Concursos de personal docent i investigador contractat

 Descarregar pdf

PROCÉS SELECTIU EN EL MARC DEL PLA SERRA HÚNTER 2017-18. 2a Convocatòria- 2 places Professorat Lector

 

AVÍS. La notificació als interessats es realitzarà al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida. Accedir

Avís publicació a l'e-seu de la Resolució de 19/2/2019 publicada al DOGC 7817 de 25 de febrer i bases de la convocatòria. (podeu descarregar-vos la sol·licitud que trobareu més avall)

Seguiment:

Avís publicació e-seu: Relació provisional persones admeses i excloses / Provisional list of accepted or rejected candidates. (1/4/2019)

Avís publicació e-seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses / Definitive list of accepted or rejected candidates (23/4/2019)

 

Procés selectiu UdL-LE-612

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració UdL-LE-612 (14/5/2019). Data de Constitució: 14 de maig de 2019

Assessment criteria UdL-LE-612   Date Constitution: 14th May 2019

Avís publicació e-seu: Relació prioritzada 1a fase UdL-LE-612 / Prioritzed list of candidates 1st phase. (25/6/2019)

Avís publicació e-seu: Calendari de la 2a fase UdL-LE-612 / Schedule 2nd phase (25/6/2019)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta de Contractació UdL-LE-612 (31/7/2019) Results 2nd stage

Procés selectiu UdL-LE-613

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració UdL-LE-613 (26/4/2019). Data de Constitució: 25 d'abril de 2019

Avís publicació e-seu: Relació prioritzada 1a fase UdL-LE-613 (27/5/2019)

Avís publicació e-seu: Calendari de la 2a fase UdL-LE-613 (27/5/2019)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta de Contractació UdL-LE-613 (15/7/2019)

 

 

PROCÉS SELECTIU EN EL MARC DEL PLA SERRA HÚNTER 2018-19. 1a Convocatòria- 7 places Professorat Lector (Oberta)

ALTRES PROCESSOS SELECTIUS

La notificació als interessats i la publicació d'actes administratius s'efectuarà al TAULER D'ANUNCIS de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida

 

Convocatòria de 24 places de professorat agregat/professorat contractat doctor (Concurs74)

Resolució de 12 de febrer de 2019 publicada al DOGC 7812 el 18.2.2019

Data publicació: 18 de febrer de 2019
Termini presentació de sol·licituds: 18 de març de 2019
Termini per resoldre el concurs: 18 de juliol de 2019
Seguiment:

Sol·licitud pdf d'admissió a la convocatòria

Avís publicació e-seu: Relació provisional de persones admeses i excloses a la plaça PA107 i Relació definitiva de persones admeses a la resta de places (20/3/2019)

Avís publicació e-seU. Relació definitiva de persones admeses i excloses a la plaça PA107 (5/4/2019)

PA 90: Filologia Anglesa

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA90 (27/3/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA90 (5/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA90 (5/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA90 (10/4/2019)

PA 91: Filologia Anglesa

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA91 (3/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA91 (9/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA91 (9/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA91 (30/4/2019)

PA 92: Filologia Anglesa

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA92 (29/3/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA92 (30/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA92 (2/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA92 (20/5/2019)

PA 93: Producció Animal

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA93 (9/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA93 (30/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA93 (30/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA93 (31/5/2019)

PA 94: Producció Animal

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA94 (9/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA94 (30/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA94 (30/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA94 (30/5/2019)

PA 95: Anatomia i Anatomia Patològica Comparades

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA95 (2/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA95 (11/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA95 (11/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA95 (21/6/2019)

PA 96: Didàctica de les Ciències Socials

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA96 (5/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA96 (9/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA96 (15/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA96 (17/6/2019)

PA 97: Didàctica de la Llengua i la Literatura

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA97 (27/3/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA97 (9/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA97 (9/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA97 (16/5/2019)

PA 98: Enginyeria Agroforestal

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA98 (26/3/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA98 (2/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA98 (2/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Canvi aula celebració 2a Fase Plaça PA98 (4/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA98 (8/4/2019)

PA 99: Comunicació Audiovisual i Publicitat

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA99 (9/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA99 (30/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA99 (8/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA99 (12/6/2019)

PA 100: Geografia Humana

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA100 (8/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA100 (30/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA100 (30/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA100 (6/6/2019)

PA 101: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA101 (5/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA101 (26/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA101 (26/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA101 (6/6/2019)

PA 102: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA102 (5/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA102 (26/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA102 (26/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA102 (6/6/2019)

PA 103: Construccions Arquitectòniques

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA103 (12/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA103 (13/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA103 (15/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA103 (12/6/2019)

PA 104: Matemàtica Aplicada

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA104 (4/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA104 (30/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA104 (30/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA104 (28/6/2019)

PA 105: Matemàtica Aplicada

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA105 (12/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA105 (17/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA105 (17/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA105 (14/6/2019)

PA 106: Física Aplicada

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA106 (29/3/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA106 (5/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA106 (8/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA106 (11/4/2019)

PA 108: Anatomia i Embriologia Humana

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA108 (10/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA108 (2/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA108 (3/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA108 (6/6/2019)

PA 109: Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA109 (2/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA109 (29/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA109 (3/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA109 (1/7/2019)

PA 110: Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA110 (11/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA110 (29/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA110 (30/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA110 (6/6/2019)

PA 111: Producció Vegetal

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA111 (28/3/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA111 (10/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA111 (10/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA111 (14/5/2019)

PA 112: Producció Vegetal

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA112 (1/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA112 (23/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA112 (23/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA112 (21/5/2019)

PA 113: Nutrició i Bromatologia

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA113 (4/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA113 (12/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA113 (12/4/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació PA113 (10/6/2019)

 

 

Convocatòria de places de professorat lector/professorat ajudant doctor (Concurs74)

Resolució de 25 de març de 2019 publicada al DOGC 7843 de 29.3.2019

Data publicació: 29 de març de 2019
Termini presentació de sol·licituds: 30 d'abril de 2019
Termini per resoldre el concurs: 29 de setembre de 2019
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

Avís publicació e-seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (6/5/2019)

Plaça 1: Organització d'empreses

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça 1 (15/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça 1 (28/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari d'actuacions de la 2a Fase Plaça 1 (28/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació Plaça 1 (13/6/2019)

Plaça 2: Sanitat Animal

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça 2 (31/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça 2 (21/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari d'actuacions de la 2a Fase Plaça 2 (21/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació Plaça 2 (15/7/2019)

Plaça 3: Tecnologia d'Aliments

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça 3 (20/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça 3 (28/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari d'actuacions de la 2a Fase Plaça 3 (29/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació Plaça 3 (11/7/2019)

Plaça 4: Tecnologia d'Aliments

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça 4 (20/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça 4 (28/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari d'actuacions de la 2a Fase Plaça 4 (29/5/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació Plaça 4 (11/7/2019)

 

Convocatòria de places vinculades a l'ICS, de professorat agregat/professorat contractat doctor (Concurs74)

Resolució de 26 d'abril de 2019 publicada al DOGC 7868 de 6.5.2019

Data publicació: 6 de maig de 2019
Termini presentació de sol·licituds: 3 de juny de 2019
Termini per resoldre el concurs: 6 de novembre de 2019
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva persones admeses i excloses (4/6/2019)

PAV114: Medicina Preventiva i Salut Pública

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PAV114 (10/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Correcció Criteris de Valoració plaça PAV114 (11/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PAV114 (17/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PAV114 (17/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació Plaça PAV114 (11/7/2019)

PAV115: Oftalmologia

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PAV115 (12/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PAV115 (25/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PAV115 (25/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació Plaça PAV115 (12/7/2019)

PAV116: Medicina

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PAV116 (17/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PAV116 (27/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PAV116 (27/6/2019)

PAV117: Medicina

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PAV117 (13/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PAV117 (18/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PAV117 (18/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació Plaça PAV117 (27/6/2019)

 

Convocatòria d'una plaça vinculada al GSS, de professorat agregat/professorat contractat doctor (Concurs74)

Resolució de 26 d'abril de 2019 publicada al DOGC 7868 de 6.5.2019

Data publicació: 6 de maig de 2019
Termini presentació de sol·licituds: 3 de juny de 2019
Termini per resoldre el concurs: 6 de novembre de 2019
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva persones admeses i excloses (4/6/2019)

PAV118: Medicina

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PAV118 (17/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PAV118 (28/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PAV118 (28/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta Contractació Plaça PAV118 (25/7/2019)

 

Convocatòria d'una plaça vinculada a l'ICS, de Catedràtic Contractat, per promoció interna (Concurs74)

Resolució de 26 d'abril de 2019 publicada al DOGC 7868 de 6.5.2019

Data publicació: 6 de maig de 2019
Termini presentació de sol·licituds: 3 de juny de 2019
Termini per resoldre el concurs: 6 de novembre de 2019
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva persones admeses i excloses (4/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PICLV/1 (21/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats de la 1a Fase Plaça PICLV/1 (11/7/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PICLV/1 (11/7/2019)

 

 

Convocatòria d'una plaça de professorat agregat/professorat contractat doctor amb règim laboral d'interinitat. (Concurs74)

Resolució de 8 de maig de 2019 publicada a l'e-tauler de la Seu electrònica de la UdL 

Data publicació: 8 de maig de 2019
Termini presentació de sol·licituds: 5 de juny de 2019
Termini per resoldre el concurs: 8 de setembre de 2019
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva persones admeses i excloses (17/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Acta de la Comissió i Proposta de Contractació Plaça PAi13 (11/7/2019)

Avís publicació e-Seu: Resolució final del rector Plaça PAi13 (26/7/20199

Convocatòria de places de Catedràtic Contractat, per promoció interna (Concurs75)

Resolució de 7 de maig de 2019 publicada al DOGC 7874 de 14.5.2019

Data publicació: 14 de maig de 2019
Termini presentació de sol·licituds: 11 de juny de 2019
Termini per resoldre el concurs: 14 de novembre de 2019
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

Avís publicació e-seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (14/6/2019)

Producció Animal

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PICL/13 (11/7/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PICL/13 (30/7/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PICL/13 (30/7/2019)

Matemàtica Aplicada

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PICL/14 (28/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PICL/14 (16/7/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PICL/14 (16/7/2019)

Matemàtica Aplicada

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PICL/15 (3/7/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PICL/15 (16/7/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PICL/15 (16/7/2019)

Immunologia

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PICL/16 (16/7/2019)

Tecnologia d'Aliments

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PICL/17 (27/6/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PICL/17 (5/7/2019)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PICL/17 (10/7/2019)

Avís publicació e-Seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació PICL/17 (24/7/2019)

 

 

   Darrera modificació: