Terminis de matrícula per als cursos anuals i del primer quadrimestre 2017-18

MATRÍCULA JULIOL 2017

Els alumnes dels cursos d'anglès de l'Escola d'Idiomes de la UdL del curs 16-17 es poden inscriure al curs del nivell següent (o bé al mateix, si l'han suspès o no s'han presentat a l'examen) de manera preferent del 12 al 19 de juliol de 2017 a través d'un formulari en línia (operatiu durant el termini establert).

Si no es realitza la matrícula en aquest període, es podrà fer al setembre en els períodes establerts per a cada col·lectiu (comunitat universitària de la UdL o persones externes a la UdL).

 

MATRÍCULA SETEMBRE 2017

-Matrícula d'antics alumnes del 16-17

Els alumnes dels cursos de català, castellà, occità, francès, alemany, italià i xinès del 16-17 i dels cursos d'estiu d'anglès del 2017 de l'Escola d'Idiomes de la UdL es poden inscriure al curs del nivell següent (o bé al mateix, si l'han suspès o no s'han presentat a l'examen) de manera preferent els dies 4 i 5 de setembre de 2017.

-Matrícula d'alumnat nou         

 • Alumnat nou UdL (estudiantat, PAS, PDI, Alumni): del 6 al 18 de setembre de 2017
 • Alumnat nou extern a la UdL: del 19 al 21 de setembre de 2017

Si hi ha places vacants, la matrícula continuarà oberta.

  Procediment de matrícula

JULIOL 2017 (ANTICS ALUMNES D'ANGLÈS)

 • Estudiantat UdL, Alumni UdL i persones externes a la UdL: formulari en línia (actiu durant el període de matrícula)
 • Personal Docent i Investigador UdL: formulari en línia (actiu durant el període de matrícula)
 • Personal d'Administració i Serveis UdL: a través del portal de l'empleat del Servei de Personal

SETEMBRE 2017

 • Estudiantat UdL, Alumni UdL i persones externes a la UdL: matrícula presencial a la Secretaria de l'Institut de Llengües durant l'horari de matrícula. Horari de matrícula del 4 al 21 de setembre de 2017: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h i de dilluns a dijous de 15.30 a 17.30 h
 • Personal d'Administració i Serveis UdL: a través del portal de l'empleat del Servei de Personal

  Documentació

Documentació necessària per formalitzar la matrícula

 • Vinculació amb la UdL:
  -Estudiants de centres adscrits a la UdL (INEFC i Relacions Laborals): Matrícula del curs 2017-18
  -Antics estudiants UdL amb el carnet Alumni: Carnet
    Per a la resta de casos, no cal presentar cap documentació perquè l'Escola d'Idiomes de l'Institut de Llengües ja disposa de dades d’estudiants matriculats a la UdL i de personal que hi treballa. No obstant això, es pot requerir la presentació d’algun document si es considera convenient.
 • Certificat del nivell anterior (si no s'ha fet cap prova de nivell ni cap curs a l'Escola d'Idiomes de l'Institut de Llengües).


En el moment de fer la matrícula presencial a la Secretaria de l'Institut de Llengües, cada persona pot fer fins a dos inscripcions (dos inscripcions a diferents cursos o inscripció de dos persones diferents al mateix curs o a diferents cursos).

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament i/o presentar la documentació requerida. En cas de no presentar aquesta documentació i/o no fer efectiu el pagament en el termini de dos dies hàbils a partir de la data de la inscripció, la matrícula queda automàticament anul·lada.

L'alumnat amb discapacitat haurà de presentar els informes mèdics pertinents i justificatius durant el període de matrícula (certificat mèdic oficial amb el tipus i grau de discapacitat, i necessitats específiques que requereixin –document ICASS–) per tal d'adaptar les mesures necessàries pel que fa a la docència i a l'avaluació i facilitar així la integració d'aquest alumnat als cursos de llengües.

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret de suspendre un curs si no arriba a quinze inscrits.

Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula i canvis de grup.