Concursos de personal docent i investigador contractat

 Descarregar Pdf

PROCESSOS SELECTIUS EN EL MARC DEL PLA SERRA HÚNTER 2017-18. 1a Convocatòria- Professorat Agregat i Professorat Lector

AVÍS. La notificació als interessats es realitzarà al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida. Accedir

Avís publicació a l'e-seu de la Resolució de 13 d'abril de 2018 publicada al DOGC 7606 de 25.4.2018 i de les bases de la convocatòria.  (podeu descarregar-vos la sol·licitud que trobareu més avall)

Seguiment:

Avís publicació a l'e-tauler de la e-seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (29/5/2018) Definitive accepted or rejected list.

UdL-AG-563: Geografia Física

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-AG-563: 6 de juny de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-AG-563 (11/6/2018)

 

UdL-LE-572: Producció Vegetal

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-572: 15 de juny de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-572 (15/6/2018)

PROCESSOS SELECTIUS EN EL MARC DEL PLA SERRA HÚNTER 2016-17. 2a Convocatòria- Professorat Lector

AVÍS. La notificació als interessats es realitzarà al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida. Accedir

Avís publicació a l'e-seu de la Resolució de 15/11/2017 publicada al DOGC el 21 de novembre, bases de la convocatòria i Annex de sol·licitud de participació

Avís publicació a l'e-tauler de la seu electrònica: Relació provisional de persones admeses i excloses (16/1/2018) Provisional accepted or rejected list.

Avís publicació a l'e-tauler de la e-seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (1/02/2018) Definitive accepted or rejected list.

Seguiment:

UdL-LE-401: Psicologia Bàsica

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-401: 19 de febrer de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-401 (6/3/2018) Assessment criteria

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase UdL-LE-401 (first stage results)

Avís publicació e-seu: Calendari d'actuacions 2a Fase UdL-LE-401 (2/5/2018) Schedule of 2nd Stage

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació UdL-LE-401 (14/6/2018) 2nd stage results and Committee's proposal.

UdL-LE-402: Didàctiques de la Llengua i la Literatura

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-402: 9 de febrer de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-402 (26/02/2018) Assessment criteria

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase UdL-LE-402 (21/03/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari d'actuacions 2a Fase UdL-LE-402 (23/3/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació UdL-LE-402 (4/5/2018)

UdL-LE-403: Comercialització i Investigació de Mercats

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-403: 7 de febrer de 2018

Aví publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-403 (12/02/2018) Assessment criteria

Avís publicació e-seu: Resultats 1a fase UdL-LE-403 (27/02/2018)

Avís publicació e-se: Calendari d'actuacions 2a Fase UdL-LE-403 (6/3/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació UdL-LE-403 (4/5/2018)

UdL-LE-404: Tecnologia Electrònica

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-404: 20 de febrer de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-404 (1/03/2018) Assessment criteria

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase UdL-LE-404 (22/03/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari d'actuacions 2a Fase UdL-LE-404 (6/4/2018) Schedule of 2nd Stage

Avís modificació Calendari d'actuacions 2a Fase UdL-LE-404 (3/5/2018) New Schedule of 2nd Stage.

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació UdL-LE-404 (7/5/2018)

UdL-LE-405: Infermeria

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-405: 20 de febrer de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-405 (5/03/2018) Assessment criteria

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase UdL-LE-405 (23/3/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari d'actuacions 2a Fase UdL-LE-405 (25/4/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació UdL-LE-405 (15/5/2018)

PROCESSOS SELECTIUS EN EL MARC DEL PLA SERRA HÚNTER 2016-17. 1a Convocatòria - Professorat Agregat

AVÍS. La notificació als interessats es realitzarà al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida. Accedir

Avís publicació a l'e-seu de la Resolució de 27/07/2017 publicada al DOGC l'1 de setembre, bases de la convocatòria i Annex de sol·licitud de participació

Avís publicació a l'e-tauler de la seu electrònica: Relació provisional de persones admeses i excloses (6/10/2017)

Avís publicació a l'e-tauler de la seu electrònica: Relació definitiva de persones admeses i excloses (24/10/2017)

UDL-AG-301: Fisiologia

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UDL-AG-301: 28 de novembre de 2017

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase - Plaça UDL-AG-301 (24/01/2018)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a Fase i Proposta de Contractació - Plaça UDL-AG-301 (16/02/2018)

UDL-AG-302: Filologia Anglesa

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UDL-AG-302 : 31 d'octubre de 2017

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase - Plaça UDL-AG-302 (13/12/2017)

Avís publicació e-Seu: Acta de la 2a Fase i Proposta de Contractació - Plaça UDL-AG-302 (19/12/2017)

UDL-AG-303: Nutrició i Bromatologia

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UDL-AG-303: 7 de novembre de 2017

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase - Plaça UDL-AG-303 (29/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Acta de la 2a Fase i Proposta de Contractació - Plaça UDL-AG-303 (17/1/2018)

UDL-AG-304: Bioquímica i Biologia Molecular

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UDL-AG-304: 10 de novembre de 2017

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase - Plaça UDL-AG-304 (5/12/2017)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a Fase i Proposta de Contractació - Plaça UDL-AG-304 (13/12/2017)

ALTRES PROCESSOS SELECTIUS

La notificació als interessats i la publicació d'actes administratius s'efectuarà al TAULER D'ANUNCIS de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida

Convocatòria d'una plaça de professorat agregat/professorat contractat doctor, en règim d'interinitat (Concurs72)

Resolució de 17 de novembre de 2017, publicada al tauler de la seu electrònica de la UdL el 17.11.2017

Data publicació: 17 de novembre de 2017
Termini presentació de sol·licituds: 7 de desembre de 2017
Termini per resoldre el concurs: 17 de febrer de 2017
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (annex 3)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (15/12/2017)

Avís publicació e-Seu: Acta de Proposta de contractació (16/1/2018)

Avís publicació e-Seu: Resolució final (22/01/2018)

Convocatòria de places de professorat catedràtic contractat, mitjançant promoció interna (CL71)

Resolució de 19 de setembre de 2017, publicada al DOGC el 22.09.2017

Data publicació: 22 de setembre de 2017
Termini presentació sol·licituds: 13 d'octubre de 2017
Termini per resoldre el concurs: 22 de febrer de 2018
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (annex 3)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva admesos i exclosos (19/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Annex 1: Criteris de valoració - Plaça PICL10 (14/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase PICL10 (21/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a Fase i Proposta de Contractació PICL10 (29/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Annex 1: Criteris de valoració - Plaça PICL11 (7/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase PICL11 (23/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a Fase i Proposta de Contractació PICL11 (4/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Annex 1: Criteris de valoració - Plaça PICL12 (31/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase PICL12 (20/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a Fase i Proposta de Contractació PICL12 (18/12/2017)

 

   Darrera modificació: