Centres i departaments

Universitat de Lleida

Facultat de Lletres

 • Departament d'Anglès i Lingüística
 • Departament de Filologia Catalana i Comunicació
 • Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
 • Departament de Geografia i Sociologia
 • Departament d'Història
 • Departament d'Història de l'Art i Història Social

Facultat de Dret, Economia i Turisme

 • Departament d'Administració d'Empreses
 • Departament de Dret Privat
 • Departament de Dret Públic
 • Departament d'Economia Aplicada

Escola Politècnica Superior

 • Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
 • Departament de Matemàtica

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

 • Departament de Didàctiques Específiques
 • Departament de Pedagogia
 • Departament de Psicologia

Facultat de Medicina

 • Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
 • Departament de Cirurgia
 • Departament de Medicina
 • Departament de Medicina Experimental

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

 • Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

 • Departament d'Enginyeria Agroforestal
 • Departament d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
 • Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
 • Departament de Ciència Animal
 • Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
 • Departament de Química
 • Departament de Tecnologia d'Aliments

Centres Adscrits

 • Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - INEFC Lleida
 • Escola Universitària de Relacions Laborals
 • Escola Universitària de Turisme Ostelea
 • Centre d'Educació Superior Next
   Darrera modificació: