Oficina de Qualitat

L'Oficina de Qualitat dóna suport als òrgans de govern de la UdL en el disseny, implantació i seguiment dels programes d'avaluació i millora de la qualitat i planificació d'acord amb la política general del Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa.

A destacar: