Convocatòries de recerca

Contractes Predoctorals

   width=

 

 

Pròrrogues COVID    
Disposició addicional sisena BOE - Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID19 
Resolució Rector UdL    
Sol·licitud:  Sol·licitud (amb signatura electrònica)    
   Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
       
Enllaç Beques Santander:  https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-investigacion-prorroga-covid-19-predoctorales-udl?search=COVID%20&category=RESEARCH&status=ended&track=search  

Personal predoctoral en formació UdL 2022

 

 

  Nova incorporació   
Convocatoria:

 Convocatòria català  (aprovada en el Consell de Govern de 23/02/2022)

 Convocatoria castellà

Termini:  de l'11 de març a l'11 d'abril de 2022, ambdós inclosos
Sol·licitud:  Sol·licitud català (amb signatura electrònica) 
 Sol.licitud castellà (con firma electrónica)
   Sol·licitud català (amb usuari i contrasenya)  Sol·licitud castellà (con usuario y contraseña)
   Form submission Only for foreign students
Resolució concessió:  Resolució  
Acceptació concessió:  Acceptació Predoc 

 Incorporació Predoc

  Renovació    
Termini:  de l'1/03/2022 al 21/03/2022 
Sol·licitud:  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
   Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)
   Informe director/a 
   Resolució renovació

 

 width= 

 

 

  Nova incorporació   
Convocatoria:

 Convocatòria català  (aprovada en el Consell de Govern de 23/07/2020)

 Convocatoria castellà

Termini:  del 28/07/2020 al 30/09/2020
Sol·licitud:  Sol·licitud català (amb signatura electrònica) 
  
   Sol·licitud català (amb usuari i contrasenya)  
   Sol.licitud castellà (con firma electrónica)  
   Form submission  Only for foreign students
Resolució concessió:  Resolució  
   Resolució - correcció errada  
Acceptació concessió:  Acceptació Predoc (amb signatura electrònica) 

 Incorporació Predoc

   Acceptació Predoc (amb usuari i contrasenya)  
  Renovació    
Termini:  de l'1/03/2021 al 26/03/2021  
Sol·licitud:  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
   Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)
   Informe director/a 
   Resolució renovació 

 

 width=

 

  Nova incorporació   
Convocatoria: Convocatòria  (aprovada en Consell de Govern de 18/02/2020)

 Enllaç plataforma

 Banco Santander

https://www.becas-santander.com/es/program/convocatoria-santander-predoc-udl-santander
Termini: del 20/02/2020 al 05/03/20120 (ambdós inclosos)
Sol·licitud:  Sol·licitud   Declaració nota mitjana
   Form submission   Only for foreign students
Resolució concessió: Resolució  
Acceptació concessió:  Acceptació Predoc

 Incorporació Predoc

   Acceptació Postdoc  Incorporació Postdoc
  Renovació    
Termini:  de l'1/03/2022 al 21/03/2022  
Sol·licitud:  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
   Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)
   Informe director/a
   Resolució renovació

 

Projectes UdL-IRTA 2021

 width=  

 

Objectiu:  Dos ajuts a Projectes de Recerca Conjunta entre la UdL i l’IRTA pel 2021
Convocatoria:

 Convocatòria (aprovada en el Consell de Govern de 22/06/2021)

Termini:  del 23/06/2021 al 16 de juliol de 2021 a les 15:00 hores
Sol·licitud:  Documentació:
 • Memòria del projecte (en anglès), màxim dues pàgines, segons model adjunt (annex 1).
 • Historial dels dos investigadors responsables dels últims 10 anys, segons el model CVA (en anglès).
 
Resolució concessió: Resolució  Proposta de Resolució
Acceptació concessió: Acceptació

 Resolució definitiva

 

Concurs UdL 23/2021 REC

 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Apple Microbiome: effect of environmental conditions and a source of microorganisms to improve fruit quality”

Contractació: 3 anys a temps complet, inici 15/11/2021 - fi 14/11/2024
Termini presentació: 04/11/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

FPU - Formació de professorat universitari convocatòria 2021. MCIU

Ministerio de Educación y Formación Profesional / Ministerio de Cultura y Deporte

Accés a la web del ministeri

Nova incorporació  
   
Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Convocatoria: Convocatòria Termini de  22/11/2021  a  17/12/2021  a les 14.00 hores (horari peninsular)
Instruccions: Guia sol·licitant
 
 Ordre Ministeri
  Guia nota mitjana equivalent per estudis a l'estranger
  Informació de la sol·licitud  
  Informació comú Molt important!!!
     
Resolució: Resolució concessió  
Acceptació ajut: Model acceptació ajut FPU  
Declaració: Declaració beca/ajut anterior  
     
Models d'informe i formularis https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998758/ficha/998758-informacion-comun.html#ds3
       
Renovació      
       
Termini presentació informes:      
   
Informació i documentació: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998758/ficha/998758-informacion-comun.html
  Preguntes freqüents   
  Incidències habituals  
  Tutorial tramitació  
     
     
Estades Breus 2021 (ajudes complementàries)  
     
Convocatòria: Convocatòria Termini del 14/01/2022 al 14/02/2022 a les 14.00 h (hora peninsular)
Documentació que s'ha d'aportar amb la sol·licitud: Autorització del centre d'adscripció 
  Carta d'admissió del centre receptor 
  Memòria d'objectius de l'estada 
   
Altra informació:  Web ajuts mobilitat estades breus FPU
   Web ajuts FPU Ministerio  

 

 

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional / Ministerio de Cultura y Deporte

  Accés a la web del ministeri

Nova incorporació  
   
Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Convocatoria: Convocatòria Termini de  16/11/2020  a  11/12/2020  a les 14.00 h
Instruccions: Guia sol·licitant   
  Guia nota mitjana equivalent per estudis a l'estranger
  Informació comú Molt important!!!
  Altra informació FPU  
Resolució: Resolució concessió  
Acceptació ajut: Model acceptació ajut FPU  
Declaració: Declaració beca/ajut anterior  
     
Models d'informe i formularis http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998758/ficha/998758-informacion-comun.html#ds3
       
Renovació      
       
Termini presentació informes:  Fins al 6/11/2020    
   
Informació i documentació: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998758/ficha/998758-informacion-comun.html
  Preguntes freqüents   
  Incidències habituals  
  Tutorial tramitació  
     
Estades Breus 2020 (ajudes complementàries)  
     
Convocatòria: Convocatòria Termini del 15/01/2021 al 15/02/2021 a les 14.00 h (hora peninsular)
  Publicació Ordre d'ampliació termini de presentació de sol.licituds Termini del 15/01/2021 al 02/03/2021 a les 14.00h (hora peninsular)
Documentació que s'ha d'aportar amb la sol·licitud: Autorització del centre d'adscripció 
  Carta d'admissió del centre receptor 
  Memòria d'objectius de l'estada 
   
Altra informació:  Web ajuts mobilitat estades breus FPU
   Web ajuts FPU Ministerio  

 

FD - Formación de doctores convocatòria 2021. MCIU

 

Accés a la web del ministeri

Beneficiaris: Titulats/des universitaris/àries que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Convocatòria: Convocatòria Ordre Bases Reguladores  
Termini: del 28 d'octubre a l'11 de novembre de 2021 a les 14.00 hores (hora peninsular espanyola)
Instruccions: Presentació sol·licitud Preguntes administratives
  Manual del sol·licitant Molt important!!!
     
Resolució: Resolució concessió  
Doc. Implantació: Model Programa Formació Predoc  
  Plantilla indicadors Prod. Predoc  
  Plantilla indicadors Prod. Predoc-ANNEX  
  Model declaració contracte Predoc. anterior  
  Sol·licitud ampliació formal. contracte  
  Model comunicació renúncia Predoc  

FI 2021 Personal investigador predoctoral en formació per a l'any 2022. AGAUR

Ajuts a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell.

 

 

 

Accés a la web de l'AGAUR

Guia de Beneficiaris 2022

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Bases reguladores: Bases Reguladores  
Convocatoria: Convocatòria    
Criteris de priorització UdL: Criteris Priorització  
     
  Nova incorporació    
Termini: Del 2 al 20 d'octubre de 2021
1. Sol·licitud a l’AGAUR Sol·licitud Annex normalitzat  
2. Sol·licitud a la UdL Sol.licitud UdL - certificat digital  
  Sol.licitud UdL - usuari i contrasenya  
  Form submission  Only for foreign students
   

- Adjunteu el formulari de sol·licitud i l'annex normalitzat de l'AGAUR

Priorització: Priorització  
Resolució: Resolució concessió/en reserva/denegades
   Resolució desestiment/substitució
       
Acceptació concessió:  Acceptació  
     Instruccions per a l'acceptació
  Renovació    
Resolució renovació:  Termini

Termini UdL presentació sol·licituds: de l'11 d'octubre fins al 12 de novembre

(Termini AGAUR presentació sol·licituds: del 15 de novembre fins al 3 de desembre)

     
Sol·licitud de renovació:  Sol·licitud (amb certificat electrònic  Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
   Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)
A. Informe beneficiari/a:  A. Informe beneficiari/a 
B. Informe director/a:  B. Informe director/a

 

 

 

 

 

Accés a la web de l'AGAUR

Guia de Beneficiaris 2021

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Bases reguladores: Bases Reguladores  
Convocatoria: Convocatòria    
Criteris de priorització UdL: Criteris Priorització  
     
  Nova incorporació    
1. Sol·licitud a l’AGAUR  Sol·licitud  Annex normalitzat  Declaració nota mitjana
2. Sol·licitud a la UdL Sol.licitud UdL - certificat digital  
  Sol.licitud UdL - usuari i contrasenya  
  Form submission  Only for foreign students
   

- Adjunteu el formulari de sol·licitud i l'annex normalitzat de l'Agaur

Priorització:  Priorització  
Resolució:  Resolució concessió/en reserva/desestiment
   Resolució desestiment/substitució
       
Acceptació concessió:  Acceptació  
     Instruccions per a l'acceptació

 

FI-SDUR 2022 Personal investigador predoctoral en formació als departaments d'universitats del sistema universitari de Catalunya

Accés a la web de l'AGAUR

 

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Bases reguladores: Bases Reguladores  
Convocatoria: Convocatòria    
Criteris de priorització UdL: CMB-Criteris FI-SDUR  
  MATEMÀTIQUES-Criteris FI-SDUR  
  MEX-Criteris FI-SDUR  
  PVCF-Criteris FI-SDUR  
  TECAL-Criteris FI-SDUR  
  DIEI-Criteris FI-SDUR  
  Nova incorporació    
1. Sol·licitud a l’AGAUR  Sol·licitud Annex normalitzat Declaració de nota mitjana
2. Sol·licitud a la UdL  Sol.licitud UdL  
   Form submission UdL Only for foreign students
 Termini:  

Termini presentació sol·licituds: del 09/03/2022 al 21/03/2022 (fins a les 14:00:00 hores hora local de Barcelona)

FAQS:  Preguntes freqüents dels sol·licitants
Priorització:  Priorització   
Resolució:

 Resolució concessió

 
Inadmissió/Desisitiment FI-SDUR 2022 Resolució Inadmissió/Desistiment Nova Resolució Inadmissió
Acceptació concessió:  Acceptació  termini intern UdL
     Instruccions per a l'acceptació

 

 

 

 

 

Accés a la web de l'AGAUR

 

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Bases reguladores: Bases Reguladores  
Convocatoria: Convocatòria    
Criteris de priorització UdL: Criteris Priorització  
     
  Nova incorporació    
1. Sol·licitud a l’AGAUR  Sol·licitud Annex normalitzat Declaració de nota mitjana
2. Sol·licitud a la UdL  Sol.licitud UdL Adjunteu el formulari de sol·licitud i l'annex normalitzat de l'Agaur
   Form submission UdL Only for foreign students
   

Termini presentació sol·licituds: del 01/03/2021 al 15/03/2021 (fins a les 14:00:00 hores hora local de Barcelona)

Priorització:  Priorització   
Resolució:

 Resolució concessió

Resolució Inadmissió/Desisitiment FI-SDUR 2021
Acceptació concessió:  Acceptació  termini intern UdL
     Instruccions per a l'acceptació

 

Convocatòria d’Expressions d’Interès per a la selecció de las línies d’investigació que se inclouran en la primera convocatòria per a la contractació d’investigadors predoctorals del projecte IberusTalent

 

logo

ESR (PhD Student) position: Genetic and stress effects on the genoarchitecture and transcriptomics of the central extended amygdala

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
 Termini: fins el 15/05 a les 24.00 h (hora Espanyola)
Link de l'anunci general dels 14 contractes: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/396128
Link del contrate de la UdL: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/396195

 

Concurs UdL 10/2022 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Investigación, desarrollo e innovación en la normalización de metodologías analíticas, en los estudios de intercomparación, y en sistemas integrales de producción de cuero libre de cromo hexavalente” amb codi de projecte C22012

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/06/2022 - fi 31/05/2023
Termini presentació: 04/05/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

 

Concurs UdL 5/2022 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Techno-economical evaluation of different thermal energy storage concepts for CSP plants” finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next Generation EU/PRTR

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/03/2022 - fi 28/02/2023
Termini presentació: 09/02/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 2/2022 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Techno-economical evaluation of different thermal energy storage concepts for CSP plants” finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next Generation EU/PRTR

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 14/02/2022 - fi 13/02/2023
Termini presentació: 27/01/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 1/2022 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Techno-economical evaluation of different thermal energy storage concepts for CSP plants” finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next Generation EU/PRTR

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 14/02/2022 - fi 13/02/2023
Termini presentació: 24/01/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 28/2021 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“BIOSHELF-LIFE Tècnica de protecció biomolecular en conservació de fruita” i “Projecte Estalvi Centre DBA”

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 01/02/2022 - fi 31/01/2023
Termini presentació: 24/12/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

   

 

Concurs UdL 26/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Techno-economical evaluation of different thermal energy storage concepts for CSP plants” finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea Next Generation EU/PRTR

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 16/01/2022 - fi 15/12/2023
Termini presentació: 26/11/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

  

 

Concurs UdL 25/2021 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

Tasques de recerca relacionades amb l’estudi de la resistència a herbicides en males herbes, del projecte de recerca Z00000 P.Estalvi de l’orgànica 0302L3

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 20/01/2022 - fi 19/01/2023
Termini presentació: 26/11/2021
  Convocatòria  
  Sol·licitud (signatura electrònica)  
  Sol·licitud (usuari i contrasenya) 
  Llista definitiva  
  Resolució  

 

  

Concurs UdL 21/2021 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

Tasques de recerca relacionades amb l’estudi de marcadors genètics associats a la qualitat de la carn i l’autenticació de productes derivats del porc. Projecte de recerca Z00000 P.Estalvi orgànica 0302IA

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/01/2022 - fi 31/12/2022
Termini presentació: 12/10/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 20/2021 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Increasing productivity and sustainability of European plant protein production by closing the grain legume yield gap” Ref. ERA-NET ID 113

Contractació: 14 mesos a temps complet, inici 01/11/2021 - fi 31/12/2022
Termini presentació: 11/10/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Llista definitiva - correcció errada    
  Resolució    

 

Concurs UdL 19/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Science-based education and communication to fight COVID-19 and future pandemics (ilerCOVID)” Ref. 2020 PANDE 00124

Contractació: 13 mesos a temps complet, inici 01/11/2021 - fi 30/11/2022
Termini presentació: 27/09/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 18/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Science-based education and communication to fight COVID-19 and future pandemics (ilerCOVID)” Ref. 2020 PANDE 00124

Contractació: 14 mesos a temps complet, inici 01/10/2021 - fi 30/11/2022
Termini presentació: 06/09/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

  

 

Concurs UdL 13/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

 “Utilization of local genetic diversity for studying barley adaption to harsh environments and for pre-breeding” Ref. PCI2019-103536/AEI/10.13039/501100011033

Contractació: 5 mesos i 23 dies a temps complet, inici 09/07/2021 - fi 31/12/2021
Termini presentació: 11/06/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

  

Concurs UdL 7/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Techno-economical evaluation of different thermal energy storage concepts for CSP plants” Ref. PCI2020-120695-2/AEI/10.13039/501100011033

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 01/05/2021 - fi 30/04/2022
Termini presentació: 01/04/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 6/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Seguimiento de riego y drenaje por teledetección para la gestión de ecosistemas y recursos hídricos” Ref. PCI2020-112030 /AEI/10.13039/501100011033

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 19/04/2021 - fi 18/04/2022
Termini presentació: 25/03/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

  

Concurs UdL 5/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

"A holistic approach to improve the photosynthetic performance and productivity of C3 crops under dicerse environmental conditions” Grant Agreement number 862127 - PhotoBoost

Contractació: 5 mesos a temps complet, inici 01/04/2021 - fi 31/08/2021
Termini presentació: 22/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

  

Concurs UdL 3/2021 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “Transformació de residus lignocel·lulòsics en productes d’alt valor” Ref. 56 30083 2019 5C codi UdL N20019
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 15/03/2021 - fi 14/03/2022
Termini presentació: 19/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

  

Concurs UdL 2/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “Boost ecosystem services through high biodiversity – based Mediterranean farming sustems” Ref. PCI2020-112297/AEI/10.13039/501100011033
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 01/03/2021 - fi 28/02/2022
Termini presentació: 05/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

  

 

Concurs UdL 29/2020 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques de recerca relacionades amb anàlisi del cicle de vida de sistemes d’emmagatzematge d’energia tèrmica innovadors del “Projecte Estalvi”, Z00000 de l’orgànica 030211
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 15/01/2021 - fi 14/01/2022
Termini presentació: 16/12/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

  

Concurs UdL 19/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “El empleo juvenil en España ante la crisis de la COVID-19: Impacto de la desigualdad laboral por genero desde un enfoque interseccional”, Ref. EMJUCOVID
Contractació: nou mesos i vint dies a temps complet, inici 10/09/2020 - fi 30/06/2021
Termini presentació: 13/08/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 10/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte "“BNF Cereals-Phase II”, codi UdL C16026
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/06/2020 - fi 31/05/2021
Termini presentació: 26/03/2020
Nou termini presentació: 12/06/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 8/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte "Mejora de la calidad nutricional y tecnológica de la carne de cerdo mediante la aplicación de técnicas genómicas y nutrigenómcas"
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/05/2020 - fi 30/04/2021
Termini presentació: 18/03/2020
Nou termini presentació: 03/06/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 7/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte de la “AGEN2 – Gestió de SUICS i SCT del Taller Electrònic”
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/04/2020 - fi 31/03/2021
Termini presentació: 2/03/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 6/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte de la “AGEN2 – Gestio de SUICS i SCT del Centre d’Art d’Època Moderna CAEM”
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/04/2020 - fi 31/03/2021
Termini presentació: 25/02/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 3/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte de la “Innovadora estratègia d’integració global del sector de la pell en el marc de l’economia circular”, Ref. COMRDI18-1-0003-00
Contractació: 26 mesos a temps complet, inici 1/04/2020 - fi 30/04/2022
Termini presentació: 18/02/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 2/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte de la "Utilization of local genetic diversity for studing barley adaptation to harsh environments and pre-breedig"
Contractació: 9 mesos a temps complet, inici 1/04/2020 - fi 31/12/2020
Termini presentació: 10/02/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 36/2019 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte de la "PHARMA-FACTORY, Building the product pipelie for commercial demonstration of Plant Molecular Factories (Grant Agreement: 774078 - PHARMA-FACTORY)"
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/04/2020 - fi 31/03/2021
Termini presentació: 04/12/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 34/2019 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte de la "Càtedra d'Innovació Social". Codi UdL 0701.
Contractació: 6 mesos a temps complet, inici 1/01/2020 - fi 30/06/2020
Termini presentació: 27/11/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 33/2019 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte sobre l'Estudi dels serveis ecosistèmics proporcionats pel gremi de carronyaires. Codi UdL Z00000
Contractació: 5 mesos a temps complet, inici 1/01/2020 - fi 31/05/2020
Termini presentació: 06/11/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 31/2019 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte sobre exploració de noves fonts de monoterpens a partir de subproductes agroalimentaris. Codi UdL C15048
Contractació: 4 mesos a temps complet, inici 16/11/2019 - fi 15/03/2020
Termini presentació: 18/10/2019
  Convocatòria    
  Esmena Convocatòria  
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolulció    

Concurs UdL 27/2019 REC

 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Desenvolupament de nous formigons per a emmagatzematge d'energia tèrmica a alta temperatura. Projecte Estalvi. Codi UdL Z00000
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 01/11/2019 - fi 31/10/2020
Termini presentació: 06/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 26/2019 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Anàlisi de l'efecte de les diferents intensitats d'aclarida sobre la biomassa fúngica. Codi UdL N18019
Contractació: 4,5 mesos a temps complet, inici 16/11/2019 - fi 31/03/2020
Termini presentació: 06/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

  Concurs UdL 24/2019 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:  "Optimització de consum energètic de sistemes pneumàtics de recollida de residus urbans" Projecte Estalvi Z00000
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini presentació: 01/08/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 Concurs UdL 23/2019 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: "Optimització de sistemes d'emmagatzematge d'energia tèrmica per edificació" Projecte Estalvi Z00000
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini presentació: 01/08/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 22/2019 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: "Increasing productivity and sustainability of European plant protein production by closing the grain legume yield gap" (Ref. ERA-NET ID 113) Codi del projecte N19004
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini presentació: 29/07/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 Concurs UdL 17/2019 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: "DendtriTherap: transciptomic analysis of novel dendrític cells to desing a therapy for autoimmune diabetes" (Núm. expedient 2018 LLAV 00070 / Codi operació SIFECAT: IU68-009868). Codi del projecte N19002
Contractació: 3,5 mesos a temps complet
Termini presentació: 07/06/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

  Concurs UdL 12/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: "Optimización del uso de fitosanitarios en viticultura en base a mapes en vigor". Referència GOPHYTOVID. Codi del projecte N19002
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals
Termini presentació: 05/04/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 10/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: "PHARMA-FACTORY, Building the product pipelie for commercial demonstration fo Plant Molecular Factories" (Grant Agreement: 774078 PHARMA-FACTORY)
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini presentació: 01/04/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 8/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Tasques de recerca per a la posada en marxa i validació d'un nou métode analític per determinar COV i SCOV, projecte AGEN2 – GESTIÓ SUICS I SCT – GRUP A3 IGUALADA
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 20/03/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 5/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Revalorització d’un residu de l’olivera per a l’aplicació en el sector de l’adoberia, projecte AGEN2 – GESTIÓ SUICS I SCT – GRUP A3 IGUALADA
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 25/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 4/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Optimització de sistemes d’emmagatzematge d’energia tèrmica per edificació.  Projecte estalvi  (Z00000)
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 25/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 3/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: BNF Cereals – Phase II. Codi del projecte C16026
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 21/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 Concurs UdL 2/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: PHARMA-FACTORY, Building the product pipelie for commercial demonstration of Plant Molecular Factories”, (Grant Agreement: 774078 – PHARMA-FACTORY). Codi G17006
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 21/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Contractes Postdoctorals

Margarita Salas. Modalidad I

 width=

 

          


     

Ayudas para la recualificación del sistema universitario español para el 2021-2023

Margarita Salas. Modalidad I

    

Beneficiarios: Formación de jóvenes doctores mediante estancias de formación en una universidad pública española o bien en universidades y centros de investigación extranjeros, así como en Organismos Públicos de Investigación españoles siempre que el último año de la estancia se realice en una universidad pública española seleccionada por dichos jóvenes doctores.
Duración: 2 o 3 años
Información Ministerio: Real Decreto Orden Ministerio
Convocatoria: Convocatòria UdL castellà Publicación e-tauler UdL
  Convocatòria UdL català  
  Convocatòria UdL english  
Solicitud:

Solicitud castellà (certificado electrónico)

Solicitud castellà (usuario y contraseña)
  Sol·licitud català (certificat electrònic) Sol·licitud català (usuari i contrasenya)
 

Form submission (foreign students)

Currículum Vitae (CVA): Currículum Vitae (CVA)
Plazo de presentación: del 5 de julio de 2021 al 25 de agosto de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española)
Lugar de presentación: En el registro electrónico de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Lista provisional: Requerimiento - Lista admitidos/excluidos/subsanación - solicitudes 
Lista definitiva: Resolución - Lista admitidos/excluidos / Comisión de Evaluación
Resolución concesión: Resolución provisional  Resolució provisional (català)
    Provisional Resolution (eng)
  Resolución definitiva  
  Segunda resolución definitiva  
  Tercera resolución definitiva  
Aceptación ayuda: Aceptación (Certificado digital) Aceptación (Usuario y contraseña)
  Aceptació (Certificat digital) (Català) Acceptació (Usuari i contrasenya) (Català)
  Acceptance (Foreign students) (Eng)  
 Modelos:  Declaración jurada incompatibilidad (Certificat digital)
  Declaración jurada incompatibilidad (Usuario y contraseña)
  Sworn declaration of incompatibility (Foreign students)
Certificado de incorporación: Certificado de incorporación (certificado digital) Certificado de incorporación (usuario y contraseña)
  Certificate of incorporation (Eng)  
Otra Información: Preguntas frecuentes  
  Acceso a la web del Ministerio  

 

 

 

Margarita Salas. Modalidad I. Complementaria 2022

 width=

 

                         

Ayudas complementarias para la recualificación del sistema universitario español para el 2021-2023

Margarita Salas. Modalidad I

 

Beneficiarios: Formación de jóvenes doctores mediante estancias de formación en una universidad pública española o bien en universidades y centros de investigación extranjeros, así como en Organismos Públicos de Investigación españoles siempre que el último año de la estancia se realice en una universidad pública española seleccionada por dichos jóvenes doctores.
Duración: 2 años
Información Ministerio: Real Decreto Orden Ministerio
Convocatoria: Convocatòria UdL castellà Publicación e-tauler UdL
  Convocatòria UdL català  
  Convocatòria UdL english  
Solicitud: Solicitud (Castellà)
  Sol·licitud (Català)
  Form submission Foreign students
Currículum Vitae (CVA): Currículum Vitae (CVA)
Plazo de presentación: del 1 de julio de 2022 al 29 de julio de 2022 a las 14:00 horas (hora peninsular española)
Lugar de presentación: En el registro electrónico de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Lista provisional:  
Lista definitiva:  
Resolución concesión:    
     
Aceptación ayuda:  
   
     
 Modelos:  Declaración jurada incompatibilidad
  Sworn declaration of incompatibility (Foreign students)
Certificado de incorporación:    
     
Otra Información: Preguntas frecuentes  
  Acceso a la web del Ministerio  

 

Recualificación para el profesorado universitario. Modalidad II

 width=

            

        

Ayudas para la recualificación del sistema universitario español para el 2021-2023

Recualificación para el professorado universitario. Modalidad II

 

Beneficiarios:

Recualificación de profesorado funcionario o contratado, mediante estancias de formación en una universidad o centro de investigación público distinto a la UdL.

Duración: 1 año
Información Ministerio: Real Decreto Orden Ministerio
 Convocatoria: Convocatòria UdL castellà Publicación e-tauler UdL
  Convocatòria UdL català  
  Convocatòria UdL english  
Solicitud: Solicitud castellà (certificado electrònico) Solicitud castellà (usuario y contraseña)
  Sol.licitud català (certificat electrònic) Solicitud català (usuari i contrasenya)
Plazo de presentación: del 5 de julio de 2021 al 25 de agosto de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española) 
Lugar de presentación: En el registro electrónico de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Lista provisional: Requerimiento - Lista admitidos/excluidos/subsanación - solicitudes 
Lista definitiva: Resolución - Lista admitidos/excluidos / Comisión de Evaluación
Resolución concesión: Resolución provisional Resolució provisional (català)
    Provisional Resolution (eng)
  Resolución definitiva  
  Segunda resolución definitiva  
Aceptación ayuda: Aceptación (Certificado digital) Aceptación (Usuario y contraseña)
  Acceptació (Certificat digital) (Català) Acceptació (Usuari i contrasenya)
Certificado de incorporación: Certificado de incorporación (certificado digital) Certificado de incorporación (usuario y contraseña)
  Certificat d'incorporació (certificat digital) Certificat d'incorporació (usuari icontrasenya)
  Certificate of incorporation (Eng)  
 Modelos:    
Otra Información: Preguntas frecuentes  
  Acceso a la web del Ministerio  

 

María Zambrano. Modalidad III

 width=

 

    

   

Ayudas para la recualificación del sistema universitario español para el 2021-2023

María Zambrano. Modalidad III 

 

Beneficiarios:

Atracción a la UdL de personal docente e investigador con trayectoria posdoctoral acumulada en universidades o centros de investigación extranjeros.

Duración:  2 años a tiempo completo
Información Ministerio: Real Decreto Orden Ministerio
Convocatoria: Convocatòria UdL castellà Publicación e-tauler UdL
  Convocatòria UdL català  
  Convocatòria UdL english  
Solicitud: Solicitud castellà (certificado electrónico) Solicitud castellà (usuario y contraseña)
  Sol.licitud català (certificat electrònic) Sol.licitud català (usuari i contrasenya)
  Form submission (foreign students)  
Currículum Vitae (CVA): Currículum Vitae (CVA)
Plazo de presentación: del 5 de julio de 2021 al 25 de agosto de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española)
 
Lugar de presentación: En el registro electrónico de la UdL: https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
Lista provisional: Requerimiento - Lista admitidos/excluidos/subsanación - solicitudes 
Lista definitiva: Resolución - Lista admitidos/excluidos / Comisión de Evaluación
Resolución concesión: Resolución provisional Resolució provisional (català)
    Provisional Resolution (eng)
  Resolución definitiva  
  Segunda resolución definitiva  
  Tercera resolución definitiva  
Aceptación ayuda: Aceptación (Certificado digital) Aceptación (Usuario y contraseña)
  Acceptació (Certificat digital) (Català) Acceptació (Usuari i contrasenya) (Català)
  Acceptance (Foreign students) (Eng)  
Modelos: Declaración jurada incompatibilidad (Certificat digital)
  Declaración jurada incompatibilidad (Usuario y contraseña)
  Sworn declaration of incompatibility (Foreign students)
Certificado de incorporación: Certificado de incorporación (certificado digital) Certificado de incorporación (usuario y contraseña)
     
Otra Información: Preguntas frecuentes  
  Acceso a la web del Ministerio  

 

Ramon y Cajal (RYC) 2021

 

      

   

Beneficiaris: Doctors que han obtingut el doctorat entre l'1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2019 (accés general)
Convocatòria: Ordre Bases Reguladores i Convocatòria Anunci convocatòria 
Termini de presentació: de 18/01/2022 a 08/02/2022 fins a les 14.00h (hora peninsular espanyola)
 
   Accés a la web del ministeri Accés a la sol·licitud

Juan de la Cierva Incorporació (IJC) 2020

 

 

Beneficiaris: Doctors que han obtingut el doctorat entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2018 (accés general)
Convocatòria: Convocatòria Anunci convocatòria 
Termini de presentació: de 15/12/2020 a 19/01/2021 fins a les 14.00h (hora peninsular espanyola)
 
   Accés a la web del ministeri Accés a la sol·licitud

Juan de la Cierva Formació (FJC) 2021

 

 

Beneficiaris: Doctors que han obtingut el doctorat entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021 (accés general)
Convocatòria: Ordre Bases Reguladores i Convocatòria Anunci convocatòria 
Termini de presentació: de 20/01/2022 a 03/02/2022 fins a les 14.00h (hora peninsular espanyola)
 
   Accés a la web del ministeri Accés a la sol·licitud

Beatriu de Pinós (BP 2022)

 

               


      

Beneficiaris: Doctors que han obtingut el doctorat entre les dates previstes en la convocatòria corresponent
Convocatòria: Bases reguladores  Convocatòria
Termini de presentació: El termini de presentació de sol·licituds provisionals per part de les persones investigadores candidates:  del 8 de març de 2022 al 28 de març de 2022 fins a les 14.00 h (hora local de Barcelona)
   Accés al web de l'AGAUR  

 

Beatriu de Pinós (BP 2020)

 

 

 

 

 

Beneficiaris: Doctors que han obtingut el doctorat entre les dates previstes en la convocatòria corresponent
Convocatòria: Bases reguladores  Convocatòria
Termini de presentació: El termini de presentació de sol·licituds provisionals per part de les persones investigadores responsables: del 10 de febrer de 2021 a l'11 de març de 2021 fins a les 14.00 h (hora local de Barcelona)
   Accés al web de l'AGAUR  

 

Beatriz Galindo

 width=         

 

 

Contract Distinguished Researcher
Object The purpose of this call is to hire one postdoctoral researcher with a contract of “Distinguished Researcher” to promote research and to develop a high quality and innovative learning environment in the area of Psychology at the University of Lleida
Duration 4 years full time
Annual salary 45.000 €
Call call  
Deadline
 • From  24th April 2019 at 08:00
 • To 24th May 2019 at 17:00
Application forms

http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/277089/ficha/277089-2018-fase2.HTML

Provisional Resolution    
Definitive Resolution    

 

Ayudas Beatriz de Galindo

Programa UdL Impuls 2021-23

   

 

 

Beneficiaris:  Investigadors postdoctorals novells amb resultats de recerca de les seves tesis en nivell TRL3 o superior.

Enllaç plataforma

Banco Santander:

 https://app.becas-santander.com/en/program/programa-udl-santander-impuls-2021_23
Convocatòria:  Convocatòria en castellà  Convocatòria en català
Sol·licitud:  Sol·licitud en castellà (certificado digital)  Sol·licitud en català (certificat digital)
   Sol·licitud en castellà (usuario y contraseña)  Sol·licitud en català (usuari i contrasenya)
Models:  Modelo de contrato  Model de contracte
Termini de presentació: del 17/12/2021 al 31/01/2022
Resolució: Resolució
Acceptació: Acceptació (certificat electrònic)  
  Acceptació (usuari i contraseña)  

 

Programa UdL Impuls 2020-22

 

 width=

 

Beneficiaris:  Investigadors postdoctorals novells amb resultats de recerca de les seves tesis en nivell TRL3 o superior.

Enllaç plataforma

Banco Santander:

 https://app.becas-santander.com/en/program/programa-udl-santander-impuls-2020_22
Convocatòria:  Convocatòria en català  Convocatòria en castellà
Sol·licitud:  Sol·licitud en català (certificat digital)  Sol·licitud en castellà  (certificat digital)
   Sol·licitud en català (usuari i contrasenya)  Sol·licitud en castellà  (usuari i contrasenya)
Models:  Model de contracte  Modelo de contrato
Termini de presentació: del 20/06/2020 al 30/09/2020 
  Acceptació (certificat electrònic)  

 

Concursos a càrrec de projectes

Concurs UdL 16/2022 REC 

Contracte:

Investigador/a postdoctoral
Projecte:

 “Càtedra d'Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus"

Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 16/07/2022 - final 15/07/202320 de juny de 2022 a 21 d’agost de 2023
Termini presentació:  21/06/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 15/2022 REC 

Contracte:

Investigador/a postdoctoral
Projecte:

 “Eurotrans – How transport infrastructure has shaped European Interation. A long-term approach (19th 21st centuries) referència GA:101047906 finançat UE

Contractació: 15 mesos a temps complet - Inici 20/06/2022 - final 19/09/202320 de juny de 2022 a 21 d’agost de 2023
Termini presentació:  2/06/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 14/2022 REC 

Contracte:

Investigador/a ordinari/ària
Projecte:

 “FacePig: testeo y validación de software de identificación y estimación de peso de ganado porcino basado en visión por computador y deep learning” Ref.. AEI-010500-2021b-191 vinculat amb els fons del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia i Next GenerationEU

Contractació: a temps complet - Inici 20/06/2022 - final 21/08/2022 20 de juny de 2022 a 21 d’agost de 2022
Termini presentació:  2/06/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 13/2022 REC 

 

Contracte:

Investigador/a ordinari/ària
Projecte:

“Valorització de residus papereres: reaprofitament de cel·lulosa i producció de HMF” amb el suport d’ACCIÓ referència INNOTECRD19-1-0014 i al “Projecte Estalvi” amb codi UdL Z00000 de l’orgànica 0302YO per realitzar tasques d’aprofitament de material cel·lulòsic i lignocel·lulòsic a escala de Kg

Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 1/07/2022 - final 30/06/2023
Termini presentació:  2/06/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 12/2022 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Mecanismos moleculares y efectos biológicos de la senescencia celular medida por Sprouty” amb referència PID2020-114947GB-I00 i finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033

Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 15/06/2022 - final 14/06/2023
Termini presentació:  
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
  Resolució Desistiment convocatòria  
  Informe desistiment  

 

 

 

Concurs UdL 11/2022 REC 

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte:

 “Projecte Estalvi” amb codi UdL Z00000 de l’orgànica 030211 i per realitzar tasques de desenvolupament de models de components per a un sistema d'emmagatzematge d'energia en edificis.

Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 1/06/2022 - final 31/05/2023
Termini presentació: 05/05/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

 

Concurs UdL 9/2022 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

 “Càtedra d’Innovació Social”

Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 16/05/2022 - final 15/05/2023
Termini presentació: 26/04/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Form submission (foreign students)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

 

Concurs UdL 8/2022 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Prácticas sostenibles para el control de plagas en frutales: tortricidos, biologia y olfacción” finançat per el MCIN/AEI/10.13039/501100011033 ref. PID2019-107030RB-C22

Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/06/2022 - final 31/05/2023
Termini presentació: 20/04/2022
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Form submission (foreign students)  
  Llista provisional  
  Llista definitiva   
  Resolució    
       

 

  

Concurs UdL 7/2022 REC 

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte:

“NUEVO FÁRMACO DIRIGIDO A LA ATÁXIA DE FRIEDREICH” (Proyecto PDC2021-120758-I00 financiado por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next GenerationEU/ PRTR

Contractació: 12 mesos a temps parcial  - Inici 1/04/2022 - final 31/03/2023
Termini presentació: 16/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

Concurs UdL 6/2022 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:

“Science-based education and communication to fight Covid-19 and future pandemics (ilerCOVID) Ref. 2020 PANDE 00124

Contractació: 3 mesos a temps parcial (9,10 hores setmanals) - Inici 10/03/2022 - final 9/06/2022
Termini presentació: 15/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

Concurs UdL 4/2022 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Science-based education and communication to fight Covid-19 and future pandemics (ilerCOVID) Ref. 2020 PANDE 00124
Contractació: 6 mesos a temps parcial- Inici 07/03/2022 - final 6/09/2022
Termini presentació: 09/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

Concurs UdL 3/2022 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Science-based education and communication to fight Covid-19 and future pandemics (ilerCOVID) Ref. 2020 PANDE 00124
Contractació: 6 mesos a temps parcial- Inici 07/03/2022 - final 6/09/2022
Termini presentació: 09/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

Concurs UdL 27/2021 REC 

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte: "Realitzar tasques de recerca i transferència en maneig integrat de males herbes i en la caracterització de biotips resistents a herbicides a càrrec del Projecte Estalvi del grup de recerca en malherbologia i ecologia vegetal Z00016 de l’orgànica 0302LY"
Contractació: 6 mesos a temps parcial- Inici 01/02/2022 - final 31/07/2022
Termini presentació: 21/12/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

 

Concurs UdL 24/2021 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “NUEVO FÁRMACO DIRIGIDO A LA ATÁXIA DE FRIEDREICH” (Proyecto PDC2021-120758-I00 financiado por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next GenerationEU/ PRTR)
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/12/2021 - final 30/11/2022
Termini presentació: 15/11/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

Concurs UdL 22/2021 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “LegSapiens – Generando oportunidades: Sistemas de cultivo innovadores basados en leguminosas grano” Ref. O00000226e2000044295
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/12/2021 - final 30/11/2022
Termini presentació: 03/11/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Resolució ampliació termini  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

Concurs UdL 17/2021 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Papel de la evolución de los fenotipos integrados en la resiliencia de los pinos mediterráneos en un ambiente cambiante” Ref RTI2018-094691-B-C31/ MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033 FEDE “Una manera de hacer Europa”
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/01/2022 - final 31/12/2022
Termini presentació: 25/10/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

Concurs UdL 16/2021 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “LLL-Transversalis: Life Long Learning- Transversalis” Ref- EFA162/12
Contractació: 3 mesos i 12 dies a temps complet - Inici 20/07/2021 - final 31/10/2021
Termini presentació: 29/06/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

 

Concurs UdL 15/2021 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Realitzar tasques de genòmica porcina relacionades amb el projecte “Estalvi” codi Z00000 orgànica 030247
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/09/2021 - final 31/12/2022
Termini presentació: 25/06/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

  

 

Concurs UdL 14/2021 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Tecnologías de agricultura de precisión para optimizar el manejo del dosel foliar y la protección fitosanitaria sostenible en plantaciones frutales” Ref RTI2018-094222-B-I00/ AEI/10.13039/501100011033
Contractació: 3 mesos a temps complet - Inici 15/07/2021 - final 14/10/2021
Termini presentació: 15/06/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

Concurs UdL 12/2021 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “LLL-Transversalis: Life Long Learning- Transversalis” Ref- EFA162/12
Contractació: 4 mesos a temps complet - Inici 01/07/2021 - final 30/10/2021
Termini presentació: 31/05/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

 

Concurs UdL 11/2021 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Criptografía y códigos para aplicaciones segures y fiables” Ref MTM2017-83271-R/ AEI/10.13039/501100011033
Contractació: 1 mes a temps complet - Inici 01/06/2021 - final 30/06/2021
Termini presentació: 22/04/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

Concurs UdL 10/2021 REC

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte: “FIREURISK-Developing a holistic, risk-wise strategy for European wildfire management”. Call H2020-LC-CLA-2020-2 GA number:101003890
Contractació: 7 mesos a temps complet - Inici 01/06/2021 - final 31/12/2021
Termini presentació: 22/04/2021
  Convocatòria    
  Correcció d'errada de la Convocatòria  
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

  

Concurs UdL 9/2021 REC

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte: “FIREURISK-Developing a holistic, risk-wise strategy for European wildfire management”. Call H2020-LC-CLA-2020-2 GA number:101003890
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/05/2021 - final 30/04/2022 
Termini presentació: 09/04/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

Concurs UdL 8/2021 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Projecte Estalvi” derivat del projecte Erasmus Plus KA203 Support of the Snoezelen Concept and its Integration into university education
Contractació: 12 mesos a temps parcial - Inici 19/04/2021 - final 18/04/2022 
Termini presentació: 06/04/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

  

Concurs UdL 4/2021 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Fons FEPTS Ensenyament de llengües Acreditats”
Contractació: 5 mesos i mig a temps complet - Inici 16/03/2021 - final 31/08/2021
Termini presentació: 22/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

 

Concurs UdL 1/2021 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Implementar un control amb intel·ligència artificial a un sistema energètic d’uns contenidors simulant edificis residencials. Projecte Premi ICREA 2018
Contractació: 6 mesos a temps complet - Inici 01/03/2021 - final 31/08/2021
Termini presentació: 01/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

 

Concurs UdL 35/2020 REC

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte: Viabilitat tècnica i comercial de PCM preparats a partir de subproductes de la industria agroalimentària”. Ref. 2019PROD00101 i el projecte “Projecte Estalvi” codi UdL Z00000 de l’orgànica 0302YO
Contractació: 10 mesos i 19 dies a temps complet - Inici 10/02/2021 - final 31/12/2021
Termini presentació: 05/01/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

 

Concurs UdL 34/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb el desenvolupament de dispositius de refrigeració avançats en el marc del “Projecte Estalvi” Z00000 de l’orgànica 0302ZZ
Contractació: 6 mesos a temps complet - Inici 01/02/2021 - final 31/07/2021
Termini presentació: 05/01/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

 

Concurs UdL 33/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Mejora de propiedades de fibra dietética de fuentes no convencionales mediante la aplicación de tecnologías innovadoras para la obtención de nuevos ingredientes alimentarios” Ref. RTI2018-095560-B-I00
Contractació: 10 mesos i 13 dies a temps complet - Inici 16/02/2021 - final 31/12/2021
Termini presentació: 05/01/2021  - allargament fins al 15/01/2021
  Convocatòria   Resolució per allargament de període de sol.licituds
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

  

Concurs UdL 32/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Fons FCE. L2 Learning Opportunities in Content-based Language Instruction. The Role of the Teacher’s Input.”
Contractació: 6 mesos a temps complet - Inici 01/02/2021 - final 31/07/2021
Termini presentació: 21/12/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

 

Concurs UdL 31/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb implementar un control amb intel·ligència artificial a un sistema energètic d’uns contenidors simulant edificis residencials en el marc del “Projecte Estalvi” Z00000 de l’orgànica 030211
Contractació: 6 mesos a temps complet - Inici 01/02/2021 - final 31/07/2021
Termini presentació: 21/12/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

  

Concurs UdL 30/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb col·laborar en la modelització dels subsistemes, implementar el control intel·ligent basat en algoritmes d’aprenentatge automàtic i desplegar-ho en els escenaris de prova en el marc del “Projecte Estalvi” Z00000 de l’orgànica 030211
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/02/2021 - final 31/01/2022
Termini presentació: 18/12/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

  

Concurs UdL 28/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Production de bioplastiques dans un concept d'économie circulai-re: application au secteur agricole” BIOPLAST (ref. Efa253/16)
Contractació: 5 mesos a temps complet - Inici 02/01/2021 - final 30/06/2021
Termini presentació: 16/12/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

Concurs UdL 27/2020 REC 

Contracte: Investigador/a oridnari/ària
Projecte: “Determinació de components bioactius derivats de la microbiota mitjançant micromostreig”. Ref. 2019LLAV00055
Contractació: Temps complet - Inici 18/01/2021 - final 22/04/2021
Termini presentació: 04/12/2020
  Convocatòria  Correcció errades  
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

  

Concurs UdL 26/2020 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Secuestrantes avanzados de micotoxinas para acuicultura (micotac)” Ref. RTC2019-007143-2
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/01/2021 - final 31/12/2021
Termini presentació: 05/11/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 25/2020 REC 

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte: “A holistic approach to improve the photosynthetic performance and productivity of C3 crops under dicerse environmental conditions”. Grant agreement number 862127
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/01/2021 - final 31/12/2021
Termini presentació: 05/11/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

  Concurs UdL 24/2020 REC  

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Mejora de las propiedades tecnológicas y nutricionales de alimentos utilizando geles y emulsiones formados a partir de carbohidratos no purificados obtenidos de fuentes alternativas” Ref. RTI2018-094268-B-C21
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/12/2020 - final 30/10/2021
Termini presentació: 05/11/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 23/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:  “Càtedra Indra-Fundació ADECCO d’accessibilitat de persones discapacitades a les TIC"
Contractació: 4 mesos a temps complet - Inici 01/11/2020 - final 28/02/2021
Termini presentació: 19/10/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 22/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:  “Criptografia y códigos para aplicaciones seguras y fiables”
Contractació: 2 mesos i mig temps complet - Inici 15/10/2020 - final 31/12/2020
Termini presentació: 01/10/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució  

 

 Concurs UdL 21/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:  “Càtedra Educació i Adolescència Abel Martínez”
Contractació: 5 mesos a temps parcial - Inici 01/10/2020 - final 28/02/2021
Termini presentació: 13/08/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 20/2020 REC 

Contracte: Investigador/a ordinari
Projecte: “Fons EAGROF contractació de personal” Codi UdL X20022 de l’orgànica 0302LK
Contractació: 4 mesos a temps complet -Inici 01/09/2020 - final 31/12/2020
Termini presentació: 13/08/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 18/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Fons FCE. L2 Learning Opportunities in Content-based Language Instruction. The Role of the Teacher’s Input”
Contractació: 6 mesos a temps complet - Inici 10/10/2020 - final 09/03/2021
Termini presentació: 13/08/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 17/2020 REC   

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Estrategias innovadoras para prevenir la alteración de alicyclobacillus acidoterrestris en zumo y mitigación del riesgo biológico asociado al consumo de zumo no pasteurizado" Ref. PID2019-106645RB-I00
Contractació: 3 mesos a temps complet -Inici 01/10/2020 - final 31/12/2020
Termini presentació: 29/07/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 16/2020 REC   

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Projecte Estalvi” Codi UdL Z00000 de l’orgànica 0302KH
Contractació: 1 mes a temps complet -Inici 01/09/2020 - final 30/09/2020
Termini presentació: 10/07/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

  Concurs UdL 15/2020 REC   

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Concentradors fotovoltaics hologràfics integrats en edificis per generació d’electricitat i control lumínic” (HOLOBIPV)
Contractació: 5 mesos a temps complet -Inici 01/08/2020 - final 31/12/2020
Termini presentació: 20/07/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 14/2020 REC   

Contracte: Investigador/a ordinari
Projecte: “Projecte Estalvi del Grup de Recerca de Malherbologia” Codi UdL Z00016 de l’orgànica 0302LY
Contractació: 5 mesos a temps complet -Inici 01/10/2020 - final 28/02/2021
Termini presentació: 01/07/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 13/2020 REC   

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Tecnologias de agricultura de precisión para optimizar el manejo del dosel foliar y la protección fitosanitaria sostenible en plantaciones de frutales” Ref. RTI2018-094222-B-I00
Contractació: 12 mesos a temps complet -Inici 01/07/2020 - final 31/06/2021
Termini presentació: 15/06/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

  

Concurs UdL 12/2020 REC  

Contracte: Investigador/a ordinari
Projecte: “Valorització de residus paperers: reaprofitament de cel·lulosa i producció de HMF” Ref. INNOTECRD19-1-0014 (Codi UdL N20008)
Contractació: 12 mesos a temps complet -Inici 01/09/2020 - final 31/08/2021
Termini presentació: 15/06/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)   
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 11/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Experimental demostration and comercial viaility of a nergy efficient universal cooling scheme” Ref. 2018 PROD 00071
Contractació: 4 mesos a temps complet -Inici 01/07/2020 - final 31/10/2020
Termini presentació: 15/06/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)   
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 5/2020 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Estrategias de mitigación de los problemas Asociados a patógenos de transmisión alimentaria para mejorar la calidad de inocuidad de fresa congeladas y listas para el consumo” Ref. AGL2016-78086-R
Contractació: 1 mes i 24 dies a temps complet -Inici 07/05/2020 - final 29/06/2020
Termini presentació: 25/02/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 4/2020 REC

Contracte: Investigador/a ordinari
Projecte: “Forest management promotion for climate change mitigation though the design of a local market of climate credits” Ref. LIFE16 CCM/ES/000065 (Codi UdL G17005)
Contractació: 9 mesos a temps complet -Inici 11/03/2020 - final 31/12/2020
Termini presentació: 20/02/2020
  Convocatòria    
  Correcció errada Convocatòria  
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 1/2020 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Benestar i qualitat de vida en les persones, grups i comunitats" projecte de la Càtedra d’Innovació Social
Contractació: Inici 01/03/2020 - final 31/07/2020 (5 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 28/01/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 37/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Genomic management Tools to Optimise Resilence and Efficiency - GenTORE"
Contractació: Inici 06/01/2020 - final 05/07/2021 (18 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 29/11/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 35/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Festes del foc dels solsticis en els Pirineus-Prometheus" (Ref. EFA309/19) 
Contractació: Inici 01/01/2020 - final 30/06/2021 (18 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 21/11/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 32/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Gestión de malas hierbas en cereales y viña mediante la integración de sistemas de manejo y herramientas de decisión"(Codi UdL P18007)
Contractació: Inici 01/01/2020 - final 31/07/2020 (7 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 06/11/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Esmena Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 30/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Evaluation of the risk of herbicide resistence evolution in echinochloa crus-galli to sulfonylureas in maize crop" (Codi UdL C18049)
Contractació: Inici 01/12/2019 - final 30/06/2020 (6 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 14/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 29/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Experimental demostration and commercial viaility of an energy eficient universal cooling scheme". Codi (UdL N19013)
Contractació: Inici 01/11/2019 - final 31/10/2020 (12 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 14/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 28/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques d'investigació relacionades amb la "Cerca de noves indicacions terapèutiques en l'àmbit de les malalties neurodegeneratives i mitocondrials per al compost PPAR gamma agonista NIM-102".
Contractació: Inici 01/11/2019 - final 31/12/2019 (1 mes) a temps complet.
Termini presentació: 09/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 25/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques d'investigació relacionades amb el Maneig de cultius extensius i interaccions amb el paisatge per al control de plagues
Contractació: Inici 04/11/2019 - final 31/12/2020 (14 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 03/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 21/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques d'investigació relacionades amb la transmissió del Patrimoni Immaterial dels Pirineus. Gestió de tasques divulgatives del projecte.
Contractació: Inici 13/09/2019 - final 31/12/2019 (3'5 mesos aprox.) a temps complet, amb la possibilitat de renovació si l'investigador responsable ho considera convenient
Termini presentació: 17/07/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 20/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Ús sostenible de fitosanitaris en fruticultura i viticultura
Contractació: 15 mesos a temps parcial - 12 h/setmana
Termini presentació: 02/07/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 19/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Realització d'anàlisi comparada de documentació sobre famílies d'origen estranger i escola
Contractació: 4 mesos a temps complet
Termini presentació: 26/06/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 18/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb el projecte "Efecto del tipo productivo sobre la eficiencia digestiva, fermentación intestinal y la relación microbioma-metaboloma en ganado porcino"
Contractació: 6 mesos a temps complet
Termini presentació: 18/06/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Llista definitivaÈ

 

Concurs UdL 16/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb el projecte REGEVA: Noves estratègies per controlar el virus de la síndrome respiratori i reproductiu porcí
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació si l'investigador responsable ho considera convenient
Termini presentació: 29/05/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 15/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Tasques del projecte "PECT, El bosc, primer recurs de l'economia verda", Codi 001-P-000864
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació si l'investigador responsable ho considera convenient
Termini presentació: 25/05/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 14/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Investigació relacionada amb la transmissió del Patrimoni Immaterial dels Pirineus
Contractació: 3 mesos a temps complet
Termini presentació: 26/05/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 13/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Anàlisi per HPLC-MS/MS de les mostres generades en assajos in vivo del projecte RTC-2015-3508-
Contractació: 3,5 mesos a temps complet
Termini presentació: 02/04/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 11/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb la posada a punt i validació d'un mètode d'anàlisis multimicotoxínic en el fetge en el fetge de pollastre i porc per HPLC-MS/MS, i anàlisi de mostres generades en assajos in vivo del projecte RTC-2015-3508-2 
Contractació: 4 mesos a temps complet
Termini presentació: 02/04/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 9/2019 REC

Contracte: Investigador ordinari
Projecte: Estudi dels mecanismes de resistència a herbicides en Papaver rhoeas. Projecte Z00000 P. Estalvi (Org. 03021Y)
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals
Termini presentació: 20/03/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 7/2019 REC

Contracte: Investigador ordinari
Projecte: Estudi dels mecanismes de resistència a herbicides en Papaver rhoeas. Projecte Z00000 P
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 25/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 6/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Modifying canopy architectures and photosynthesis to maximize barley biomass and yield for diferent end-uses (Referència 652615 ERA-NET)
Contractació: 5 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació
Termini presentació: 25/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·litud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 1/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Búsqueda de nuevas indicacions terapéuticas en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas y mitocondriales para el compuesto PPAR gamma agonista MIN–102. (Referència RTC-2017-5867-1)
Contractació: 5 mesos a temps complet
Termini presentació: 21/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Tècnics de Suport

Personal Tècnic de Suport (PTA) 2021-2023

 

Benerificaris: - Titulació universitària: Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectur, Grau, Diplomatura, Enginyeria Tècnica o Arquitectura Tècnica.
  - Titulació en el marc de la formació professioanl dels sistema educatiu: Tècnic Superior.
Convocatòria:  Extracte Resolució aprovació convocatòria  
  Resolució convocatòria  
Termni de presenació:

Del 07/02/2022 al 17/02/2022 fins a les 14.00 h (hora peninsular espanyola)

   Accés a la web del ministeri Accés a la sol·licitud

 

Personal Tècnic de Suport (PTA) 2020

 

 

Benerificaris: - Titulació universitària: Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectur, Grau, Diplomatura, Enginyeria Tècnica o Arquitectura Tècnica.
  - Titulació en el marc de la formació professioanl dels sistema educatiu: Tècnic Superior.
Convocatòria:   Convocatòria Anunci convocatòria
Termni de presenació: de 14/01/2021 a 04/02/2021 fins a les 14.00 h (hora peninsular espanyola)
   Accés a la web del ministeri Accés a la sol·licitud

 

Programa Empleo Joven 2018 - Universitaris

  

 

Beneficiaris:  -  Titulats universitaris
Convocatòria:  Convocatòria
Resolució:  Resolució
   Annex de la Resolució

 

Programa Empleo Joven 2018 - FP

 

 

Beneficiaris:  -  Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior
Convocatòria:  Convocatòria
 Resolució:  Resolució
   Annex de la Resolució

Estades de recerca

Estades en altres centres per desenvolupar tasques de recerca. 2022-2023 UdL_VRT

Beneficiaris: Personal investigador en formació amb finançament oficial i PDI
Termini: de l'1/03/2022  al  02/09/2022 (ambdós inclosos)
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb certificat digital)   
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)   
  Resolució    
  Acceptació (amb certificat electrònic)    
  Acceptació (amb usuari i contrasenya)   

 

Becas Iberoamérica. Santander Investigación - Curs 2020 - 2021

Ajut de mobilitat per promoure vincles de recerca amb Iberoamèrica

web Santander

Beneficiaris: PDI, Investigadors i Alumnes de doctorat
Característiques: Estades mínimes de 2 mesos fins a  4 mesos.  Import: 5.000 €
Termini: del  04/11/2019  al  16/03/2020 (ambdós inclosos)
Nou termini: del  04/11/2019  al  03/06/2020 (ambdós inclosos)
  Bases/convocatòria  Apéndix-A clàusula protecció dades
  Convocatòria UdL    
  Sol·licitud UdL    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Estades de mobilitat a l'estranger José Castillejo per a joves doctors/es 2021

 

Beneficiaris: Professors/es o investigadors/es amb vinculació de funcionari interí o vinculació contractual, com a personal docent o investigador, que en la seva formalització s'hagi requerit el grau de doctor/a, i la data de finalització del contrate sigui posterior a la datade fi de l'estada de mobilitat sol·licitada. La vinculació ha de ser amb un centre de recerca que compleixi els requisits exigits en l'artíclel 8 de la convocatòria.
Característiques: Aquesta modalitat té per objecte finançar estades que afavoreixin i incentivin la mobilitat de joves doctors/es, que s'hagin incorporat recentment a la carrera docent i investigadora i mantinguin una vinculació contractual com a professors/es i investigadors/es amb els seus centres d'adscripció.
Convocatòira: Convocatòria Extracte Ordre Ministerial
Informació: Web Ministeri  
  Preguntes freqüents
  Instruccions estades retroactives
Sol·licitud: Sol·licitud   Memòria del projecte
Termini: del 12 de juliol al 31 d'agost a les 14:00 h (hora peninsular)
Resolució: Resolució provisional    
  Resolució definitiva    
       
Documents: Certificat d'incorporació
  Memòria científica beneficiari
  Informe i certificat d'estada
  Modificació dates estada inci
  Comunicació renúncia

 

Estades de professors/es i investigadors/es senior en centres estrangers 2021

 

Beneficiaris: Professors/es o investigadors/es amb vinculació de funcionari de carrera dels cossos docents de les universitats públiques espanyoles, o pertanyents a les escales de recerca del CSIC o dels OPIs, o amb vinculació laboral indefinida de caràcter docent o investigador, que en la seva formalització s'hagi exigit tenir el grau de doctor/a, o que formin part de les plantilles encarregades de les tasques de recerca en hospitals universitaris. Aquesta vinculació ha de ser amb un centre de recerca que compleixi els requisits exigits en l'artícle 8 de la convocatòria.
Característiques: La realització d'estades a l'estrager del professorat universitari i investigador amb experiència i trayectòria professional acreditades, en una actuació dirigida a propiciar la mobilitat amb fins d'actualizació permanent. Els centres per al qual se sol·licita l'estada de mobilitat hauran d'estar situats a l'estranger i seran universitats i centres de recerca altament competitius en l'àrea científica del candidat.
Convocatòria: Convocatòria Extracte Ordre Ministerial
Informació: Web Ministeri  
  Preguntes freqüents
  Instruccions estades retroactives
Sol·licitud: Sol·licitud   Memòria del projecte
Termini: del 12 de juliol al 31 d'agost a les 14:00 h (hora peninsular)
Resolució: Resolució provisional    
  Resolució definitiva    
       
Documents: Certificat d'incorporació
  Memòria científica beneficiari
  Informe i certificat d'estada
  Modificació dates estada inci
  Comunicació renúncia

 

Altres Convocatòries

Borses de viatges per assistir a congressos. 2022. UdL_VRT

Beneficiaris: Personal investigador en formació amb contracte o beca
Termini: de l'1/03/2022  al  02/09/2022 (ambdós inclosos)
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb certificat digital)   
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Resolució    
  Acceptació (amb certificat electrònic)   
  Acceptació (amb usuari i contrasenya)  

 

Ajuts pont per a projectes de recerca. 2022. UdL_VRT

 

Beneficiaris: Investigadors principals de projectes denegats del PN, INIA o FIS
Termini:  d'un mes a partir de la publicació de la resolució provisional del Pla Nacional d’R+D+I o FIS (pendent dates concretes)
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb certificat digital)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)   
  Resolució    
  Acceptació (amb certificat electrònic)    
  Acceptació (amb usuari i contrasenya)  

 

Preparació o execució de propostes de projectes internacionals de recerca. 2022. UdL_VRT

Beneficiaris: Personal investigadors de la UdL responsablesde projectes internacionals
Termini: de l'1/03/2022  al  02/09/2022 (ambdós inclosos)
  Convocatòria    
  Sol·licitud suport preparació (amb certificat digital)  
  Sol·licitud suport preparació (amb usuari i contrasenya)
  Sol·licitud reunions prèvies (amb certificat digital)  
  Sol·licitud reunions prèvies (amb usuari i contrasenya)
  Resolució    
  Acceptació (amb certificat electrònic)   
  Acceptació (amb usuari i contrasenya)

 

Ajuts per a estades de la UdL per a investigadors visitants. 2022-2023

 

 

Beneficiaris: Grups de recerca SGR2017 de la UdL o els equips de recerca de la UdL que executen projectes del Pla Nacional i que no formen part de grups SGR2017
Termini: de l'1/03/2022  al  03/06/2022 (ambdós inclosos)
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb certificat digital)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)   
  Resolució    
  Acceptació  

 

Convocatòries de Campus Iberus. UdL_VTFI

write

Altres tràmits

 

Procediment per adquirir la condició d'assimilat/homologat a becari graduat o d'investigació de la UdL

Beneficiaris:

Becaris adscrits a contractes, convenis o projectes d'investigació que estiguin cursant els estudis de doctorat poden sol·licitar l'adquisició de la condició de becari graduat o d'investigació.

Termini:

El responsable del projecte o conveni pot sol·licitar en qualsevol moment a la Comissió de Recerca que el becari o becaria passi a la condició de becari graduat o d'investigació.

Sol·licitud:

 • Sol·licitud (certificat electrònic)
 • Sol·licitud (usuari i contrasenya)
 • La resta de documentació, credencial de becari, convocatòria i acta de resolució, no cal aportar-la d'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Requisits:

 • Durada mínima 1 any, amb la possibilitat de renovació per anys successius.
 • La quantitat anual ha de ser equivalent a la que percep el personal predoctoral en formació de la UdL.
 • Estar matriculat d'estudis de doctorat.

 

Sol·licitud d'autorització per participar en un projecte de recerca extern (PDI funcionari i laboral a temps complet)

Català: PDF (formulari)

Castellà: PDF (formulario)

Ajuts per a reparació i manteniment d'equipament científic

Sol·licitud de docència

 

Sol·licitud de docència superior a 4 crèdits pdf 
Sol·licitud de docència fins a 4 crèdits S'ha de sol·licitar al departament

 

Permís d'absència

 

Permís d'absència superior a 10 dies Model català  Modelo castellano
Permís d'absència fins a 10 dies S'ha de sol·licitar al departament

 

Renúncia contracte

 

Document de renúncia del contracte Model renúncia (certificat electrònic) Model renúncia (usuari i contrasenya)