Programa Campus Rural 2021-2022

Ofertes de pràctiques per centres i titulacions que hi poden optar

Codi Pràctica CENTRES UDL NOM ENTITAT O EMPRESA ESTUDIS
01 ETSEA CARLA ALBAREDA CORBELLA (MAS CORBELLA) Doble G.  en Veterinària i G. en Ciència i Producció Animal      
02 FDET DISTFORM, SL G. en Administració i Direcció d'Empreses       
03 ETSEA EVA CARMONA JOVE (EL CIRCELL) M. en Enginyeria Agronòmica
04 ETSEA FARRATGES NABAU, SL M. en Enginyeria Agronòmica
05 F. Lletres, FDET RECARTOGRAFIAS, ASSOCIACIO DE RECERCA-ACCIO EN CUSTODIA DEL TERRITORI G. en Geografia; G. en Turisme; Doble G. en Geografia i G. enTurisme
06 ETSEA CELLER LA VINYETA, SL G. en Enginyeria Agrària i Alimentària
07 EPS, FDET ALTEC ENGINEERING, SL Doble G. en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i G. en ADE; Doble G. en Organització Industrial i Logística i G. en ADE
08 ETSEA TORRE LAJULIA SL Doble G.  en Veterinària i G. en Ciència i Producció Animal
09 FIF FUNDACIO PERSONA I VALORS G. en Infermeria
10 FDET AJUNTAMENT DE BELIANES G. en Dret
11 FEPTS ZER TERRA ALTA CENTRE Doble G. en Educació Infantil i G. en Educació Primària
12 F. Lletres CONSULTORIA DE NEGOCI DIGITAL, SLL (XTRATEGICS) G. en Comunicació i Periodisme Audiovisuals 
13 ETSEA CEREALES ARASANZ, SL G. en Enginyeria Agrària i Alimentària
14 FDET AJUNTAMENT DE TORNABOUS Doble G. en Administració i Direcció d'Empreses i G. en Turisme
15 FDET, F. Lletres AUDIVIO MULTIMEDIA, SLU G. en Turisme; G. en Comunicació i Periodisme Audiovisuals
16 FDET AJUNTAMENT DE CORBINS Doble G. en Dret i G. en Administració i Direcció d'Empreses; G. en Dret; G. en ADE   
17 FDET AJUNTAMENT DE TIRVIA Doble G. en Administració i Direcció d'Empreses i G. en Turisme     
18 FDET AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA G. en Turisme; Doble G. en Administració i Direcció d'Empreses i G. Turisme
19 F. Lletres AJUNTAMENT DE SORT G. en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic
20 ETSEA ADDA OPS, SA Doble G. en Enginyeria Forestal i G. en Conservació de la Natura 
21 FDET AJUNTAMENT DE COLL DE NARGO Doble G. en Administració i Direcció d'Empreses i G. en Turisme
22 FMED HOTELS VALLS D'ANEU, SL G. en Nutrició Humana i Dietètica
23 FDET AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES G. en Turisme; Doble G. en Administració i Direcció d'Empreses i G. en Turisme; G. en ADE
24 FDET REFUGI CASA BIGODÉ G. en Turisme; Doble G. en Administració i Direcció d'Empreses i G. en Turisme; G. en ADE
25 FIF FUNDACIO ASPAMIS G. en Infermeria; Doble G. en Infermeria i G. en Fisioteràpia
26 FDET, F. Lletres AJUNTAMENT D'ALCOLETGE G. en Turisme ; G. en Comunicació i Periodisme Audiovisual
27 FDET, EPS COOPERATIVA INDUSTRIAL DE GENERE DE PUNT JOHN-FIL, SCCL G. en Administració i Direcció d'Empreses; M. en Màrqueting de Mitjans Socials; Doble G. en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i G. en ADE
28 EPS, ETSEA JYMPA 1971, SL G. en Enginyeria Mecànica; G. en Enginyeria en Organització Industrial i Logística; M. en Enginyeria Agronòmica
29 EPS AJUNTAMENT DE SOSES G. en Arquitectura Tècnica i Edificació
30 FDET, F. Lletres ASSOCIACIO OBSERVATORI SOCIODEMOGRAFIC DE LES TERRES DE LLEIDA Doble G. en Administració i Direcció d'Empreses i G. en Turisme; G. en Turisme; Doble G. en Dret i G. en ADE; Doble G. en Geografia i G. en Turisme; M. en Màrqueting de Mitjans Socials; G. en Geografia; G. en Història; G. en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic

 

   Darrera modificació: