Concursos de professorat dels cossos docents universitaris

 Descarregar pdf

Concurs d'accés a plaça vinculada del cos de catedràtics d'universitat (promoció interna) CU35

Resolució de 25 de setembre de 2017, publicada al BOE el 11.12.2017 i al DOGC el 11.12.2017

Data publicació: 11 de desembre de 2017
Termini presentació de sol·licituds 2 de gener de 2018
Termini per resoldre el concurs 11 de juny de 2018
Seguiment

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (annex 3)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva d'admesos i exclosos (9/01/2018)

Avís publicació e-Seu: Criteris Comissió de Selecció (31/01/2018)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase i Calendari 2a Fase (9/02/2018)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a Fase i Proposta Comissió de Selecció (13/3/2018)

CV dels membres titulars de les comissions de selecció:

Plaça CUV6-Medicina: President ; Secretària ; Vocal ; Vocal ; Vocal

 

   Darrera modificació: