Portafoli del Títol

lleida

Al campus virtual de la UdL les titulacions disposen d'un espai anomenat "Portafoli del títol" on es recull tota la documentació de les titulacions relacionada amb el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre.

En aquest espai la documentació s'organitza en carpetes per a cada titulació i per a cada centre. La coordinació d'una titulació té accés a la carpeta corresponent del grau, màster i doctorat. La direcció d'un centre té accés a la carpeta del centre i a totes les carpetes de les titulacions del centre.

L'Oficina de Qualitat revisa que estiguin disponibles els documents que mostren el desplegament del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat d'una facultat o escola. Una part d'aquesta documentació l'actualitza l'Oficina i una altra part és actualitzada per la coordinació i el centre.

El Portafoli del títol és una eina molt important en el procés d'acreditació de les titulacions. Aquesta eina permet a un nou càrrec accedir a tota la trajectòria de l'estudi i disposar de tota la informació sobre la seva activitat, resultats i accions de millora desenvolupades.

Podeu accedir a l'espai directament des d'aquest enllaç posant el vostre nom d'usuari i contrasenya de la UdL, i si teniu dubtes o problemes d'accés podeu entrar al Centre d'Ajuda del Campus Virtual.

   Darrera modificació: