícula

 • Vinculació amb la UdL:
  -Estudiants de centres adscrits a la UdL (INEFC i Relacions Laborals): Matrícula del curs 2017-18
  -Antics estudiants UdL amb el carnet Alumni: Carnet
  Per a la resta de casos, no cal presentar cap documentació perquè l'Escola d'Idiomes de l'Institut de Llengües ja disposa de dades d’estudiants matriculats a la UdL i de personal que hi treballa. No obstant això, es pot requerir la presentació d’algun document si es considera convenient.
 • Certificat del nivell anterior (si no s'ha fet cap prova de nivell ni cap curs a l'Escola d'Idiomes de l'Institut de Llengües).
 • Document d'identitat on figurin les dades personals bàsiques


En el moment de fer la matrícula presencial a la Secretaria de l'Institut de Llengües, cada persona pot fer fins a dos inscripcions (dos inscripcions a diferents cursos o inscripció de dos persones diferents al mateix curs o a diferents cursos).

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament i/o presentar la documentació requerida. En cas de no presentar aquesta documentació i/o no fer efectiu el pagament en el termini de dos dies hàbils a partir de la data de la inscripció, la matrícula queda automàticament anul·lada.

L'alumnat amb discapacitat haurà de presentar els informes mèdics pertinents i justificatius durant el període de matrícula (certificat mèdic oficial amb el tipus i grau de discapacitat, i necessitats específiques que requereixin –document ICASS–) per tal d'adaptar les mesures necessàries pel que fa a la docència i a l'avaluació i facilitar així la integració d'aquest alumnat als cursos de llengües.

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret de suspendre un curs si no arriba a quinze inscrits per a cursos de llengua general o deu en el cas de cursos de conversa o específics

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament i/o presentar la documentació requerida. En cas de no presentar aquesta documentació i/o no fer efectiu el pagament en el termini de dos dies hàbils a partir de la data de la inscripció, la matrícula queda automàticament anul·lada. En cas de renúncia, comuniqueu-ho per escrit al correu de l’IL institutdellengues@udl.cat. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula i canvis de grup.