UdL, la nostra universitat / Pràctiques

 Descarregar Pdf
 
 
Pràctiques Acadèmiques Externes

Les Pràctiques Acadèmiques Externes resulten una destacada oportunitat per establir relacions entre el món empresarial i la Universitat. La incorporació d'estudiants en pràctiques, la relació amb els Centres i el seu professorat, esdevenen una bona ocasió per recollir innovacions, intercanviar coneixements i compartir les experiències d’ambdues parts.

Les pràctiques acadèmiques externes (PAE) són una activitat docent regulada i oficial que té com a funció fonamental contribuir a la formació integral de l’estudiant.

Es realitzen en empreses, institucions, entitats i fins i tot en serveis universitaris.

L’objectiu és permetre a l’estudiant:

- aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica,
- afavorir l’adquisició de competències que el preparin per a l’exercici d’activitats professionals, i facilitar la seua incorporació al món laboral.

Per a l'entitat acollidora participar en el procés de les Pràctiques Acadèmiques Externes és una oportunitat per establir relacions directes amb el món universitari, recollir propostes i aportacions innovadores de l’estudiantat, i col·laborar en la formació teòrica i pràctica de l’estudiantat, que en ocasions fins i tot pot conduir a una futura relació laboral.
 
Tel. +34 973 70 23 66
Edifici del Rectorat - despatx 3.75
Pl. Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
   Darrera modificació: