Carme Sala Martínez

Cap de Qualitat i Planificació Docent

carme.sala@udl.cat

Tel. 973 70 31 05

Montserrat Comella Roigé

Processos d'Avaluació          

avaldocent.qualitat@udl.cat

montserrat.comella@udl.cat

Tel. 973 70 31 03

Maribel Hilario Vidal

Sistemes interns de Qualitat

maribel.hilario@udl.cat

Tel. 973 70 31 11

Jordi Millà Rufach

Coordinació administrativa

jordi.milla@udl.cat

Tel. 973 70 20 66

Núria Canadell Graell

Estudis d'Opinió                    

enquestes@oqua.udl.cat

nuria.canadell@udl.cat

Tel. 973 70 23 50

Mònica Giron Farré

Coordinació administrativa

monica.giron@udl.cat

Tel. 973 70 31 04

Noemi Lorente Torrelles

Gestió de dades

noemi.lorente@udl.cat

Tel. 973 70 21 05

David Sánchez Marin

Gestió de dades

david.sanchez@udl.cat

Tel. 973 70 21 05

   Darrera modificació: