Facultat de Lletres

 Descarregar pdf
Àrea d'Estudi (Grau): Estudis Anglesos
Estudis Catalans i Occitans
Estudis Hispànics: Llengua i Literatura
Geografia
Comunicació
Història

Història de l'Art

Coordinador: Dr. Carles Salazar
Persona de contacte:
Anna Agustí  (Deganat)

Correu:

lletres.international@udl.cat

Tel:

Fax:

(+34) 973 702050

(+34) 973702050

Adreça: Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida 

 

   Darrera modificació: