Descarregar Pdf

QUI LLIURA EL CERTIFICAT DIGITAL

L’ERCD és l’encarregada d’enregistrar el certificat digital del PAS i PDI de la universitat.


 
 
COM GRAVEM EL CERTICAT

Si voleu gravar el certificat al vostre carnet universitari, heu de demanar hora a l'aplicatiu: https://ercd.udl.cat/

Recordeu que heu venir al despatx d'ERCD, amb el DNI vigent i els carnets de la UdL.

ERCD
Despatx 3.56
Ed. de Rectorat

 

COM PODEU RENOVAR EL CERTICAT
 
Si  voleu gravar el nou certificat al vostre carnet , heu de demanar hora a l'aplicatiu: https://ercd.udl.cat/

Veniu el dia i hora que escolliu al despatx de l'ERCD amb el carnet de la UdL, el vostre DNI vigent i el codi PIN i PUK. Si no els recordeu, podeu recuperar-lo a través del link: https://scd.aoc.cat/pin


SI DISPOSEU D'UN CARNET NOU, COM PODEU GRAVAR I RENOVAR EL CERTICAT
 
Si voleu gravar el certificat en un carnet nou, heu d'adreçar-vos a l'oficina del Banc de Santander,  on us fan una foto i us emeten el carnet nou al moment.

Oficina del Banc de Santander
Edifici polivalent
Campus de cappont

Tel. 973 200 239
Horari d’oficina: De dilluns a dijous de 8.30 a 17.30 h i divendres de 8.30 a 15.30 h

Quan tingueu el nou carnet, podeu demanar hora per renovar el certificat a través de l'aplicatiu: https://ercd.udl.cat/

Recordeu que heu de venir amb el DNI vigent i els carnets de la UdL.

 
SI PERDEU EL CARNET
 
En cas de pèrdua del carnet heu de fer les passes següents:

Telefoneu al 902 90 10 80 de l'Agència Catalana de Certificació (CATCert) i suspeneu el vostre certificat.
 
La CATCert us demana el codi de suspensió del vostre certificat. Aquesta dada figura a l’apartat “j” del document “Full de lliurament i acceptació de certificats (CPISR)”, que se us vam lliurar l’ERCD el dia de la cita prèvia.
 
Full_lliurament_2
 
La suspensió consisteix en un bloqueig preventiu del vostre certificat digital  de 120 dies. 

Si durant aquest període cautelar 120 dies trobeu el carnet, el podeu rehabilitar (activara), omplint el formulari d’habilitació (habilitacio.doc).

Un cop exhaurits els 120 dies de suspensió cautelar, es revocarà (s’anul·larà) automàticament el vostre certificat, i haureu de procedir a sol·licitar una nova targeta, mitjançant el formulari de reimpressió de targeta UdL (targeta.pdf).
 
També podeu forçar la revocació immediata del vostre certificat digital (sense passar pel tràmit de la suspensió cautelar de 120 dies) quan tingueu la certesa de que l’heu perduda definitivament. En aquest cas cal que ompliu el formulari de revocació de certificat digital (revocacio.doc), i que contacteu amb l'ERCD (tel. 2069, ercd@udl.cat) per tal de reimprimir la vostra targeta universitària.

En cas que causeu baixa definitica en la UdL, també haureu de procedir a revocar el vostre certificat digital, mitjançant el formulari corresponent (revocacio.doc).
 

Si la vostra targeta té utilitat financera, truqueu immediatament a la Superlinea del Banc de Santander T. 902 29 00 29 o adreceu-vos a qualsevol oficina d’aquesta Entitat.

QUINES OBLIGACIONS TENIU QUAN DISPOSEU DEL CARNET
 
Tot posseïdor de la targeta UdL haurà de tenir en consideració que:
  • La targeta UdL és personal i intransferible, i identifica la persona titular com a membre de la comunitat universitària de la Universitat de Lleida i com a persona certificada per l’Agència Catalana de Certificació. La seva utilització queda subjecta al coneixement i acceptació de les condicions d’ús i la DPC o Declaració de Pràctiques de Certificació corresponents.
  • Cal que tingueu coneixement i accepteu els termes, les condicions i els límits d’ús que s’exposen a les Condicions Generals del servei de certificació digital de la CATCert.
  • En cas de pèrdua de la targeta UdL s’haurà de procedir com s’indica en el punt anterior. 
 
    Print Enrere Puja
   Darrera modificació: