Les nostres motivacions

 Descarregar pdf

Les nostres motivacions per al col·lectiu del PAS-L:

  • Estabilitzar la plantilla vetllant per incorporar definitivament a l'estructura de la Universitat aquells llocs de treball que actualment estan ocupats per personal amb contracte d'obra i servei
  • Potenciar la carrera professional mitjançant la revisió integral del pla de formació
  • Impulsar l'estudi de la VLT establint mètodes actuals i objectius. Aquest procés ha d'ajudar al personal a guiar la progressió de la seva carrera professional dins de la institució.
  • Revisar els criteris d’assignació de Personal Tècnic de Suport als grups per fomentar l’estabilitat del personal.

 

   Darrera modificació: