Reglaments de Centres

 Descarregar Pdf


fletxa-gris Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

(Aprovat pel Consell de Govern Prov. de 4.11.2003 i 2.12.2003, Modificat pel Consell de Govern en la sessió de 29.10.2009 i modificat pel Consell de Govern de 6.03.2015)

fletxa-grisEscola Politècnica Superior

(Aprovat pel Consell de Govern Prov. de 04.11.2003 i 2.12.2003 i Modificat pel Consell de Govern en la sessió de 27.03.2007, en la sessió de 29.10.2009, en la sessió de 30.09.2010 i en la sessió de 20.07.2016)

fletxa-grisFacultat d'Infermeria i Fisioteràpia

( Aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 31.10.2012, Canvi de denominació de la Facultat aprovat pel Consell de Govern de 25-7-2014, DOGC núm. 6898 de 23.6.2015)

fletxa-grisFacultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

(Aprovat pel Consell de Govern Provisional de 2-12-2003, Modificat pel Consell de Govern de 29.10.2009, Canvi de denominació de la Facultat aprovat pel Consell de Govern de 26-2-2014, DOGC núm. 6678 de 4.08.2014)

fletxa-grisFacultat de Dret, Economia i Turisme

(Aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 24.05.2016 i modificat pel Consell de Govern en la sessió de 22.02.2017)

fletxa-grisFacultat de Lletres

(Aprovat pel Consell de Govern Prov. de 4-11-2003 i 2-12-2003, Modificat pel Consell de Govern en la sessió de 12.07.2005 i en la de 31.01.2007, en la de 29.10.2009 i en la sessió de 19.7.2017)

fletxa-grisFacultat de Medicina

(Aprovat pel Consell de Govern Prov. de 4-11-2033 i 2-12-2003, Modificat pel Consell de Govern en la sessió de 29.10.2009)

 enrera pujar

   Darrera modificació: