Oferta de matèria transversal

 Descarregar pdf

Curs acadèmic 2024-2025

Oferta matèria transversal (Acord núm. 169/2024 del Consell de Govern de 20.06.2024)

 

Curs acadèmic 2023-2024

Oferta matèria transversal (Acord núm 25/2024 del Consell de Govern de 28.02.2024)

Oferta matèria transversal - Universitat d'Estiu (Acord núm 25/2024 del Consell de Govern de 28.02.2024)

 D'acord amb el Decret 115/2023, de 20 de juny (DOGC 8942, de 22 de juny), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2023-2024, el preu del crèdit és de 18,46 €

Oferta matèria transversal - (Consell de Govern del 29/06/2023)

Oferta matèria transversal - Universitat d'Estiu (Consell de Govern del 28/02/2023)

Oferta matèria transversal - (Consell de Govern del 14/12/2021)

Oferta matèria transversal - Universitat d'Estiu (Consell de Govern del 23/02/2022)

Oferta matèria transversal - (Consell de Govern del 22/04/2021)

Oferta de matèria transversal - Universitat d'Estiu (Consell de Govern del 19/02/2021)

Relació de les activitats de matèria transversal del 2n semestre que s'han incorporat o s'han adaptat a la modalitat no presencial amb motiu de la suspensió de l'activitat acadèmica presencial per la pandèmia del COVID-19

Oferta matèria transversal virtual - (CG 18/06/20)
Oferta matèria transversal- Bàsica -1r i 2n semestre (CG 18/06/20)  
Oferta matèria transversal- Estratègica -1r i 2n semestre (CG 18/06/20) 
Oferta matèria transversal- Universitat d'Estiu (CG 18/06/20)

Oferta matèria transversal- Bàsica -1r i 2n semestre (CG 19/06, 18/12/18 i 25/04/19)
Oferta matèria transversal- Estratègica -1r i 2n semestre (CG 19/06, 25/07, 18/12/18 i 25/04/19)
Oferta matèria transversal- Universitat d'Estiu (CG 28/02/19)
Oferta matèria transversal- Bàsica -1r i 2n semestre (CG 15/06 i 25/10/17)  
Oferta matèria transversal- Estratègica -1r i 2n semestre (CG 15/06, 25/10/17 i 21/02/18)
Oferta matèria transversal- Universitat d'Estiu (CG 21/02/18)
Oferta matèria transversal- Bàsica -1r i 2n semestre (CG 29/06/2016 i 25/04/2017)  
Oferta matèria transversal- Estratègica -1r i 2n semestre (CG 29/06/2016)
Oferta matèria transversal- Universitat d'Estiu (CG 22/02/2017) 
Oferta matèria transversal- Xarxa Vives d'Universitats (CG 15/06/2017)
Oferta matèria transversal- Bàsica-1r i 2n semestre (CG des del 30/06/2015 al 24/02/2016)  
Oferta matèria transversal- Estratègica-1r i 2n semestre (CG 23/07/2015)
Oferta matèria transversal- Bàsica -(CG 27/10/2015)
Oferta matèria transversal- Universitat d'Estiu (CG 24/02/2016) 
Oferta matèria transversal- Xarxa Vives d'Universitats (CG 29/06/2016)

Oferta matèria transversal- Bàsica-1r i 2n semestre (CG 25/07/2014) 
Oferta matèria transversal- Estratègica-1r i 2n semestre (CG 29/10/2014)
Oferta matèria transversal- Universitat d'Estiu (CG 06/03/2015)
Oferta matèria transversal- Xarxa Vives d'Universitats (CG 20/05/2015)

Oferta matèria transversal- Bàsica-1r i 2n semestre (CG 02/10/2013) 
Oferta matèria transversal- Bàsica i Estratègica-2n semestre (CG 29/01 i 28/05/2014)
Oferta matèria transversal- Universitat d'Estiu (CG 11/12/2013)
Oferta matèria transversal- Xarxa Vives d'Universitats (CG 28/05/2014)

Oferta matèria transversal- 1r i 2n semestre (CG 27/06/2012)
Oferta matèria transversal- 2n semestre (CG 30/01/2013)
Oferta matèria transversal- Universitat d'Estiu (CG 24/04/2013)
Oferta matèria transversal- Xarxa Vives d'Universitats (CG 26/06/2013)

Aclariments tècnics *
Disposició transitòria de la Normativa *

Oferta matèria transversal- 1r i 2n semestre (CG 29/04/2011 i 12/07/2011) 
Oferta matèria transversal- Universitat d'Estiu (CG 29/04/2012)

Oferta matèria transversal- 1r i 2n semestre
Oferta matèria transversal- Universitat d'Estiu (CG 30/03/2011)

   Darrera modificació: