Els nostres valors

Els valors que inspiren la nostra candidatura:

  • Treballar per la igualtat efectiva entre homes i dones en tots els àmbits de la UdL
  • Impulsar les mesures del Pla d’Igualtat relatives al PAS 
  • Fomentar la implicació del personal en els Òrgans de Govern i Representació de la Universitat
   Darrera modificació: