Descarregar Pdf
INICI > Entitat de Registre de Certificació Digital

 
 
L’administració electrònica requereix del registre d’evidències que garanteixi la validesa jurídica dels processos, dels documents i de les actuacions administratives practicades. És a dir, cal saber i fer saber quan i com es signa electrònicament.
El segell de temps permet assignar data i hora als actes electrònics, aportant evidències tècniques i jurídiques irrefutables del moment exacte de la seua execució.
 
Per estampar un segell de temps a un acte electrònic cal recórrer a una autoritat de segellament de data i hora (com la CATCert), que disposa d’un sistema informàtic subjecte a rigoroses condicions de seguretat, i que està permanentment sincronitzat amb una font fiable de data i hora oficial, que en l’àmbit espanyol es subministrada pel Real Instituto y Observatorio de la Armada.
 
Les diverses aplicacions, usos i tràmits de l’administració electrònica usaran la signatura electrònica per identificar els executors dels actes administratius, atribuint-los-hi les proves electròniques dels seus actes, que un segell de temps datarà, i que es preservaran en el registre d’evidències.
 

 

 

   Darrera modificació: