Aquest mes cuida de l'aire

Descripció de la campanya:

La contaminació atmosfèrica es pot definir com la presència en l'aire de matèries (partícules sòlides i gasos) o de formes d'energia que impliquen risc, mal o molèstia greu per a les persones i altres éssers vius.​ Encara que la contaminació de l'aire pot tenir un origen natural, degut entre altres a l'activitat de volcans, forts vents, aerosols marins, etc, des de la revolució industrial la contaminació de l'atmosfera ocasionada per l'activitat antropogènica és, sense cap dubte, la causa més important.

En 2014, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recordava que l'aire conté contaminants com el material particulado, ozó o smog fotoquímic, òxids de nitrogen i el diòxid de sofre, principal causant de la pluja àcida. A més, la majoria d'aquests contaminants contribueixen en gran manera al canvi climàtic, ja que incrementen els gasos d'efecte d'hivernacle en l'atmosfera veient-se afectades les variables meteorològiques, com la humitat o la temperatura, que també influeixen en la determinació dels patrons de la qualitat de l'aire exterior.

S'estima que la mala qualitat de l'aire podria causar a tot el món més de 6,5 milions de morts a l'any. Particularment, els efectes de respirar aire amb concentracions elevades de material particulado es considera la primera causa ambiental de mort i malaltia, i la novena causa absoluta, per davant del sedentarisme. L'efecte de les nanopartícules sobre la nostra salut encara és desconegut. Entre els efectes de l'exposició als contaminants de l'aire avui dia es confirma l'increment del risc de patir accidents cerebrovasculars, cardiopaties, càncer de pulmó i malalties respiratòries cròniques i agudes, incloent l'asma. Les persones amb malalties del cor o de pulmó, els adults de més edat, embarassades, diabètics i nens tenen major risc de patir problemes relacionats amb la contaminació de l'aire. Actualment s'estima que el 91% de la població viu en llocs on no es respecten les Directrius de l'OMS sobre la qualitat de l'aire. La tendència actual d'aquest problema és a empitjorar degut a l'efecte del canvi climàtic.

Disminuir els nivells de contaminació de l'aire significa baixar la seva càrrega de morbiditat. Tot el relacionat amb polítiques i les inversions de suport a mitjans de transport menys contaminants, habitatges energèticament eficients, gestió de residus industrials i municipals, calefacció i climatització eficients, etc contribueixen a una millor qualitat de l'aire. Cadascun de nosaltres també pot contribuir canviant hàbits per a reduir la contaminació atmosfèrica i la nostra exposició:

- Utilitza el transport públic: reduïm la quantitat de vehicles que circulen pels carrers, retencions de trànsit, altament contaminants, i temps d'exposició a aquest ambient.

- Caminar o desplaçar-se amb bicicleta també és una alternativa al vehicle particular, encara que en dies amb alts nivells de contaminació no és recomanat.

- Si l'ús del cotxe és inevitable procura evitar les hores punta de trànsit, comparteix el cotxe sempre que puguis, condueix respectant els límits de velocitat i apaga el motor en embussos o, per exemple, esperant a la porta del col·legi.

- Mantingues el sistema de calefacció en bon estat perquè sigui més eficient: purga els radiadors després d'uns mesos d'activitat; col·loca panells reflectors en la paret per a evitar que la calor sigui emmagatzemada per aquesta; instal·la portes i finestres aïllants i assegura't de tancar-les quan la calefacció està funcionant; evita col·locar roba humida sobre els radiadors per a mantenir un correcte flux d'aire calent i reduir l'ús d'energia; i sobretot, selecciona una correcta temperatura de la calefacció (15-16 graus a la nit i de 20-21 durant el dia).

- Estalvia energia i redueix emissions amb accions com aquestes: desendolla els aparells elèctrics que no estiguis utilitzant, sobretot a les nits, i opta per la contractació d'energia neta, com pot ser la factura verd o panells solars.

- Procura no realitzar barbacoes o encendre focs en el camp en dies secs i d'alerta per mala qualitat de l'aire. Un hàbit que pot ajudar a reduir directament la contaminació de l'aire és la plantació i cura de vegetació.

La incorporació a la vida diària de petits hàbits serà de manera gradual i acabarà requerint molt poc esforç, mentre que la repercussió que tindrà en la salut i la qualitat de l'aire serà d'una gran magnitud.

Si ets persona de risc, passes molt temps en l'exterior per treball o fent exercici, pots consultar l'índex de qualitat de l'aire en temps real en https://aqicn.org/map/spain/es/

Cuida de tu, cuida dels teus. El teu futur està en l'aire.