Reconeixement de matèries transversals de representació i participació estudiantil

 Descarregar pdf

L’estudiantat de la UdL, segons la Normativa de reconeixement de la matèria transversal de representació i participació estudiantil, podrà obtenir el reconeixement de crèdits per la participació en tasques i cursos de formació en l’àmbit de la representació i participació estudiantil per:

1. Crèdits per cursos de formació sobre participació i representació estudiantil (art. 3).

2. Crèdits per participació i representació estudiantil (art. 4):

2.a. Estudiants amb representació (1 crèdit):

 • Representants membres del claustre.
 • Representants membres de les Juntes de Facultat i Escola i Consells de Departament.
 • Delegats/des d’assignatura en aquelles titulacions que així s’organitzin.
 • Coordinadors/es o responsables de les associacions d’estudiants de la Universitat de Lleida.

2.b. Estudiants amb representació (2 crèdits):

 • Representants membres del Consell de Govern.
 • Delegats/des i subdelegats/des de classe.

2.c. Estudiants amb representació (3 crèdits):

 • Coordinadors responsables del Consells central o de centres.
 • Mentors del Programa de Tutories a cada centre.

 

Procediment d'obtenció de crèdits:

1. Cursos de formació sobre participació i representació estudiantil:

 • Certificat d’aprofitament del curs.
 • Fer la sol·licitud del reconeixement a la secretaria del centre on s’estigui matriculat.

2. Participació i representació estudiantil:

 • Sol·licitud (Annex I)
 • Informe breu de les activitats realitzades
 • Documentació acreditativa de la tasca realitzada (una de les dues):

Diploma/es del curs acadèmic corresponent, expedit pel Consell de l'Estudiantat amb el vistiplau del cap d'estudis del centre.

Faig constar del/la cap d'estudis del centre (posa't en contacte amb la secretaria del teu centre.

 • Enviar per correu electrònic la sol·licitud i la documentació a l'adreça veo.secretaria@udl.cat (assumpte: sol·licitud reconeixement MT) i la vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat farà una resolució de reconeixement del nombre de crèdits.
 • Demanar el reconeixement de crèdit a la secretaria del centre on s’estigui matriculat aportant la resolució de la vicerectora.

 

Termini de presentació

Durant el curs acadèmic.

   Darrera modificació: