Ajuts per activitats culturals i altres

El vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat convoca ajuts per activitats culturals de les associacions i per activitas de participació i representació d'estudiants de la UdL.

Excepcionalment s'ha fet una convocatòria especial de préstec d’equipament informàtic i suport a la connectivitat a causa de la situació d’emergència sanitària de la COVID-19

Per a la resta d'ajuts a l'estudiantat us podeu adreçar a la unitat d'Informació i Orientació Universitària

Convocatòria d'ajuts per a activitats culturals de les associacions de la UdL-2021

Per tal de donar resposta a les iniciatives i al desenvolupament de les activitats culturals i pròpies de les associacions, i atès que una de les finalitats de la universitat és l l’impuls de l’associacionisme i tot el que suposa el fet associatiu, és voluntat de la Universitat de Lleida promoure i col·laborar en l'organització de les activitats desenvolupades per les associacions d’estudiants adreçades a les pròpies associacions, a tota la comunitat universitària i/o a la societat en general.

Així, aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport a les iniciatives pròpies de les associacions mitjançant ajuts econòmics per a les propostes que organitzin i realitzin les associacions d'estudiants inscrites en el Registre d'associacions de la UdL.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de gener de 2021.

Convocatòria

Sol·licitud, la podeu presentar al Registre electrònic de la UdL com a Instància genèrica identificant-vos coma a usuari i contrasenya UdL

Documents d'interès:

Justificant de despeses

Resolucions d'adjudicació d'ajuts:

Resolució provisional

Resolució definitiva

Convocatòria d'ajuts per a activitats culturals de participació i representació d'estudiants de la UdL-2021

Per tal de donar resposta a les iniciatives i al desenvolupament d’activitats culturals i de participació i representació d’estudiants de la UdL, i atès que entre les finalitats de la universitat estan la difusió de la cultura i l’impuls de la participació i la representació interna i externa dels estudiants, és voluntat de la Universitat de Lleida promoure i col·laborar en l'organització d'activitats culturals i de participació i representació en el si de la seva comunitat universitària organitzades i/o realitzades per estudiants, i adreçades als mateixos estudiants, a tota la comunitat universitària i a la societat en general.

Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a iniciatives culturals, participatives i representatives, traduïdes en propostes d’activitats que organitzin i/o realitzin els estudiants de la UdL.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php, fins al 15 de novembre de 2021,  sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària que anirà en funció de les resolucions parcials que es vagin produint durant l’any i fins a la data final (15/11/2021).

Resolucions d'adjudicació d'ajuts:

Convocatòria especial d’ajuts per al préstec d’equipament informàtic i suport a la connectivitat durant el període de docència i avaluació virtuals a causa de la situació d’emergència sanitària de la COVID-19

L’ajut consisteix en el préstec d’ordinadors portàtils o tauletes i/o facilitat d’accés a internet mitjançant una targeta SIM o bé ampliació de dades de telefonia durant el curs 2020-21

Destinataris: Alumnes matriculats el curs 2019-2020 en estudis oficials en un centre propi de la UdL, amb dificultats per seguir la docència en format virtual degut a mancances de material informàtic i/o connectivitat a internet.

Termini presentació: Obert fins el 30 de juny de 2021.

Presentació:

  1. La Sol·licitud la podeu presentar al Registre electrònic com a Instància genèrica identificant-vos amb usuari i contrasenya UdL.
  2. Per a les sol·licituds de targetes SIM, a més, cal registrar-se a la web Santander Becas estudio i emplenar el formulari de la beca "Ayuda de conectividad Santander para la docencia virtual - UDL".
  3. En cas d'ampliació de dades, s'haurà d’aportar còpia del contracte de l’operadora mòbil o de la factura del mes anterior a produir-se el canvi de tarifa de les dades contractades i les factures del període que s’ha fet l’increment de dades (documentació que acrediti l'ampliació de dades contractades en aquest període).

 

Un cop el vicerectorat rebi la sol.licitud es posarà en contacte amb la persona sol.licitant per confirmar la disponibilitat de material i l'entrega de l'ordinador i/o targeta SIM.

Per qualsevol consulta adreceu-vos a veo.secretaria@udl.cat

Resolucions

1a Resolució

2a Resolució

   Darrera modificació: