Sol·licitud

 Descarregar Pdf

Instruccions

  • QUINES PLACES HI HA? 

Consulteu l'OFERTA DE PLACES que hi ha disponible per al vostre centre i la vostra titulació.  Per triar destinació, consulteu també l'oferta acadèmica de la universitat que us interessi, accedint a la seva pàgina web  i comproveu si la vostra titulació (antiga o nova) s'hi imparteix.

  • QUINA DURADA TENEN LES PLACES? 

El nombre de mesos està indicat a la llista de places.  La durada és de 9 mesos o 5 mesos, segons la destinació. La durada de la plaça es pot adaptar sempre i quan compti amb la autorització de la universitat d'acollida.

  • QUANTES UNIVERSITATS ES PODEN SOL·LICITAR?  

Si us interessa més d'un destí, podeu demanar fins a un màxim de 3 universitats de destinació, per ordre de preferència.


 

IMPORTANT: Tal i com s'especifica en la Convocatòria dels Programes de Mobilitat de la UdL, clàusula novena. Incompatibilitats,
"Si un estudiant obté plaça en aquesta convocatòria, no podrà ser seleccionat posteriorment per ocupar una plaça en altres programes de mobilitat durant el mateix curs, i, per tant, en quedarà exclòs". Per tant, en el cas d'haver obtingut plaça en algun altre programa de mobilitat  (Mobilitat UdL, Erasmus Estudis, Erasmus Pràctiques, Erasmus KA107), no podrà optar a obtenir plaça en el programa SICUE i quedarà automàticament exclòs del procès de Selecció.

Sol·licitud

ACCEDIR A LA SOL·LICITUD EN LÍNIA (internet)

  1. Registre: Per a poder fer la sol·licitud us heu de registrar amb un nom d'usuari i contrasenya (part dreta de la pantalla). Recordeu aquestes dades perquè us permetran accedir a la vostra sol·licitud i fer-ne les modificacions. La sol·licitud es pot modificar tants cops com calgui, sempre i quan no s'hagi enviat. Un cop enviada, ja no es pot modificar, és definitiva.
  2. Autenticació: Un cop us heu registrat, el correu electrònic i el password utilitzat en el registre, és el que us permet accedir a la sol·licitud (part esquerra de la pantalla).

Terminis

 Dates de la convocatòria:

DEL 13 DE FEBRER AL 13 DE MARÇ DE 2018
   Darrera modificació: