Concursos de professorat dels cossos docents universitaris

 Descarregar Pdf

Concurs d'accés a plaça vinculada del cos de catedràtics d'universitat (promoció interna) CU35

Resolució de 25 de setembre de 2017, publicada al BOE el 11.12.2017 i al DOGC el 11.12.2017

Data publicació: 11 de desembre de 2017
Termini presentació de sol·licituds 2 de gener de 2018
Termini per resoldre el concurs 11 de juny de 2018
Seguiment

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (annex 3)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva d'admesos i exclosos (9/01/2018)

CV dels membres titulars de les comissions de selecció:

Plaça CUV6-Medicina: President ; Secretària ; Vocal ; Vocal ; Vocal

 

Concurs d'accés a places del cos de catedràtics d'universitat (torn lliure) CU35

Resolució de 14 de setembre de 2017, publicada al BOE el 21.09.2017 i al DOGC el 21.09.2017

Data publicació: 21 de setembre de 2017
Termini presentació de sol·licituds 11 d'octubre de 2017
Termini per resoldre el concurs 21 de febrer de 2018
Seguiment

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (annex 3)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva d'admesos i exclosos (17/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Annex1: Criteris de valoració - Plaça CU88 (25/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase CU88 (30/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a Fase i Proposta de Provisió CU88 (4/12/2017)

Avís publicació e-Seu: Annex 1: Criteris de valoració - Plaça CU89 (23/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase CU89 (9/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a Fase i Proposta de Provisió CU89 (20/11/2017)

Avís publicació e-seu: Annex 1: Criteris de valoració - Plaça CU90 (30/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase CU90 (13/11/2017)

Avís publicació e-seu: Acta 2a Fase i Proposta de Provisió CU90 (4/12/2017)

Avís publicació e-Seu: Annex 1: Criteris de valoració - Plaça CU91 (24/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase CU91 (7/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a Fase i Proposta de Provisió CU91 (23/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Annex 1: Criteris de valoració - Plaça CU92 (19/10/2017)

Avís publicació e-Se: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase CU92 (25/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a Fase i Proposta de Provisió CU92 (21/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Annex 1: Criteris de valoració - Plaça CU93 (24/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase CU93 (8/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a Fase i Proposta de Provisió CU93 (5/12/2017)

Avís publicació e-Seu: Annex 1: Criteris de valoració - Plaça CU94 (31/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase CU94 (13/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a Fase i Proposta de Provisió CU94 (28/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Annex 1: Criteris de valoració - Plaça CU95 (24/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase CU95 (6/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a Fase i Proposta de Provisió CU95 (4/12/2017)

CV dels membres titulars de les comissions de selecció:

Plaça CU88-Arquitectura i Tecnologia de Computadors: President ; Secretari ; Vocal ; Vocal ; Vocal

Plaça CU89-Geografia Humana: President ; Secretari ; Vocal ; Vocal ; Vocal

Plaça CU90-Històriade l'Art: President ; Secretària ; Vocal ; Vocal ; Vocal

Plaça CU91-Història Moderna: President ; Secretari ; Vocal ; Vocal ; Vocal

Plaça CU92-Didàctica i Organització Escolar: President ; Secretari ; Vocal ; Vocal ; Vocal

Plaça CU93-Producció Vegetal: Presidenta ; Secretari ; Vocal ; Vocal ; Vocal

Plaça CU94-Producció Vegetal: President ; Secretari ; Vocal ; Vocal ; Vocal

Plaça CU95-Tecnologia d'Aliments: PresidentSecretariVocal ; Vocal ; Vocal

 

Concurs d'accés a places del cos de catedràtics d'universitat (promoció interna) CU35

Resolució de 14 de setembre de 2017, publicada al BOE el 21.09.2017 i al DOGC el 21.09.2017

Data publicació: 21 de setembre de 2017
Termini presentació de sol·licituds 11 d'octubre de 2017
Termini per resoldre el concurs 21 de febrer de 2018
Seguiment

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (annex 3)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva d'admesos i exclosos (17/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Annex 1: Criteris de valoració - Plaça CU96 (2/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase i Calendari 2a Fase CU96 (10/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a Fase i Proposta de Provisió CU96 (17/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Annex 1: Criteris de valoració - Plaça CU97 (30/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase i Calendari 2a Fase CU97 (9/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a Fase i Proposta de Provisió CU97 (17/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Annex 1: Criteris de valoració - Plaça CU98 (26/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase CU98 (10/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a Fase i Proposta de Provisió CU98 (14/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Annex 1: Criteris de valoració - Plaça CU99 (24/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase CU99 (3/11/2017)

Avís publicació e-seu: Acta 2a Fase i Proposta de Provisió CU99 (8/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Annex 1: Criteris de valoració - Plaça CU100 (19/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase CU100 (26/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Modificació aula calendari 2a Fase CU100 (30/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a Fase i Proposta de Provisió CU100 (4/12/2017)

Avís publicació e-Seu: Annex 1: Criteris de valoració - Plaça CU101 (25/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase CU101 (30/10/2017)

Avís publicació e-seu: Acta 2a Fase i Proposta de Provisió CU101 (17/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Annex 1: Criteris de valoració - Plaça CU102 (24/10/2017)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase CU102 (2/11/2017)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a Fase i Proposta de Provisió CU102 (15/11/2017)

CV dels membres titulars de les comissions de selecció:

Plaça CU96-Anglès i Lingüïstica: President ; Secretari ; Vocal ; Vocal ; Vocal

Plaça CU97-Dret Penal: PresidentSecretariVocalVocal ; Vocal

Plaça CU98-Enginyeria Agroforestal ; President, Secretària ; Vocal ; Vocal ; Vocal

Plaça CU99-Análisi Geogràfica Regional: President ; Secretari ; Vocal ; Vocal ; Vocal

Plaça CU100-Sociologia: Presidenta ; Secretari ; Vocal ; Vocal ; Vocal

Plaça CU101-Matemàtica Aplicada: President ; Secretari ; Vocal ; Vocal ; Vocal

Plaça CU102-Tecnologia d'Aliments: Presidenta ; Secretari ; Vocal ; Vocal ; Vocal

 

   Darrera modificació: