Concursos de personal docent i investigador contractat

 Descarregar Pdf

ALTRES PROCESSOS SELECTIUS

La notificació als interessats i la publicació d'actes administratius s'efectuarà al TAULER D'ANUNCIS de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida

Convocatòria de places de professorat catedràtic contractat, mitjançant promoció interna (CL71)

Resolució de 19 de setembre de 2017, publicada al DOGC el 22.09.2017

Data publicació: 22 de setembre de 2017
Termini presentació de sol·licituds: 13 d'octubre de 2017
Termini per resoldre el concurs: 22 de febrer de 2018
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (annex 3)

Avís publicació eTauler: Relació definitiva admesos i exclosos (19/10/2017)

Convocatòria d'una plaça de professorat lector/professorat ajudant doctor del Departament de Ciència Animal (relació 69)

Resolució de 5 de maig de 2017, publicada al DOGC  7367 de l' 11.05.2017

Data publicació: 11 de maig de 2017
Termini presentació de sol·licituds 31 de maig de 2017
Termini per resoldre el concurs 11 de novembre de 2017
Seguiment

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (annex 3)

Model de currículum vitae

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (9/5/2017)

 

 

Convocatòria de places de professorat agregat/professorat contractat doctor, en règim d'interinitat (relació 70)

Resolució de 5 de maig de 2017, publicada al tauler de la seu electrònica de la UdL el 5.05.2017

Data publicació: 5 de maig de 2017
Termini presentació de sol·licituds 25 de maig de 2017
Termini per resoldre el concurs 5 de setembre de 2017
Seguiment

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (annex 3)

Model de currículum vitae

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (31/05/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça PAi6 (12/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça PAi7 (23/06/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça PAi8 (3/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça PAi 9 (12/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça PAi 10 (12/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça PAi11 (30/06/2017)

Avís publicació e-Seu: Resolució del rector d'adjudicació de places (27/07/2017)

 

Convocatòria de places de professorat associat (relació 69)

Resolució de 28 d'abril de 2017, publicada al tauler de la seu electrònica de la UdL el 28.04.2017

Data publicació: 28 d'abril de 2017
Termini presentació de sol·licituds 18 de maig de 2017
Termini per resoldre el concurs 28 de juliol de 2017
Seguiment

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (annex 3)

Model de currículum vitae

Avís publicació e-Seu: Correcció d'errades Plaça núm. 54 (10/05/2017)

Avís publicació e-Seu: Retirada de la convocatòria de la plaça núm. 115 (15/05/2017)

Avís publicació e-Seu: Relació provisional admesos i exclosos (conté calendari proves de llengües) (31/05/2017)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva admesos i exclosos (15/06/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats de la prova de llengua catalana (21/06/2017)

Departament d'Administració d'Empreses

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 1, 2 i 3 (26/06/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 4, 5 i 6 (26/06/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 7, 8 i 9 (26/06/2017)

Departament d'Anglès i Lingüística

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 12, 14 i 15 (20/06/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 11 i 13 (27/06/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 16 i 17 (27/06/2017)

Departament de Ciència Animal

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 18 i 19 (05/07/2017)

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 20 i 21 (28/06/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 22 (04/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 23 (04/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 24 (04/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 25 (04/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 26, 27 i 28 (14/7/17)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 29 (3/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 30 (29/06/2017)

Departament de Cirurgia

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 31, 32 i 33 (13/7/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 34, 35 i 36 (13/7/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 38 (14/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 37, 39 i 41 (13/7/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 42, 43 i 46 (13/7/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 48 (14/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 47 i 49 (13/7/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 50 i 51 (13/7/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 52 (14/07/2017)

Departament de Didàctiques Específiques

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 53, 57 i 58 (27/06/17)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 54, 55 i 56 (3/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 59, 60 i 61 (27/06/17)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 62 i 63 (3/07/2017)

Departament de Dret Privat

Avís publicació e_seu: Proposta Comissió de Selecció Places 65 i 66 (28/06/2017)

Departament de Dret Públic

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 67, 68 i 69 (28/06/17)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 70, 71 i 72 (28/06/17)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 73, 76 i 77 (04/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 74 i 75 (3/07/2017)

Departament d'Enginyeria Agroforestal

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 78 (23/06/2017)

Departament de Filologia Catalana i Comunicació

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 79, 80 i 81 (26/06/17)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 83 i 84 (26/06/2017)

Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 85 (03/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 86 (16/06/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 87 (11/07/2017)

Departament de Geografia i Sociologia

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 88 i 89 (23/06/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 90, 91 i 92 (23/06/17)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 93, 94 i 95 (23/06/17)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 96 i 97 (23/06/17)

Departament d'Història de l'Art i Història Social

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 98, 100 i 101 (07/07/17)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 99 (29/06/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 102 i 103 (6/07/2017)

Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 104 i 105 (17/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 106 i 107 (07/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 108 i 109 (17/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 110 i 113 (17/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 111 i 112 (07/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 114, 116 i 117 (12/07/17)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 118, 119 i 120 (12/07/17)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 121, 122 i 123 (12/07/17)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 124, 125 i 126 (12/07/17)

Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 127, 130 i 131 (28/06/17)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 128 i 129 (14/07/2017)

Departament de Matemàtica

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 132, 133 i 134 (29/06/17)

Departament de Medicina

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 135 (3/7/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 136, 137 i 138 (3/7/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 139, 140 i 141 (3/7/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 142 i 143 (3/7/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 144 i 145 (6/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 146 i 147 (6/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 148, 149 i 150 (23/6/17)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 151 (30/06/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 152, 153 i 154 (3/7/2017)

Departament de Medicina Experimental

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 155 (14/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 156 i 157 (12/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 158 i 159 (12/07/2017)

Departament de Pedagogia i Psicologia

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 160, 161 i 162 (05/07/17)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 164, 165 i 166 (27/06/17)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 167, 168 i 169 (27/06/17)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 170, 171 i 172 (27/06/17)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 163, 173 i 174 (5/07/17)

Departament de Química

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 177, 178 i 179 (4/07/17)

Departament de Tecnologia d'Aliments

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 180 (14/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 181 (14/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Plaça 183 (14/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Proposta Comissió de Selecció Places 184 i 185 (11/07/2017)

 

Avís publicació e-Seu: Resolució parcial del rector d'adjudicació de places (31/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Resolució parcial 2 del rector d'adjudicació de places (31/8/2017)

Avís publicació e-Seu: Resolució parcial 3 del rector d'adjudicació de places (5/09/2017)

Avís publicació e-Seu: Resolució parcial 4 del rector d'adjudicació de places (25/9/2017)

Convocatòria de places de professorat catedràtic contractat, mitjançant promoció interna (CL68)

Resolució de 31 de març de 2017, publicada al DOGC el 06.04.2017

Data publicació: 6 d'abril de 2017
Termini presentació de sol·licituds: 26 de abril de 2017
Termini per resoldre el concurs: 6 d'octubre de 2017
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (annex 3)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva admesos i exclosos (2/05/2017)

Avís publicació e-Seu: Puntuació criteris de la plaça PICL4 (9/05/2017)

Avís publicació: e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase PICL4 (26/05/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 2a Fase i Proposta de contractació plaça PICL4 (12/06/2017)

Avís publicació e-Seu: Puntuació criteris de la plaça PICL5 (9/05/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase PICL5 (15/05/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 2a Fase i Proposta de contractació PICL5 (21/06/2017)

Avís publicació e-Seu: Puntuació criteris de la plaça PICL6 (10/05/2017)

Avís publicació e-Se: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase PICL6 (25/05/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 2a Fase i Proposta de contractació PICL6 (21/06/2017)

Avís publicació e-Seu: Puntuació criteris de la plaça PICL7 (5/05/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase  PICL7 (10/05/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 2a Fase i Proposta de contractació plaça PICL7 (15/05/2017)

Avís publicació e-Seu: Puntuació criteris de la plça PICL8 (16/05/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase PICL8 (22/06/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 2a Fase i Proposta de contractació plaça PICL8 (11/07/2017)

Avís publicació e-Seu: Puntuació criteris de la plaça PICL9 (4/05/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase PICL9 (10/05/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 2a Fase i Proposta de contractació plaça PICL9 (29/06/2017)

Avís publicació al DOGC Resolució parcial 1 (DOGC 7403, del 3 de juliol de 2017)

Avís publicació al DOGC Resolució parcial 2 (DOGC 7416, del 20 de juliol de 2017)

 

   Darrera modificació: