Prenent el sol no et deixis la pell

Descripció de la campanya:

El mes de juny, amb la pròxima arribada de l'estiu, des de la Universitat de Sevilla i la Xarxa Espanyola d'Universitats Saludables (REUS) volem llançar aquest missatge per a conscienciar a tota la comunitat universitària de la importància d'adquirir estratègies per a una correcta protecció solar.

El sol té un paper rellevant en la salut de les persones de manera que en funció de l'ús que es faci d'ell pot donar lloc a repercussions positives i negatives sobre l'organisme. Quant a les positives, una exposició solar moderada és necessària per a mantenir uns nivells adequats de vitamina D, la qual és imprescindible per a metabolizar el calci i prevenir unes certes malalties com el raquitisme. En termes generals, es recomana una exposició solar d'uns 20 minutos al dia, exposant una superfície de pell equivalent a la cara i els avantbraços, no obstant això aquesta depèn de diferents factors com l'estació de l'any, l'hora del dia, la latitud, l'altitud, el fototipo cutani i l'edat de la persona.

D'altra banda, el sol pot provocar efectes perjudicials i irreparables per a la salut si l'exposició solar és inadequada, podent produir els següents trastorns:

- Cremades solars

- Engruiximent de la pell

- Envelliment de la pell, estimant-se que el 75% de les arrugues són produïdes per l'exposició solar.

- Alteracions de la pigmación com a pigues, pigues i melasmas (taques fosques).

- Càncer de pell, el qual en el 90% dels casos està relacionat amb l'exposició inadequada al sol.

Quant al càncer de pell, durant les últimes dècades està incrementant la seva incidència a un ritme de 3-8% anual, sent aquest increment més significatiu entre la població jove i sent l'excessiva exposició a les radiacions ultraviolades la principal de les seves causes.

Per a prevenir tots aquests efectes perjudicials del sol, l'OMS recomana adoptar un conjunt d'hàbits adequats de protecció solar que podrien prevenir fins al 80% dels casos:

- Evitar l'ús de cabines de bronzejat artificial, especialment en menors de 35 anys.

- Evitar les exposicions solars prolongades en horari de màxima irradiació (entre les 11 a. m. i les 4 p.m en els mesos estivals).

- Romandre a l'ombra i usar roba cubriente, barret d'ala ampla i ulleres de sol homologades.

- Usar cremes solars FPS 15+, ampli espectre i resistents a l'aigua. Les cremes solars han d'aplicar-se a bastament i renovar-se cada 2 hores, després del bany o l'assecat amb tovallola.

- Beure aigua per a reposar els efecte tèrmics del sol.

- No baixar la guàrdia en els dies ennuvolats, ja que el risc de cremada solar roman.

- Extremar la precaució l'aigua de la mar, en la sorra de platja i en la neu, ja que comporten un risc afegit, a causa de la radiació solar reflectida en aquestes superfícies.

- Consultar l'UVI local i ajustar la protecció solar a cada moment. A partir d'un valor d'UVI de 3 han d'iniciar-se les precaucions i quan és major de 7 han d'extremar-se les mesures de fotoprotección.

- En qualsevol cas, els nens/as sempre han d'extremar les mesures de protecció solar, com també les persones de pell clara, fototipos I i II, les que tenen nombroses pigues, antecedents familiars de melanoma, immunosupressió i malalties genètiques que cursen amb fragilitat enfront de les RUV.

Per a més informació sobre la fotoprotección i la prevenció del càncer del pell, pots consultar l'enllaç.