Enllaços

 Descarregar Pdf

Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Informació d'interès per a les empreses que presten els seus serveis a la UdL.
Relació d'empreses homologades que compleixen amb la documentació exigida en matèria de prevenció de riscos laborals.

Secció de Contractació i Compres
Informació sobre els procediments relacionats amb els contractes d’obres, subministraments i serveis de la Universitat de Lleida regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Institut Català d'Energia
Informació i dades energètiques.

Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital
Informació i dades energètiques.

 

   Darrera modificació: