Comissió d'Afers Estudiantils

 Descarregar pdf

La Comissió d'Afers Estudiantils (CAE) és una Comissió delegada del Consell de Govern (Art. 10 del Reglament del Consell de Govern) que té atribuïdes les competències sobre temes de l'estudiantat.

Membres de la Comissió d’Afers Estudiantils (CAE)

 

President/a: Vicerector/a d'Estudiants i Ocupabilitat
Sra. Montserrat Rué Monné

Secretari/a: Vicerector/a de Cultura i Extensió Universitària
Sr. Joan Busqueta Riu

Representants del personal acadèmic
Sr. José Narciso Pastor Sáenz, Vicerector d'Infraestructures
Sra. Teresa Botigué Satorra, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Yolanda Montegut Salla, Departament d'Administració d'Empreses
Sr. Francesc Rubí Carnacea, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

Representants de l’estudiantat :
Sr. Arturo Calbetó Marzoz
Sra. Anna Sangrà Pére
Sra. Mar Moliné Melgosa

Representant del PAS
Sra. Mònica Giron Farré

                                    
Accés a l'espai privat de treball de la CAE al Campus Virtual de la UdL (Sakai) (Només membres autoritzats

   Darrera modificació: