Concursos de personal docent i investigador contractat

 Descarregar Pdf

PROCESSOS SELECTIUS EN EL MARC DEL PLA SERRA HÚNTER 2017-18. 1a Convocatòria- Professorat Agregat i Professorat Lector

 

AVÍS. La notificació als interessats es realitzarà al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida. Accedir

Avís publicació a l'e-seu de la Resolució de 13 d'abril de 2018 publicada al DOGC 7606 de 25.4.2018 i de les bases de la convocatòria.  (podeu descarregar-vos la sol·licitud que trobareu més avall)

Seguiment:

Avís publicació a l'e-tauler de la e-seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (29/5/2018) Definitive accepted or rejected list.

 

UdL-AG-561: Didàctica de les Ciències Socials 

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-AG-561: 26 de juny de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-AG-561 (26/6/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça UdL-AG-561 (23/7/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase Plaça UdL-AG-561 (23/7/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació UdL-AG-561 (26/7/2018)

UdL-AG-563: Geografia Física

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-AG-563: 6 de juny de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-AG-563 (11/6/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça UdL-AG-563 (28/6/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase Plaça UdL-AG-563 (4/7/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació UdL-AG-563 (13/7/2018)

UdL-LE-564: Dret Constitucional

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-564: 13 de juliol de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-564 (16/7/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça UdL-LE-564 (31 d'agost de 2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase Plaça UdL-LE-564 (31 d'agost de 2018)

UdL-LE-565: Dret Penal

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-565: 22 de juny de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-565 (26/7/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça UdL-LE-565 (3/9/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase Plaça UdL-LE-565 (3/9/2018)

UdL-LE-566: Didàctica de l'Expressió Corporal

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-566 (3/7/2018)

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-566 (3/7/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça UdL-LE-566 (23/7/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase Plaça UdL-LE-566 (23/7/2018)

UdL-LE-567: Tecnologia d'Aliments

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-567: 20 de juliol de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-567 (20/07/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase UdL-LE-567 (14/9/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase UdL-LE-567 (14/9/2018)

UdL-LE-568: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-568: 26 de juny de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-568 (26/6/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça UdL-LE-568 (25/7/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase Plaça UdL-LE-568 (25/7/2018)

UdL-LE-569/570: Infermeria

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-569/570: 4 de juliol de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-569/570 (18/7/2018)

Avís publicació e-seu: Correcció dels Criteris de Valoració UdL-LE-569/570 (19/7/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça UdL-LE-569/570 (1/8/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase UdL-LE-569/570 (10/9/2018)

UdL-LE-571: Nutrició i Bromatologia

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-571: 22 de juny de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-571 (25/6/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça UdL-LE-571 (13/7/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase Plaça UdL-LE-571 (18/7/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació UdL-LE-571 (7/9/2018)

UdL-LE-572: Producció Vegetal

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-572: 15 de juny de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-572 (15/6/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça UdL-LE-572 (6/7/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase Plaça UdL-LE-572 (7/9/2018)

PROCÉS SELECTIU EN EL MARC DEL PLA SERRA HÚNTER 2017-18. 1a Convocatòria- Professorat Agregat UdL-AG-562

 

AVÍS. La notificació als interessats es realitzarà al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida. Accedir

Avís publicació a l'e-seu de la Resolució de 5/9/2018 publicada al DOGC 7706 de 14 de setembre i bases de la convocatòria. (podeu descarregar-vos la sol·licitud que trobareu més avall)

Seguiment:

ALTRES PROCESSOS SELECTIUS

La notificació als interessats i la publicació d'actes administratius s'efectuarà al TAULER D'ANUNCIS de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida

 

Convocatòria d'una plaça de professorat lector/professorat ajudant doctor (Concurs73)

Resolució de 5 de setembre de 2018 publicada al DOGC 7706 el 14.9.2018

Data publicació: 14 de setembre de 2018
Termini presentació de sol·licituds: 15 d'octubre de 2018
Termini per resoldre el concurs: 14 de febrer de 2019
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

 

Convocatòria de 3 places de professorat agregat/professorat contractat doctor (Concurs73)

Resolució de 5 de setembre de 2018 publicada al DOGC 7706 el 14.9.2018

Data publicació: 14 de setembre de 2018
Termini presentació de sol·licituds: 15 d'octubre de 2018
Termini per resoldre el concurs: 14 de febrer de 2019
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

 

 

Convocatòria de 2 places de professorat agregat/professorat contractat doctor (Concurs73 bis)

Resolució de 6 de juliol de 2018 publicada al DOGC 7662 el 12.7.2018

Data publicació: 12 de juliol de 2018
Termini presentació de sol·licituds: 9 d'agost de 2018
Termini per resoldre el concurs: 12 de gener de 2019
Seguiment:

Sol·licitud pdf d'admissió a la convocatòria

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (12/9/2018)

 

   Darrera modificació: