Preinscripció i matriculació a cursos d'anglès 2020-2021 dels alumnes d'anglès de l'Institut de Llengües del curs 2019-2020

 • PREINSCRIPCIÓ: del 8 al 15 de juliol

Destinataris: els alumnes dels cursos d'anglès de l'Escola d'Idiomes de la UdL del curs 2019-2020 es poden inscriure al curs del nivell següent (o bé al mateix, si l'han suspès o no s'han presentat a l'examen).

Si no es realitza la matrícula en aquest termini, es podrà fer al setembre en els períodes establerts.

IMPORTANT:

 - Alumni UdL: és necessari disposar del carnet d’Alumni UdL en vigor en el moment de fer la preinscripció.

 - El PAS de la UdL (personal d’administració i serveis): matrícula a través del Portal de l'empleat del Servei de Personal.

ACCÉS A LA PREINSCRIPCIÓ: podreu accedir als enllaços de cada nivell clicant al damunt en els terminis establerts. Cliqueu en el nivell i, posteriorment, ja us matriculareu a l'horari que us interessi.

Oferta general

- Curs de nivell A1 de llengua anglesa semipresencial

- Curs de nivell A2 de llengua anglesa semipresencial

- Curs de nivell B1 de llengua anglesa semipresencial

- Curs de nivell B2.1 de llengua anglesa semipresencial

- Curs de nivell B2.2 de llengua anglesa semipresencial

- Curs de nivell C1.2 de llengua anglesa semipresencial

- Curs de nivell C1.2 de llengua anglesa semipresencial

 

Oferta NOMÉS per al PAS (personal d'administració i serveis), per al PDI (personal docent i investigador):

- Curs de nivell A1 de llengua anglesa semipresencial

- Curs de nivell A2 de llengua anglesa semipresencial

- Curs de nivell B1 de llengua anglesa semipresencial

- Curs de nivell B2.1 de llengua anglesa semipresencial

- Curs de nivell B2.2 de llengua anglesa semipresencial

- Curs de nivell C1.2 de llengua anglesa semipresencial

- Curs de nivell C1.2 de llengua anglesa semipresencial

 

Un cop feta la preinscripció i validada per la Secretaria de l’Institut de Llengües, rebreu un correu electrònic amb l’enllaç per realitzar l’automatrícula.

 

 •  AUTOMATRÍCULA: del 21 al 23 de juliol

Un cop validada la preinscripció, rebreu un correu electrònic amb l’enllaç per realitzar l’automatrícula. Cal seguir les instruccions que hi trobareu. Tutorial d'automatrícula.

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament.

En cas de renúncia a la matrícula, s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica de l’IL institutdellengues@udl.cat per tenir-ne constància. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula.

 

IMPORTANT:

Cal tenir en compte que la preinscripció no implica la reserva de plaça.

La realització dels cursos està supeditada al nombre de preinscrits. L’Escola d’Idiomes es reserva el dret de suspendre un curs si no arriba a un mínim d’inscrits.

Un cop confirmat el curs, es pot adquirir el material necessari que s’hi farà servir.

  Preinscripció i matriculació al setembre als cursos de llengües 2020-2021

ANTICS ALUMNES DE L’INSTITUT DE LLENGÜES DEL CURS 2019-2020 de totes les llengües

 • PREINSCRIPCIÓ: del 3 al 6 de setembre

IMPORTANT:

 -  Alumni UdL: és necessari disposar del carnet d’Alumni UdL en vigor en el moment de fer la preinscripció.

 - El PAS de la UdL (personal d’administració i serveis): matrícula a través del Portal de l'empleat del Servei de Personal.

ACCÉS A LA PREINSCRIPCIÓ: podreu accedir als enllaços de cada llengua i nivell clicant al damunt en els terminis establerts.

(pendent de posar els enllaços de tots els cursos en els terminis establerts)

Un cop feta la preinscripció, la Secretaria de l’Institut de Llengües comprovarà la documentació requerida. Les preinscripcions validades rebran un correu electrònic amb l’enllaç per realitzar l’automatrícula.

El dia 30 de setembre es publicarà a la web de l'Institut de Llengües la informació sobre els cursos que se suspenen per manca de preinscrits.

 

 • AUTOMATRÍCULA: del 9 al 13 de setembre

Un cop validada la preinscripció, rebreu un correu electrònic amb l’enllaç per realitzar l’automatrícula. Cal seguir les instruccions que hi trobareu. Tutorial d'automatrícula.

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament.

En cas de renúncia a la matrícula, s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica de l’IL institutdellengues@udl.cat per tenir-ne constància. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula.

IMPORTANT:

No rebreu el correu ni l’enllaç de l’automatrícula, si no heu aportat la documentació necessària.

 

ALUMNES NOUS DE L’INSTITUT DE LLENGÜES DEL CURS 2020-2021 de totes les llengües

 • PREINSCRIPCIÓ: del 7 al 13 de setembre

IMPORTANT:

 -  Alumni UdL: és necessari disposar del carnet d’Alumni UdL en vigor en el moment de fer la preinscripció.

- El PAS de la UdL (personal d’administració i serveis): matrícula a través del Portal de l'empleat del Servei de Personal.

ACCÉS A LA PREINSCRIPCIÓ: podreu accedir als enllaços de cada llengua i nivell clicant al damunt en els terminis establerts.

(pendent de posar els enllaços de tots els cursos en els terminis establerts)

Un cop feta la preinscripció, la Secretaria de l’Institut de Llengües comprovarà la documentació requerida. Les preinscripcions validades rebran un correu electrònic amb l’enllaç per realitzar l’automatrícula.

El dia 30 de setembre es publicarà a la web de l'Institut de Llengües la informació sobre els cursos que se suspenen per manca de preinscrits.

 

 • AUTOMATRÍCULA: del 16 al 18 de setembre

Un cop validada la preinscripció, rebreu un correu electrònic amb l’enllaç per realitzar l’automatrícula. Cal seguir les instruccions que hi trobareu. Tutorial d'automatrícula.

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament.

En cas de renúncia a la matrícula, s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica de l’IL institutdellengues@udl.cat per tenir-ne constància. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula.

IMPORTANT:

No rebreu el correu ni l’enllaç de l’automatrícula, si no heu aportat la documentació necessària.

Consulteu la documentació necessària.

 

PERÍODE EXTRAORDINARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ PER A TOTS ELS COL·LECTIUS i per a cursos de totes les llengües

 • PREINSCRIPCIÓ: del 18 al 20 de setembre

IMPORTANT:

 -  Alumni UdL: és necessari disposar del carnet d’Alumni UdL en vigor en el moment de fer la preinscripció.

- El PAS de la UdL (personal d’administració i serveis): matrícula a través del Portal de l'empleat del Servei de Personal.

ACCÉS A LA PREINSCRIPCIÓ: podreu accedir als enllaços de cada llengua i  nivell clicant al damunt en els terminis establerts.

(pendent de posar els enllaços de tots els cursos en els terminis establerts)

Un cop feta la preinscripció, la Secretaria de l’Institut de Llengües comprovarà la documentació requerida. Les preinscripcions validades rebran un correu electrònic amb l’enllaç per realitzar l’automatrícula.

El dia 30 de setembre es publicarà a la web de l'Institut de Llengües la informació sobre els cursos que se suspenen per manca de preinscrits.

 

 • AUTOMATRÍCULA: 22 i 23 de setembre

Un cop validada la preinscripció, rebreu un correu electrònic amb l’enllaç per realitzar l’automatrícula. Cal seguir les instruccions que hi trobareu. Tutorial d'automatrícula.

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament.

En cas de renúncia a la matrícula, s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica de l’IL institutdellengues@udl.cat per tenir-ne constància. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula.

IMPORTANT:

No rebreu el correu ni l’enllaç de l’automatrícula, si no heu aportat la documentació necessària.

Consulteu la documentació necessària.

  Documentació per a la preinscripció i matriculació

Documentació necessària

Després de fer la preinscripció als cursos de llengües, cal que envieu en el termini de 24 hores a institutdellengues@udl.cat la documentació següent:

 • Alumnes externs de nacionalitat estrangera que no tinguin NIE: còpia del passaport o cèdula d'identitat.
 • Estudiants i PDI de centres adscrits a la UdL (INEFC i Relacions Laborals): matrícula del curs 2020-2021 o acreditació de la condició de PDI.
 • Alumnes amb diversitat funcional: si escau, els justificants que ho acreditin.
 • Si no disposeu d’un certificat anterior obtingut a l’Institut de Llengües o no heu fet una prova de nivell a l’Institut de Llengües: còpia del certificat que acrediti que us podeu matricular al curs del nivell següent.

Sense aquesta documentació no es podrà fer la matrícula, tot i haver fet la preinscripció.

IMPORTANT:

Cal tenir en compte que la preinscripció no implica la reserva de plaça.

La realització dels cursos està supeditada al nombre de preinscrits. L’Escola d’Idiomes es reserva el dret de suspendre un curs si no arriba a un mínim d'inscrits.

Un cop confirmat el curs, es pot adquirir el material necessari que s’hi farà servir.