Concursos de personal docent i investigador contractat

 Descarregar pdf

NORMATIVES PER A LA SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ

Normativa per a la selecció i contractació de places de professorat contractat doctor en règim laboral a la UdL

Normativa per a la selecció i contractació de places de professort lector a la UdL

Normativa per a la selecció i contractació de places de professorat associat a la UdL

Acord d'acreditació del requisit d'exercici d'activitat professional per presentar-se a concursos de professorat associat a la UdL

 

ALERTA: La Universitat de Lleida informa que, des del 14 de març fins el 31 de maig de 2020, resta suspès el còmput dels terminis per presentar sol·licituds, recursos i qualsevol altra actuació en procediments tramitats per la UdL. Aquesta suspensió no afecta la possibilitat de presentar documents davant el registre electrònic, que continua funcionant amb normalitat. El còmput dels terminis es reprendrà l'1 de juny de 2020, i acabaran quan transcorrin els dies que en restaven en data 14 de març.

 

AVÍS PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de sol·licituds es pot fer en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o a través de la instància genèrica del Registre electrònic de la Universitat de Lleida.

Si no disposeu de signatura electrònica, podeu accedir directament al Registre de la Universitat de Lleida a través de la instància habilitada, o la sol·licitud de cita prèvia per a la presentació d'escrits en paper de persones alienes a la comunitat universitària.

 

CONVOCATÒRIES ACTIVES

Convocatòria Serra Húnter - 8 Places de Professorat Lector 

Convocatòria 6 Places de Professorat Lector (Concurs 78) 

PROCÉS SELECTIU EN EL MARC DEL PLA SERRA HÚNTER 2019-20. 1a Convocatòria- 8 places Professorat Lector

AVÍS. La notificació als interessats es realitzarà al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida. Accedir

Avís publicació a l'e-seu de la Resolució de 15/1/2020 publicada al DOGC 8047 de 22 de gener i bases de la convocatòria.

Avís publicació e-seu: Relació provisional persones admeses i excloses / Provisional list of accepted or rejected candidates. (25/2/2020)

Avís publicació e-seu: Relació definitiva persones admeses i excloses / Definitive list of accepted or rejected candidates. (11/3/2020)

Procés selectiu UdL-LE-8043/selection process UdL-LE-8043:

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració UdL-LE-8043 (11/6/2020). Data de Constitució: 9 de junyde 2020 /Assessment criteria UdL-LE-8043  (11/6/2020)  Date Constitution: 9th June 2020

Avís publicació e-seu: Resultat de la 1a fase del proces selectiu UdL-LE-8043 (6/7/2020)  / Results of the first stage: 6th July 2020

Procés selectiu UdL-LE-8046/selection process UdL-LE-8046:

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració UdL-LE-8046 (15/6/2020). Data de Constitució: 12 de juny de 2020 /Assessment criteria UdL-LE-8046  (15/6/2020)  Date Constitution: 12th June 2020

Avís publicació e-seu: Rectificació del document criteris anterior amb motiu de l'existència d'errades de format/Amendment of the last assessment criteria document because of the existence of a format error (16/06/2020)

Avís publicació e-seu: Resultat de la 1a fase del proces selectiu UdL-LE-8046 (29/6/2020)  / Results of the first stage: 29th June 2020

Procés selectiu UdL-LE-8047/selection process UdL-LE-8047:

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració UdL-LE-8047 (12/6/2020). Data de Constitució: 7 de juny de 2020 /Assessment criteria UdL-LE-8043  (12/6/2020)  Date Constitution: 7th June 2020

Avís publicació e-seu: Resultat de la 1a fase del proces selectiu UdL-LE-8047 (30/6/2020)  / Results of the first stage: 30th June 2020

Procés selectiu UdL-LE-8048/ selectiion process UdL-LE-8048:

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració UdL-LE-8048 (23/6/2020). Data de Constitució: 19 de juny de 2020/ Assessment criteria UdL-LE-8048 (23/6/2020) Date Constitution: 19th June 2020

Avís publicació e-seu: Resultat de la 1a fase del proces selectiu UdL-LE-8048 (7/7/2020)  / Results of the first stage: 7th July 2020

Procés selectiu UdL-LE-8049/ selectiion process UdL-LE-8049:

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració UdL-LE-8049 (01/7/2020). Data de Constitució: 1 de juliol de 2020/ Assessment criteria UdL-LE-8049 (01/7/2020) Date Constitution: 1th July 2020

ALTRES PROCESSOS SELECTIUS

La notificació als interessats i la publicació d'actes administratius s'efectuarà al TAULER D'ANUNCIS de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida

Convocatòria de 6 places de professorat lector/professorat ajudant doctor (Concurs78) 

Resolució de 15 de gener de 2020 publicada al DOGC 8047 de 22.1.2020

Data publicació: 22 de gener de 2020
Termini presentació de sol·licituds: 19 de febrer de 2020
Termini per resoldre el concurs: 7 d'octubre de 2020 (en aplicació de la suspensió de còmput de terminis de l'Estat d'Alarma)
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

Avís publicació e-seU. Relació provisional de persones admeses i excloses (25/2/2020)

Avís publicació e-seU. Relació definitiva de persones admeses i excloses (11/3/2020)

 

Plaça 1: Infermeria (Data de constitució de la Comissió de Selecció: 13/3/2020)

Avís publicació e-Seu: Criteris establerts per la Comissió de Selecció de la Plaça 1 (5/6/2020)

Avís publicació e-Seu: Resultat de la 1a fase de la Plaça 1 (11/6/2020)

Avís publicació e-Seu: Calendari de la 2a fase de la Plaça 1 (15/06/2020)

Avís publicació e-Seu: Resultat de la 2a fase i proposta de contractació del procés selectiu de la Plaça 1 de Professorat Lector (29/06/2020)

Plaça 2: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial (Data de constitució de la Comissió de Selecció: 13/3/2020)

Avís publicació e-Seu: Criteris establerts per la Comissió de Selecció de la Plaça 2 (2/6/2020)

Avís publicació e-Seu: Resultat de la 1a fase de la Plaça 2 (16/6/2020)

Avís publicació e-Seu: Acord de la Comissió de Selecció de la Plaça 2 per realitzar la segona fase amb mitjans virtuals (6/7/2020)

Avís publicació e-Seu: Calendari de la 2a fase de la Plaça 2 (7/7/2020)

Plaça 3: LLenguatges i Sistemes Informàtics (Data de constitució de la Comissió de Selecció: 4/6/2020)

Avís publicació e-Seu: Criteris establerts per la Comissió de Selecció de la Plaça 3 (16/6/2020)

Avís publicació e-Seu: Resultat de la 1a fase de la Plaça 3 (6/7/2020)

 

Plaça 4: Medicina (Data de constitució de la Comissió de Selecció: 4/6/2020)

Avís publicació e-Seu: Criteris establerts per la Comissió de Selecció de la Plaça 4 (9/6/2020)

Avís publicació e-Seu: Resultat de la 1a fase de la Plaça 4 (2/7/2020)

Plaça 5: Farmacologia (Data de constitució de la Comissió de Selecció: 8/6/2020)

Avís publicació e-Seu: Criteris establerts per la Comissió de Selecció de la Plaça 5 (15/6/2020)

Avís publicació e-Seu: Resultat de la 1a fase de la Plaça 5 (30/6/2020)

Avís publicació e-Seu: Calendari de la 2a fase de la Plaça 5 (30/06/2020

 Plaça 6: Psicologia Evolutiva i de l'Evolució (Data de constitució de la Comissió de Selecció: 9/6/2020)

Avís publicació e-Seu: Criteris establerts per la Comissió de Selecció Plaça 6 (18/06/2020)

 

   Darrera modificació: