Concursos de personal docent i investigador contractat

 Descarregar Pdf

PROCESSOS SELECTIUS EN EL MARC DEL PLA SERRA HÚNTER 2017-18. 1a Convocatòria- Professorat Agregat i Professorat Lector

 

AVÍS. La notificació als interessats es realitzarà al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida. Accedir

Avís publicació a l'e-seu de la Resolució de 13 d'abril de 2018 publicada al DOGC 7606 de 25.4.2018 i de les bases de la convocatòria.  (podeu descarregar-vos la sol·licitud que trobareu més avall)

Seguiment:

Avís publicació a l'e-tauler de la e-seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (29/5/2018) Definitive accepted or rejected list.

 

UdL-AG-561: Didàctica de les Ciències Socials 

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-AG-561: 26 de juny de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-AG-561 (26/6/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça UdL-AG-561 (23/7/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase Plaça UdL-AG-561 (23/7/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació UdL-AG-561 (26/7/2018)

UdL-AG-563: Geografia Física

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-AG-563: 6 de juny de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-AG-563 (11/6/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça UdL-AG-563 (28/6/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase Plaça UdL-AG-563 (4/7/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació UdL-AG-563 (13/7/2018)

UdL-LE-564: Dret Constitucional

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-564: 13 de juliol de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-564 (16/7/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça UdL-LE-564 (31/8/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase Plaça UdL-LE-564 (31/8/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació UdL-LE-564 (25/9/2018)

UdL-LE-565: Dret Penal

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-565: 22 de juny de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-565 (26/7/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça UdL-LE-565 (3/9/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase Plaça UdL-LE-565 (3/9/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació UdL-LE-565 (25/9/2018)

UdL-LE-566: Didàctica de l'Expressió Corporal

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-566 (3/7/2018)

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-566 (3/7/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça UdL-LE-566 (23/7/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase Plaça UdL-LE-566 (23/7/2018)

Avís publicació e-seu: Modificació espai 2a Fase UdL-LE-566 (26/9/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació UdL-LE-566 (2/10/2018)

UdL-LE-567: Tecnologia d'Aliments

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-567: 20 de juliol de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-567 (20/07/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase UdL-LE-567 (14/9/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase UdL-LE-567 (14/9/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació UdL-LE-567 (11/10/2018)

UdL-LE-568: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-568: 26 de juny de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-568 (26/6/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça UdL-LE-568 (25/7/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase Plaça UdL-LE-568 (25/7/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació UdL-LE-568 (11/10/2018)

UdL-LE-569/570: Infermeria

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-569/570: 4 de juliol de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-569/570 (18/7/2018)

Avís publicació e-seu: Correcció dels Criteris de Valoració UdL-LE-569/570 (19/7/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça UdL-LE-569/570 (1/8/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase UdL-LE-569/570 (10/9/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació UdL-LE-569/570 (26/10/2018)

UdL-LE-571: Nutrició i Bromatologia

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-571: 22 de juny de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-571 (25/6/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça UdL-LE-571 (13/7/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase Plaça UdL-LE-571 (18/7/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació UdL-LE-571 (7/9/2018)

UdL-LE-572: Producció Vegetal

Data de Constitució Comissió de Selecció Plaça UdL-LE-572: 15 de juny de 2018

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça UdL-LE-572 (15/6/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça UdL-LE-572 (6/7/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase Plaça UdL-LE-572 (7/9/2018)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació UdL-LE-572 (8/11/2018)

ALTRES PROCESSOS SELECTIUS

La notificació als interessats i la publicació d'actes administratius s'efectuarà al TAULER D'ANUNCIS de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida

 

Convocatòria de places de professorat associat (Concurs73)

Resolució de 18 d'octubre de 2018 publicada a l'e-tauler el 18.10.2018

Avís publicació a la e-Seu de correcció de dades de les bases de la convocatòria (13/11/2018)

Data publicació: 18 d'octubre de 2018
Termini presentació de sol·licituds: 16 de novembre de 2018
Termini per resoldre el concurs: 18 de gener de 2019
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses. Publicació de la prova de català. (28/11/2018) Caldrà enviar, únicament, els documents a esmenar per correu electrònic a l'adreça: pdi.concursos@udl.cat.

 

Convocatòria d'una plaça de professorat lector/professorat ajudant doctor (Concurs73)

Resolució de 5 de setembre de 2018 publicada al DOGC 7706 el 14.9.2018

Data publicació: 14 de setembre de 2018
Termini presentació de sol·licituds: 15 d'octubre de 2018
Termini per resoldre el concurs: 14 de febrer de 2019
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (24/10/2018)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració (12/11/2018)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a fase (28/11/2018)

Avís publicació e-seu: Calendari 2a Fase (3/12/2018)

 

Convocatòria de 3 places de professorat agregat/professorat contractat doctor (Concurs73)

Resolució de 5 de setembre de 2018 publicada al DOGC 7706 el 14.9.2018

Data publicació: 14 de setembre de 2018
Termini presentació de sol·licituds: 15 d'octubre de 2018
Termini per resoldre el concurs: 14 de febrer de 2019
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (18/10/2018)

PA87: Enginyeria Mecànica

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA87 (31/10/2018)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA87 (22/11/2018)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA87 (22/11/2018)

Avís publicació e-Se: Acta 2a Fase i Proposta Contractació PA87 (29/11/2018)

PA88: Enginyeria Mecànica

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA88 (31/10/2018)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA88 (22/11/2018)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA88 (22/11/2018)

Avís publicació e-Se: Acta 2a Fase i Proposta Contractació PA88 (29/11/2018)

PA89: Matemàtica Aplicada

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA89 (9/11/2018)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA89 (16/11/2018)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a FAse Plaça PA89 (5/12/2018)

 

 

Convocatòria de 2 places de professorat agregat/professorat contractat doctor (Concurs73 bis)

Resolució de 6 de juliol de 2018 publicada al DOGC 7662 el 12.7.2018

Data publicació: 12 de juliol de 2018
Termini presentació de sol·licituds: 9 d'agost de 2018
Termini per resoldre el concurs: 12 de gener de 2019
Seguiment:

Sol·licitud pdf d'admissió a la convocatòria

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (12/9/2018)

PA85: Organització d'empreses

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA85 (21/9/2018)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA85 (3/10/2018)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA85 (5/10/2018)

Avís publicació e-Se: Acta 2a Fase i Proposta Contractació PA85 (22/10/2018)

PA86: Organització d'empreses

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració Plaça PA86 (21/9/2018)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase Plaça PA86 (3/10/2018)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase Plaça PA86 (5/10/2018)

Avís publicació e-Se: Acta 2a Fase i Proposta Contractació PA86 (22/10/2018)

 

   Darrera modificació: