UdL, la nostra universitat / UdL per a tots

 Descarregar Pdf
 
 
FORMACIÓ CONTÍNUA

L’organització en estudis de grau i postgrau i la possibilitat d’oferir ensenyaments conduents a l’obtenció de títols propis, fan que les universitats promoguin la implementació d’activitats formatives que donin resposta .

El Centre de Formació Contínua de la UdL té com objectius oferir una formació contínua de qualitat i innovadora, potenciant els màsters i els estudis propis com a complement de la formació oficial, el que s’anomena aprenentatge permanent (Lifelong Learning). Aquestes activitats formatives complementàries estan enfocades, bàsicament, a impulsar l’ocupabilitat de l’estudiantat i a oferir formació cultural complementària a la ciutadania.

Per a més informació:
Centre de Formació Contínua
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 382 / 973 703 383
Fax 973 703 377
www.ice.udl.cat
ice@ice.udl.cat

UNIVERSITAT D’ESTIU

Durant el mes de juliol la Universitat de Lleida continua amb la seua oferta formativa a través de la Universitat d’Estiu. La Universitat d’Estiu de la UdL té la confiança i la fidelitat tant de l’estudiantat universitari com del sector professional, que any rere any s’inscriuen en els cursos d’estiu

La proposta de cursos d’estiu satisfà tots els àmbits formatius: des del medi ambient fins a la ciència i la tecnologia, passant per la salut i l’alimentació, les arts i les humanitats, el dret, l’economia, la política i la societat, l’ensenyament, i la didàctica, la llengua i la literatura.

El prestigi, la satisfacció i l’èxit assolits durant els vint-i-dos anys de la Universitat d’Estiu de la UdL es basen en la qualitat acadèmica dels cursos, que estan impartits per reconeguts professionals de cada matèria, en la diversitat temàtica, en l’apropament didàctic que es fa a cada matèria amb la combinació de teoria i pràctica i en la multiplicitat de localitats on tenen lloc
els cursos.

Per a més informació:
Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
C. Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390
Fax 973 703 398
http://estiu.udl.cat
estiu@estiu.udl.cat

PROGRAMA SÈNIOR

Aquesta titulació es va posar en marxa, per primera vegada, el curs 2006-2007, amb un notable èxit de matrícula. S'adreça a persones adultes, de més de 50 anys, que no desitgen cursar una carrera concreta, sinó que volen incrementar o actualitzar els seus coneixements i la seva cultura: jubilats/des, prejubilats/des, desempleats/des de llarga duració..., i, en general, interessats/des en assolir nous reptes personals i culturals.

Els continguts contemplen àmbits com Història, Art, Literatura, Llengües, Dret i Economia, Sociologia, Educació i Psicologia, Filosofia, Biologia, Medicina i Salut, Ciència, Tecnologia i Medi Ambient.

Per a més informació:
Secretaria de l’ICE-CFC
http://www.senior.udl.cat
Correu-e: ice@ice.udl.cat
Tel: 973703382
 
   Darrera modificació: