Descarregar Pdf

Com triar les possibles destinacions?

Les places ofertes en el Programa Mobilitat UdL són compartides entre diferents facultats, excepte si el nom de la plaça indica el contrari.

La durada de les places és per mínim un semestre o quadrimestre (segons calendari acadèmic de la universitat de destinació) i, a menys que no s'especifiqui el contrari en les observacions, la durada pot ser d'un semestre o de tot un curs acadèmic. Cal especificar la preferència en la sol·licitud online.

En l'oferta s'especifiquen, a títol orientatiu, les àrees d'estudi que les universitats tenen en comú amb l'oferta acadèmica de la UdL. Cal entrar en la pàgina web de la Universitat i consultar l'oferta acadèmica. No fa falta que s'ofereixi la mateixa titulació, només que hi hagi oferta acadèmica compatible amb els estudis que s'estan cursant a la UdL.

Un cop feta la recerca, és necessari adreçar-se al coordinador acadèmic de la facultat per definir la millor opció a triar.

Què es pot cursar fora?

En principi, a menys que s'indiqui el contrari en les observacions, es poden cursar assignatures, pràctiques, rotatoris i projectes finals de carrera. L'acceptació en unes pràctiques o per cursar TFG sempre dependrà de la universitat de destinació en funció dels seus requisits, criteris o disponibilitat.

El pla d'estudis ha d'estar acordat amb el coordinador acadèmic del vostre cente i l'acceptació final dels estudis a cursar sempre depén de la universitat de destinació.

Cal tenir en compte també els requisits d'idioma per universitats de països de parla no hispana.

Oferta de places curs 2019-20

OFERTA DE PLACES PER AL CURS 2019-20: Podeu consultar tota l'oferta disponible en aquest enllaç.

La Universitat de Lleida ha signat convenis amb universitats de fora d'Europa que permeten establir intercanvis d'estudiants entre les titulacions i àrees d'estudi comuns entre les institucions.

La cerca es pot fer introduïnt tots els criteris de cerca que siguin necessaris: País, Universitat de destí, Facultat de la UdL... La descripció de les places es mostra en la pestanya "Relations".

En el formulari de sol·licitud es podran demanar fins a 5 possibles destins per ordre de preferència. Es poden incloure opcions tant del programa Erasmus Estudis com Mobilitat UdL, però cal tenir en compte que es pot assignar qualsevol dels destins, des del primer fins al cinquè, per tant, no sol·licitar cap destí al que no s'estigui disposat a anar.


 

 

   Darrera modificació: