Concursos de professorat dels cossos docents universitaris

 Descarregar pdf

Concurs d'accés a una plaça del cos de catedràtics d'universitat (torn lliure) CU36

Resolució de 14 de febrer de 2019, publicada al BOE núm. 46 del 22.2.2019 i al DOGC núm. 7816 del 22.2.2019

Data publicació: 22 de febrer de 2019
Termini presentació de sol·licituds del 23 de febrer al 22 de març de 2019
Termini per resoldre el concurs Fins el 22 de juliol de 2019
Seguiment

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria 

Avís publicació e-seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (26/3/2019)

CV dels membres titulars de les comissions de selecció:

Plaça CU103-Geografia Humana: President ; Secretari ; Vocal ; Vocal ; Vocal

Concurs d'accés a una plaça del cos de catedràtics d'universitat (promoció interna) CU36

Resolució de 14 de febrer de 2019, publicada al BOE núm. 46 del 22.2.2019 i al DOGC núm. 7816 del 22.2.2019

Data publicació: 22 de febrer de 2019
Termini presentació de sol·licituds del 23 de febrer al 22 de març de 2019
Termini per resoldre el concurs Fins el 22 de juliol de 2019
Seguiment

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria 

Avís publicació e-seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (26/3/2019)

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça CU104 (12/4/2019)

CV dels membres titulars de les comissions de selecció:

Plaça CU104-Història de l'Art: Presidenta ; Secretària ; Vocal ; Vocal ; Vocal

   Darrera modificació: