Mobilitat a la UdL

menu3

La Universitat de Lleida compta amb 8.500 estudiants i 1.500 treballadors/és (PAS i PDI) que es desplacin diàriament per anar a estudiar o treballar des del seu lloc de residència habitual als respectius campus. Això genera uns importants moviments pendulars en una ciutat que no supera els 140.000 habitants. El pes de la comunitat universitària és, consegüentment, de rellevància en una ciutat intermèdia com és la de Lleida.

Per aquesta raó la Comissió de Sostenibilitat i Emergència Climàtica de la UdL, pretén incentivar la mobilitat sostenible en totes les seves variants; promocionar l'ús de la bicicleta, el transport públic i la utilització sostenible del vehicle. D’aquesta manera, es vol lluitar contra les congestions de trànsit urbans, l’escalfament global ocasionat per CO2 o la dependència als recursos energètics.

Per dur a terme aquestes polítiques comptem amb el servei de préstec de bicicletes als membres de la comunitat universitària. Gestionem les bicicletes intercampus que són a disposició del PDI i PAS per facilitar el transport entre els diferents campus.

Places aparcament

Vehicles VAO, 0, ECO i per problemes temporals de mobilitat

Dins el pla de mobilitat de la UdL, hi ha algunes places dels aparcaments que la UdL gestiona en els seus campus amb el següent senyal: Estacionament exclusiu per a vehicles

 

Si vens habitualment amb VAO (vehicle d'alta ocupació)

ocupat per un mínim de dues persones

Cal omplir el següent
FORMULARI
i presentarlo a la Comissió de Sostenibilitat i Emergència Climàtica de la UdL perquè et facilitin la targeta identificativa.

Si tens problemes temporals de mobilitat

Cal omplir el següent
FORMULARI
i presentarlo a l'administració del teu campus
rectorat.administracio@udl.cat
cappont.administracio@udl.cat
etsea.administracio@udl.cat
igualada.administracio@udl.cat

perquè et facilitin la targeta identificativa

Si tens un vehicle 0 o ECO

 

has de portar la targeta d’identificació de la DGT: 0 o ECO al teu vehicle

Què és la Mobilitat Sostenible i Segura?

recycling

La mobilitat sostenible és aquell desplaçament que procura reduir, en la mesura del possible, l’impacte sobre el medi ambient. Les polítiques de les administracions sobre mobilitat sostenible estan orientades a facilitar l’accés dels ciutadans al treball, als serveis o a l’estudi mitjançant transports sostenibles com anar a peu, amb bicicleta o amb transport públic. D’aquesta manera, es vol lluitar contra les congestions de trànsit urbans, l’escalfament global ocasionat per CO2 o la dependència als recursos energètics.

Curs de gestor de mobilitat sostenible a la Universitat

Gratuït per a persones de la comunitat universitària
[Guia per a registrar-se al Curs de Formació U-MOB per a Gestors de Mobilitat]

Actuacions per potenciar la Mobilitat Sostenible i Segura a la UdL

El carnet d'UdL per ser alhora el bitllet de transport gràcies a la incorporació del xip.

La Universitat participa en el Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Lleida.

L'Oficina Tècnica d'Infraestructures i l'Ajuntament de Lleida ha instaurat aparcaments de bicicleta en tots els campus universitaris.

El Campus d'Excel·lència Iberus inclou unes línies d'actuació per fomentar la mobilitat sostenible i segura, com són; pacificació viària dels campus i els aparcaments segurs per a bicicletes.