Requisits

 Descarregar pdf
  • Tenir la NACIONALITAT d’un dels països participants en el programa, o acreditar estar en possessió d’un permís de residència a Espanya durant el període de realització de la mobilitat. Cal presentar DNI o NIE en el moment de completar la sol·licitud (el passaport no és vàlid a efectes del Programa Erasmus).
  • Estar MATRICULAT a la UdL (en un centre propi o adscrit) d'una titulació oficial en el moment en què es presenta la sol·licitud Erasmus i també durant el curs de l'estada Erasmus.
  • No haver finalitzat els estudis. L'estada ha de tenir com a objectiu principal el RECONEIXEMENT DE CRÈDITS.
  • Tenir una NOTA MITJANA D'APROVAT de 5,50 punts com a mínim (5,00 per a enginyeries/arquitectura) a data 30 de setembre anterior. Aquesta mitjana serà la suma dels crèdits qualificats multiplicats cada un pel valor de la qualificació corresponent i dividit pel nombre total de crèdits qualificats.
  • No haver exhaurit els 12 mesos Erasmus per cada nivell d'estudis. Aquest és el període màxim del qual cada estudiant pot disposar dins el programa Erasmus, sumant totes les seves estades. És a dir, es pot repetir, però la suma de tots els períodes Erasmus (Estudis i Pràctiques) no pot ser en cap cas superior a 12 mesos pel mateix nivell d'estudis (grau/màster/doctorat). Els estudiants del grau de Medicina i Veterinària són una excepció; poden realitzar fins a 24 mesos de mobilitat.
  • Tenir APROVATS un mínim de 52 crèdits dels estudis de grau a data 30 de setembre anterior. I tenir superats un mínim de 60 crèdits (o el nombre de crèdits equivalents al primer curs de grau) abans de marxar.
  • IDIOMA:  Tenir, com a mínim, CONEIXEMENTS INTERMEDIS de la LLENGUA en què s'imparteixen els estudis a la universitat de destinació.  Consulteu les observacions a la llista de places i comproveu requisits lingüístics de cada destinació a la pàgina web de la universitat del vostre interès.  Per poder participar en Erasmus, cal acreditar com a mínim un nivell B1 (preferentment B2) o superior, i l'acreditació s'ha de presentar en el moment de fer la sol·licitud.  En el cas de l'italià i el portuguès, hi ha bastants universitats per a les quals no s'exigeix acreditar l'idioma en el moment de presentar la sol·licitud (si la universitat de destí no ho exigeix com a requisit obligatori), però l'estudiant s'ha de comprometre a fer algun curs de formació en aquestes llengües abans de l'estada Erasmus, si obté plaça.  En el cas d'estudiantat de la Facultat de Lletres, consulteu la normativa de mobilitat del centre (a la pàgina web de la facultat) i els requisits lingüístics propis pel que fa a italià/portuguès.
   Darrera modificació: