Renúncies

 Descarregar Pdf
Si en algun moment l'estudiant es troba amb un greu problema acadèmic o de força major, i decideix no realitzar l'estada Erasmus, cal que n' informi l'Oficina de Relacions Internacionals per escrit i que també ho faci saber per correu electrònic a la universitat de destinació.


Full de renúncia

 

   Darrera modificació: