Programa "Becas Santander Estudios | Progreso" 2022-2023

 Descarregar pdf

logo_santander_univLa Universitat de Lleida i el Banc Santander, en el marc del conveni de col·laboració subscrit entre ambdues entitats, convoquen 20 ajuts dins el programa de "Beques Santander Estudios | Progreso", amb l'objectiu de donar suport econòmic als estudiants universitaris amb millor expedient acadèmic per poder sufragar les despeses derivades dels estudis universitaris de grau i màster oficial en un centre propi de la UdL

 

Programa "Becas Santander Estudios | Progreso" Bases específiques de la UdL

Modificació de la base 3.2 del Programa "Becas Santander Estudios | Progreso" Bases especíques de la UdL. Curs 2022-2023

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud a través de la plataforma de beques del Banc Santander, accedint al Programa "Becas Santander Estudios | Progreso":

 

Sol·licitud de l'ajut (termini finalitzat)

Cal fer la inscripció amb el correu electrònic institucional, alumnes.udl.cat

El termini de presentació de formalitació d'inscripcions finalitza l'11 de novembre de 2022.

Llista provisional de persones admeses i excloses

Les persones sol·licitants disposen d’un període de cinc dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, per formular les al·legacions que considerin adients. Poden fer-ho utilitzant el formulari següent, seguint aquestes instruccions.

Aquest termini finalitza el 12 de gener de 2023.

 

La resolució es publicarà properament

 

Informació i Orientació Universitària

Tel. 973 003 589
suportestudiants@udl.cat

   Darrera modificació: