Comissió d'Afers Estudiantils

 Descarregar pdf

La Comissió d'Afers Estudiantils (CAE) és una Comissió delegada del Consell de Govern (Art. 10 del Reglament del Consell de Govern) que té atribuïdes les competències sobre temes de l'estudiantat.

Membres de la Comissió d’Afers Estudiantils (CAE)

 

President/a: Vicerector/a d'Estudiants i Ocupabilitat
Sra. Montserrat Rué Monné

Secretari/a: Vicerector/a de Cultura i Extensió Universitària
Sr. Joan Busqueta Riu

Representants del personal acadèmic
Sr. José Narciso Pastor Sáenz, Vicerector d'Infraestructures
Sra. Teresa Botigué Satorra, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Yolanda Montegut Salla, Departament d'Economia i Empresa
Sr. Jorge Lampurlanés Castel, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola

Representants de l’estudiantat :
Sra. Montalegre Mullet Badia
Sr. Xavier Pinent Sans
Sr. Isaac Torres Espuña

Representant del PAS
Sra. Mònica Giron Farré

                                    
Accés a l'espai privat de treball de la CAE al Campus Virtual de la UdL (Sakai) (Només membres autoritzats

   Darrera modificació: