Concursos de professorat dels cossos docents universitaris

 Descarregar pdf

Concurs d'accés a una plaça del cos de catedràtics d'universitat (torn lliure) CU36

Resolució de 14 de febrer de 2019, publicada al BOE núm. 46 del 22.2.2019 i al DOGC núm. 7816 del 22.2.2019

Data publicació: 22 de febrer de 2019
Termini presentació de sol·licituds del 23 de febrer al 22 de març de 2019
Termini per resoldre el concurs Fins el 22 de juliol de 2019
Seguiment

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria 

Avís publicació e-seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (26/3/2019)

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça CU103 (24/4/2019)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça CU103 (14/5/2019)

Avís publicació e-seu: Calendari de la 2a Fase Plaça CU103 (14/5/2019)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació Plaça CU103 (6/6/2019)

CV dels membres titulars de les comissions de selecció:

Plaça CU103-Geografia Humana: President ; Secretari ; Vocal ; Vocal ; Vocal

Concurs d'accés a una plaça del cos de catedràtics d'universitat (promoció interna) CU36

Resolució de 14 de febrer de 2019, publicada al BOE núm. 46 del 22.2.2019 i al DOGC núm. 7816 del 22.2.2019

Data publicació: 22 de febrer de 2019
Termini presentació de sol·licituds del 23 de febrer al 22 de març de 2019
Termini per resoldre el concurs Fins el 22 de juliol de 2019
Seguiment

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria 

Avís publicació e-seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (26/3/2019)

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça CU104 (12/4/2019)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça CU104 (14/5/2019)

Avís publicació e-seu: Calendari de la 2a Fase Plaça CU104 (14/5/2019)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació Plaça CU104 (7/6/2019)

CV dels membres titulars de les comissions de selecció:

Plaça CU104-Història de l'Art: Presidenta ; Secretària ; Vocal ; Vocal ; Vocal

Concurs d'accés a places del cos de catedràtics d'universitat (torn lliure) CU37

Resolució de 6 de maig de 2019, publicada al BOE núm. 114 del 13.5.2019 i al DOGC núm. 7873 del 13.5.2019

Data publicació: 13 de maig de 2019
Termini presentació de sol·licituds del 14 de maig al 10 de juny de 2019
Termini per resoldre el concurs Fins el 13 de novembre de 2019
Seguiment

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria

Avís publicació e-Seu: Relació provisional admesos i exclosos plaça CU106 i Relació definitiva d'admesos places CU105 i CU107 (13/06/2019) 

Avís publicació e-Seu: Reclació definitiva d'admesos plaça CU106 (1/7/2019)

CU105: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça CU105 (20/6/2019)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça CU105 (28/6/2019)

Avís publicació e-seu: Calendari de la 2a Fase Plaça CU105 (28/6/2019)

Avís publicació e-seu: Resultats 2a Fase i Proposta Contractació Plaça CU105 (4/7/2019)

CU106: Matemàtica Aplicada

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça CU106 (10/7/2019)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça CU106 (19/7/2019)

Avís publicació e-seu: Calendari de la 2a Plaça CU106 (19/7/2019)

CU107: Producció Vegetal

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça CU107 (10/7/2019)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça CU107 (26/7/2019)

Avís publicació e-seu: Calendari de la 2a Plaça CU107 (26/7/2019)

 

CV dels membres titulars de les comissions de selecció:

Plaça CU105- Ciències de la Computació i Inteligència Artificial: Presidenta ; Secretari ; Vocal ; Vocal ; Vocal

Plaça CU106- Matemàtica Aplicada: President ; Secretari ; Vocal ; Vocal ; Vocal

Plaça CU107- Producció Vegetal: President ; Secretari ; Vocal ; Vocal ; Vocal

 

Concurs d'accés a places del cos de catedràtics d'universitat (promoció interna) CU37

Resolució de 6 de maig de 2019, publicada al BOE núm. 114 del 13.5.2019 i al DOGC núm. 7873 del 13.5.2019

Data publicació: 13 de maig de 2019
Termini presentació de sol·licituds del 14 de maig al 10 de juny de 2019
Termini per resoldre el concurs Fins el 13 de novembre de 2019
Seguiment

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria 

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva persones admeses (13/06/2019)

CU108: Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça CU108 (2/7/2019)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça CU108 (12/7/2019)

Avís publicació e-seu: Calendari de la 2a Fase Plaça CU108 (12/7/2019)

CU109: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració Plaça CU109 (28/6/2019)

Avís publicació e-seu: Resultats 1a Fase Plaça CU109 (22/7/2019)

Avís publicació e-seu: Calendari de la 2a Fase Plaça CU109 (22/7/2019)

 

CV dels membres titulars de les comissions de selecció:

Plaça CU108- Arquitectura i Tecnologia de Computadors: President ; Secretari ; Vocal ; Vocal ; Vocal

Plaça CU109- Ciènces de la Computació i Intel·ligència Artificial: President ; Secretari ; Vocal ; Vocal ; Vocal

   Darrera modificació: