Concursos de personal docent i investigador contractat

 Descarregar pdf

NORMATIVES PER A LA SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ

Normativa per a la selecció i contractació de places de professorat contractat doctor en règim laboral a la UdL

Normativa per a la selecció i contractació de places de professort lector a la UdL

Normativa per a la selecció i contractació de places de professorat associat a la UdL

Acord d'acreditació del requisit d'exercici d'activitat professional per presentar-se a concursos de professorat associat a la UdL

 

CONVOCATÒRIES ACTIVES

Convocatòria 24 Places Professorat Agregat (Concurs 74)

Convocatòria Serra Húnter - 7 Places de Professorat Lector

Convocatòria Serra Húnter - 8 Places de Professorat Lector (Oberta)

Convocatòria 6 Places de Professorat Agregat (Concurs 76-77) 

Convocatòria 6 Places de Professorat Lector (Concurs 78) (Oberta)

PROCÉS SELECTIU EN EL MARC DEL PLA SERRA HÚNTER 2019-20. 1a Convocatòria- 8 places Professorat Lector

AVÍS. La notificació als interessats es realitzarà al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida. Accedir

Avís publicació a l'e-seu de la Resolució de 15/1/2020 publicada al DOGC 8047 de 22 de gener i bases de la convocatòria.

PROCÉS SELECTIU EN EL MARC DEL PLA SERRA HÚNTER 2018-19. 1a Convocatòria- 7 places Professorat Lector

 

AVÍS. La notificació als interessats es realitzarà al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida. Accedir

Avís publicació a l'e-seu de la Resolució de 30/5/2019 publicada al DOGC 7891 de 6 de juny i bases de la convocatòria. (podeu descarregar-vos la sol·licitud que trobareu més avall)

Avís publicació e-seu: Relació provisional persones admeses i excloses / Provisional list of accepted or rejected candidates. (15/7/2019)

Avís publicació DOGC 7922 de 22 de juliol de 2019 nous nomenaments de membres comissions de selecció (22/07/2019)

Avís publicació e-seu: Relació definitiva persones admeses i excloses / Definitive list of accepted or rejected candidates. (31/7/2019)

 

Procés selectiu UdL-LE-7104

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració UdL-LE-7104 (18/9/2019). Data de Constitució: 16 de setembre de 2019

Assessment criteria UdL-LE-7104  (18/9/2019)  Date Constitution: 16th September 2019

Avís publicació e-seu: Relació prioritzada / Prioritzed list 1st phase 1a Fase UdL-LE-7104 (11/10/2019)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a fase / Schedule 2nd phase UdL-LE-7104 (11/10/2019)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta de contractació UdL-LE-7104 (10/12/2019)

Procés selectiu UdL-LE-7105

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració UdL-LE-7105 (2/10/2019). Data de Constitució: 23 de setembre de 2019

Assessment criteria UdL-LE-7105  (2/10/2019)  Date Constitution: 23rd September 2019

Avís publicació e-seu: Relació prioritzada / Prioritzed list 1st phase 1a Fase UdL-LE-7105 (29/10/2019)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a fase / Schedule 2nd phase UdL-LE-7105 (7/11/2019)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta de contractació UdL-LE-7105 (5/12/2019)

Procés selectiu UdL-LE-7106

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració UdL-LE-7106 (11/10/2019). Data de Constitució: 10 d'octubre de 2019

Assessment criteria UdL-LE-7106 (11/10/2019). Date Constitution: 10th October 2019

Avís publicació e-seu: Relació prioritzada / Prioritzed list 1st phase 1a Fase UdL-LE-7106 (5/11/2019)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a fase / Schedule 2nd phase UdL-LE-7106 (5/11/2019)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta de contractació UdL-LE-7106 (10/12/2019)

Procés selectiu UdL-LE-7107

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració UdL-LE-7107 (7/11/2019). Data de Constitució: 6 de novembre de 2019

Avís publicació e-seu: Relació prioritzada / Prioritzed list 1st phase 1a Fase UdL-LE-7107 (5/12/2019)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a fase / Schedule 2nd phase UdL-LE-7107 (11/12/2019)

Procés selectiu UdL-LE-7108

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració UdL-LE-7108 (7/10/2019). Data de Constitució: 7 d'octubre de 2019

Assessment criteria UdL-LE-7108  (7/10/2019)  Date Constitution: 7th October 2019

Avís publicació e-seu: Relació prioritzada / Prioritzed list 1st phase 1a Fase UdL-LE-7108 (15/11/2019)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a fase / Schedule 2nd phase UdL-LE-7108 (15/11/2019)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta de contractació UdL-LE-7108 (18/12/2019)

Procés selectiu UdL-LE-7109

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració UdL-LE-7109 (7/10/2019). Data de Constitució: 7 d'octubre de 2019

Assessment criteria UdL-LE-7109  (7/10/2019)  Date Constitution: 7th October 2019

Avís publicació e-seu: Relació prioritzada / Prioritzed list 1st phase 1a Fase UdL-LE-7109 (7/11/2019)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a fase / Schedule 2nd phase UdL-LE-7109 (7/11/2019)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta de contractació UdL-LE-7109 (9/1/2020)

Procés selectiu UdL-LE-7110

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració UdL-LE-7107 (8/11/2019). Data de Constitució: 7 de novembre de 2019

Avís publicació e-seu: Relació prioritzada / Prioritzed list 1st phase 1a Fase UdL-LE-7110 (10/12/2019)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a fase / Schedule 2nd phase UdL-LE-7110 (10/12/2019)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta de contractació UdL-LE-7110 (9/1/2020)

ALTRES PROCESSOS SELECTIUS

La notificació als interessats i la publicació d'actes administratius s'efectuarà al TAULER D'ANUNCIS de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida

Convocatòria de 24 places de professorat agregat/professorat contractat doctor (Concurs74)

Resolució de 12 de febrer de 2019 publicada al DOGC 7812 el 18.2.2019

Data publicació: 18 de febrer de 2019
Termini presentació de sol·licituds: 18 de març de 2019
Termini per resoldre el concurs: 18 de juliol de 2019
Seguiment:

Sol·licitud pdf d'admissió a la convocatòria

Avís publicació e-seu: Relació provisional de persones admeses i excloses a la plaça PA107 i Relació definitiva de persones admeses a la resta de places (20/3/2019)

Avís publicació e-seU. Relació definitiva de persones admeses i excloses a la plaça PA107 (5/4/2019)

Avís publicació DOGC nova Comissió Selecció plaça PA107 (19/07/2019)


PA 107: Fisiologia (Data de constitució de la comissió: 2/9/2019)

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA107 (10/9/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA107 (4/10/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA107 (7/10/2019) (sense efectes)

Avís publicació e-Seu: Modificació Calendari 2a Fase Plaça PA107 (8/10/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació Plaça PA107 (5/11/2019)

 

Convocatòria de 6 places de professorat agregat/professorat contractat doctor (Concurs76-77)

Resolució de 4 d'octubre de 2019 publicada al DOGC 7979 de 11.10.2019

Data publicació: 11 d'octubre de 2019
Termini presentació de sol·licituds: 11 de novembre de 2019
Termini per resoldre el concurs: 11 de març de 2020
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (13/11/2019)

PA 120: Comercialització i Investigació de Mercats (Data de constitució de la comissió: 25/11/2019)

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA120 (26/11/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA120 (10/12/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA120 (10/12/2019)

PA 121: Filologia Anglesa (Data de constitució de la comissió: 15/11/2019)

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA121 (22/11/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA121 (11/12/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA121 (11/12/2019)

Avís publicació e-Seu: Correcció d'errades Resultats 1a Fase PA121 (13/12/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació PA121 (23/1/2020)

PA 122: Didàctica de les Ciències Experimentals (Data de constitució de la comissió: 18/11/2019)

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA122 (20/11/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA122 (16/12/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA122 (16/12/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació PA122 (20/1/2020)

PA 123: Geografia Humana (Data de constitució de la comissió: 27/11/2019)

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA123 (10/12/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA123 (20/12/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA123 (20/12/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació PA123 (27/1/2020)

PA 124: Didàctica i Organització Escolar (Data de constitució de la comissió: 15/11/2019)

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA124 (25/11/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA124 (9/12/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA124 (9/12/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació PA124 (13/1/2020)

PA 125: Producció Vegetal (Data de constitució de la comissió: 18/11/2019)

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA125 (19/11/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA125 (22/11/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA125 (22/11/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació PA125 (20/12/2019)

 

Convocatòria de 6 places de professorat lector/professorat ajudant doctor (Concurs78)

Resolució de 15 de gener de 2020 publicada al DOGC 8047 de 22.1.2020

Data publicació: 22 de gener de 2020
Termini presentació de sol·licituds: 19 de febrer de 2020
Termini per resoldre el concurs: 22 de juny de 2020
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

 

   Darrera modificació: