IV Convocatòria per a PDI avaluador dels Premis de la UdL a treballs de recerca d'estudiants de Batxillerat i Cicles formatius de grau superior 2019-2020

 Descarregar pdf

La Universitat de Lleida, en el marc de la seva política de captació de talent entre l’estudiantat de secundària i amb l’objectiu de fomentar la vocació per la recerca i l’aproximació als estudis superiors, ha convocat la XVII edició dels Premis als Treballs de Recerca realitzats per estudiants de Batxillerat i de Cicles formatius de grau superior per al curs 2019-2020. El Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat de la Universitat de Lleida és l’òrgan encarregat de la seva organització amb el suport de la Unitat d’Informació i Orientació Universitària, i amb el patrocini del Consell Social de la UdL.

Per tal d’incentivar i regular la participació del personal docent i investigador (PDI) universitari en la convocatòria de Premis a Treballs de Recerca, es fa la present convocatòria per tal de formar part del conjunt de PDI que avaluarà, en sistema de doble correcció, els treballs dels diferents àmbits de coneixement que l’estudiantat hagi presentat a la Convocatòria dels Premis a Treballs de Recerca de la UdL.

El PDI de la UdL interessat realitzarà la sol·licitud a través d’un formulari electrònic disponible a la web https://forms.gle/3CXnvXgCHTSgUbD76 des de l’aprovació d’aquestes bases fins el 27 de març de 2020. Aquest termini serà ampliat fins que tots els treballs presentats tinguin un avaluador/a assignat/da.

Convocatòria

Sol·licitud

   Darrera modificació: