Acreditació universitària i Prèstec bibliotecari

 Descarregar pdf

El Carnet UdL és el carnet que identifica a l'estudiantat, al professorat i al personal d'administració i serveis com a membres de la Universitat de Lleida. El Carnet UdL és necessari per accedir a determinats serveis i espais de la UdL.
 
 El Carnet de la UdL serveix com a identificador per accedir als serveis que ofereix el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD), entre els quals destaca el servei de préstec del fons bibliogràfic i documental disponible.

Préstec Bibliotecari

   Darrera modificació: