Mentories

 Descarregar pdf

Es pretén que estudiants de cursos superiors ajudin estudiants de nou accés en la seua orientació integral.

La mentoria consisteix en un sistema de tutories entre companys de la titulació, en el qual hi ha estudiants que, a partir de la seua experiència, ajuden els seus companys de cursos inferiors a resoldre les dificultats i problemes que els puguin sorgir al llarg del curs.

Els estudiants mentors són els estudiants d’un curs superior que faciliten, acompanyen i afavoreixen la resolució de necessitats i el desenvolupament d’estudiants de cursos inferiors. Se situen en posició d’igualtat i d’acceptació de l’altre, per tal que esdevingui una relació entre iguals amb la fita d’acompanyar els mentoritzats al llarg del seu recorregut universitari. Aquests estudiants han de tenir competències com ara compromís; capacitat per ajudar, orientar i assessorar; habilitats personals per a la comunicació com l’empatia i l’escolta activa, i també per a la resolució de conflictes i la presa de decisions; inducció a la reflexió positiva, i predisposició a l’aprenentatge mutu.
El Vicerectorat i els centres col·laboren per proporcionar la formació específica i necessària als estudiants mentors per tal que puguin desenvolupar la seua tasca de la millor manera possible.

Els estudiants mentoritzats són els estudiants de nou ingrés, o d’altres cursos, que demanen una orientació, acompanyament o ajuda en la seua integració a la vida universitària. Solen ser estudiants amb una visió positiva de si mateixos, amb habilitats socials i interpersonals, conscients de la seua situació i flexibles i oberts davant l’aprenentatge i l’adaptació.

Els professors coordinadors desenvolupen les tasques de coordinació, supervisió i contacte directe entre mentors i mentoritzats.

 

 
   Darrera modificació: