Tarifes extraordinàries de l'ús d'espais

 Descarregar pdf
  Personal Jornada de fins a 3 hores  Jornada de 7 hores
Auxiliar de serveis i Adjunt al responsable de serveis 94,69 € 165,70 €
Responsable de serveis comuns 165,70 € 218,96 €
Tècnic informàtic 153,87 € 207,13 €
Conserge Campus d'Igualada en el cas que calgui obrir l'edifici 18 €/h 18 €/h

  

  Climatització i despeses de manteniment (**) Tarifa
Sala d'actes de l'Edifici del Rectorat, Auditori del Centre de Cultures i Coooperació Transfronterera (Campus de Cappont) i Sala Víctor Siurana 361,49 €
Aules grans > 80 places i altres Sales d'Actes i Sala Fwgood 116,61 €
Aules < 80 places 110,78 €
Campus Igualada: Sala d'Actes/Sala Fwgood/Cada 4 aules

120,00 €

156,00 € (si la reserva és superior a 6 hores)

   (**) Quantitat mínima a comptabilitzar per l'ús d'aquests espais. També s'aplicarà aquesta tarifa en la bonificació per espais.
 

  Vigilància Tarifa
Servei diürn 22,79 €/h
Servei nocturn 25,15 €/h

 

  Neteja de l'espai Tarifa
Sala d'Actes de l'Edifici del Rectorat, Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera (Campus de Cappont) i Sala Víctor Siurana 78,12 €
Resta d'aules 39,06 €

 

   Darrera modificació: