Comissió d'Afers Estudiantils

 Descarregar pdf

 

La Comissió d'Afers Estudiantils (CAE) és una Comissió delegada del Consell de Govern (Art. 10 del Reglament del Consell de Govern) que té atribuïdes les competències sobre temes de l'estudiantat.

 

Membres que formen part de la CAE

Presidenta: vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat
Sra. Montserrat Rué Monné

Secretari: vicerector de Cultura i Extensió Universitària
Sr. Joan Josep Busqueta Riu

Representants del personal acadèmic
Sr. José Narciso Pastor Sáenz, Vicerector d'Infraestructures
Sra. Teresa Botigué Satorra, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Yolanda Montegut Salla, Departament d'Administració d'Empreses
Sra. Cristina Vega García, Departament d'Enginyeria Agroforestal

Representants de l’estudiantat
Sra. Ikram Bouhouche Boumali
Sra. Noret Ballarín Cunillera
Sr. Adrià Codina Ferrer

Representant del PAS
Sra. Mónica Giron Farré, Oficina de Qualitat

                                             
Accés a l'espai privat de treball de la CAE al Campus Virtual de la UdL (Sakai) (Només membres autoritzats)


   Darrera modificació: