Convocatòries de recerca

Contractes Predoctorals

   width=

 

 

 

 

Pròrrogues COVID    
Disposició addicional sisena BOE - Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID19 
Resolució Rector UdL    
Sol·licitud:  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
   Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)

 width= 

 

 

  Nova incorporació   
Convocatoria:

 Convocatòria català  (aprovada en el Consell de Govern de 23/07/2020)

 Convocatoria castellà

Termini:  del 28/07/2020 al 30/09/2020
Sol·licitud:  Sol·licitud català (amb signatura electrònica) 
  
   Sol·licitud català (amb usuari i contrasenya)  
   Sol.licitud castellà (con firma electrónica)  
   Form submission  Only for foreign students
Resolució concessió:  Resolució  
   Resolució - correcció errada  
Acceptació concessió:  Acceptació Predoc (amb signatura electrònica) 

 Incorporació Predoc

   Acceptació Predoc (amb usuari i contrasenya)  
  Renovació    
Termini:  de l'1/03/2021 al 26/03/2021  
Sol·licitud:  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
   Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)
   Informe director/a 
   Resolució renovació 

 

 width=

 

  Nova incorporació   
Convocatoria: Convocatòria  (aprovada en Consell de Govern de 18/02/2020)

 Enllaç plataforma

 Banco Santander

https://www.becas-santander.com/es/program/convocatoria-santander-predoc-udl-santander
Termini: del 20/02/2020 al 05/03/20120 (ambdós inclosos)
Sol·licitud:  Sol·licitud   Declaració nota mitjana
   Form submission   Only for foreign students
Resolució concessió: Resolució  
Acceptació concessió:  Acceptació Predoc

 Incorporació Predoc

   Acceptació Postdoc  Incorporació Postdoc
  Renovació    
Termini:  de l'1/03/2021 al 26/03/2021  
Sol·licitud:  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
   Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)
   Informe director/a
   Resolució renovació

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional / Ministerio de Cultura y Deporte

  Accés a la web del ministeri

Nova incorporació  
   
Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Convocatoria: Convocatòria Termini de  16/11/2020  a  11/12/2020  a les 14.00 h
Instruccions: Guia sol·licitant   
  Guia nota mitjana equivalent per estudis a l'estranger
  Informació comú Molt important!!!
  Altra informació FPU  
Resolució: Resolució provisional - 2a fase  
Acceptació ajut: Model acta acceptació ajut FPU  
Declaració: Declaració beca/ajut anterior  
Resolució: Resolució definitiva  
Models d'informe i formularis http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998758/ficha/998758-informacion-comun.html#ds3
       
Renovació      
       
Termini presentació informes:  Fins al 6/11/2020    
   
Informació i documentació: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998758/ficha/998758-informacion-comun.html
  Preguntes freqüents   
  Incidències habituals  
  Tutorial tramitació  
     
Estades Breus 2020 (ajudes complementàries)  
     
Convocatòria: Convocatòria Termini del 15/01/2021 al 15/02/2021 a les 14.00 h (hora peninsular)
  Publicació Ordre d'ampliació termini de presentació de sol.licituds Termini del 15/01/2021 al 02/03/2021 a les 14.00h (hora peninsular)
Documentació que s'ha d'aportar amb la sol·licitud: Autorització del centre d'adscripció 
  Carta d'admissió del centre receptor 
  Memòria d'objectius de l'estada 
   
Altra informació:  Web ajuts mobilitat estades breus FPU
   Web ajuts FPU Ministerio  

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Gobierno de España

 Accés a la web del ministeri

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Convocatoria: Convocatòria Anunci convocatòria termini de 13/10/2020 a 27/10/2020
Instruccions: Presentació sol·licitud Preguntes administratives
  Manual del sol·licitant Molt important!!!
     
Resolució: Resolució concessió  
Doc. Implantació: Model Programa Formació Predoc  
  Plantilla indicadors Prod. Predoc  
  Plantilla indicadors Prod. Predoc-ANNEX  
  Model declaració contracte Predoc. anterior  
  Sol·licitud ampliació formal. contracte  
  Model comunicació renúncia Predoc  

 

 

 

 

 

Accés a la web de l'AGAUR

Guia de Beneficiaris 2021

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Bases reguladores: Bases Reguladores  
Convocatoria: Convocatòria    
Criteris de priorització UdL: Criteris Priorització  
     
  Nova incorporació    
1. Sol·licitud a l’AGAUR  Sol·licitud  Annex normalitzat  Declaració nota mitjana
2. Sol·licitud a la UdL Sol.licitud UdL - certificat digital  
  Sol.licitud UdL - usuari i contrasenya  
  Form submission  Only for foreign students
   

- Adjunteu el formulari de sol·licitud i l'annex normalitzat de l'Agaur

Priorització:  Priorització  
Resolució:  Resolució concessió/en reserva/desestiment
   Resolució desestiment/substitució
       
Acceptació concessió:  Acceptació  
     Instruccions per a l'acceptació
  Renovació    
Resolució renovació:  1r termini

Termini UdL presentació sol·licituds: del 6/10/2020 al 1/11/2020

(Termini AGAUR presentació sol·licituds: del 16/11/2020 al 4/12/2020)

   2n termini

Termini UdL presentació sol·licituds: del 22/03/2021 al 9/04/2021

Termini AGAUR presentació sol·licituds: del 12/04/2021 al 27/04/2021

Sol·licitud de renovació:  Sol·licitud (amb certificat electrònic  Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
   Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)
A. Informe beneficiari/a:  A. Informe beneficiari/a 
B. Informe director/a:  B. Informe director/a 

 

 

 

 

 

Accés a la web de l'AGAUR

 

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Bases reguladores: Bases Reguladores  
Convocatoria: Convocatòria    
Criteris de priorització UdL: Criteris Priorització  
     
  Nova incorporació    
1. Sol·licitud a l’AGAUR  Sol·licitud Annex normalitzat Declaració de nota mitjana
2. Sol·licitud a la UdL  Sol.licitud UdL Adjunteu el formulari de sol·licitud i l'annex normalitzat de l'Agaur
   Form submission UdL Only for foreign students
   

Termini presentació sol·licituds: del 01/03/2021 al 15/03/2021 (fins a les 14:00:00 hores hora local de Barcelona)

Priorització:  Priorització   
Resolució:

 Resolució concessió

Resolució Inadmissió i desistiment FI-SDUR 2020
Acceptació concessió:  Acceptació  termini intern UdL
     Instruccions per a l'acceptació

 

Convocatòria d’Expressions d’Interès per a la selecció de las línies d’investigació que se inclouran en la primera convocatòria per a la contractació d’investigadors predoctorals del projecte IberusTalent

 

logo

ESR (PhD Student) position: Genetic and stress effects on the genoarchitecture and transcriptomics of the central extended amygdala

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
 Termini: fins el 15/05 a les 24.00 h (hora Espanyola)
Link de l'anunci general dels 14 contractes: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/396128
Link del contrate de la UdL: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/396195

 

Concurs UdL 13/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

 “Utilization of local genetic diversity for studying barley adaption to harsh environments and for pre-breeding” Ref. PCI2019-103536/AEI/10.13039/501100011033

Contractació: 5 mesos i 23 dies a temps complet, inici 09/07/2021 - fi 31/12/2021
Termini presentació: 11/06/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

  

Concurs UdL 7/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Techno-economical evaluation of different thermal energy storage concepts for CSP plants” Ref. PCI2020-120695-2/AEI/10.13039/501100011033

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 01/05/2021 - fi 30/04/2022
Termini presentació: 01/04/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 6/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

“Seguimiento de riego y drenaje por teledetección para la gestión de ecosistemas y recursos hídricos” Ref. PCI2020-112030 /AEI/10.13039/501100011033

Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 19/04/2021 - fi 18/04/2022
Termini presentació: 25/03/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

  

Concurs UdL 5/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:

"A holistic approach to improve the photosynthetic performance and productivity of C3 crops under dicerse environmental conditions” Grant Agreement number 862127 - PhotoBoost

Contractació: 5 mesos a temps complet, inici 01/04/2021 - fi 31/08/2021
Termini presentació: 22/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

  

Concurs UdL 3/2021 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “Transformació de residus lignocel·lulòsics en productes d’alt valor” Ref. 56 30083 2019 5C codi UdL N20019
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 15/03/2021 - fi 14/03/2022
Termini presentació: 19/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

  

Concurs UdL 2/2021 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “Boost ecosystem services through high biodiversity – based Mediterranean farming sustems” Ref. PCI2020-112297/AEI/10.13039/501100011033
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 01/03/2021 - fi 28/02/2022
Termini presentació: 05/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

  

 

Concurs UdL 29/2020 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques de recerca relacionades amb anàlisi del cicle de vida de sistemes d’emmagatzematge d’energia tèrmica innovadors del “Projecte Estalvi”, Z00000 de l’orgànica 030211
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 15/01/2021 - fi 14/01/2022
Termini presentació: 16/12/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

  

Concurs UdL 19/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: “El empleo juvenil en España ante la crisis de la COVID-19: Impacto de la desigualdad laboral por genero desde un enfoque interseccional”, Ref. EMJUCOVID
Contractació: nou mesos i vint dies a temps complet, inici 10/09/2020 - fi 30/06/2021
Termini presentació: 13/08/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (signatura electrònica)   
  Sol·licitud (usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 10/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte "“BNF Cereals-Phase II”, codi UdL C16026
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/06/2020 - fi 31/05/2021
Termini presentació: 26/03/2020
Nou termini presentació: 12/06/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 8/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte "Mejora de la calidad nutricional y tecnológica de la carne de cerdo mediante la aplicación de técnicas genómicas y nutrigenómcas"
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/05/2020 - fi 30/04/2021
Termini presentació: 18/03/2020
Nou termini presentació: 03/06/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 7/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte de la “AGEN2 – Gestió de SUICS i SCT del Taller Electrònic”
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/04/2020 - fi 31/03/2021
Termini presentació: 2/03/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 6/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte de la “AGEN2 – Gestio de SUICS i SCT del Centre d’Art d’Època Moderna CAEM”
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/04/2020 - fi 31/03/2021
Termini presentació: 25/02/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 3/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte de la “Innovadora estratègia d’integració global del sector de la pell en el marc de l’economia circular”, Ref. COMRDI18-1-0003-00
Contractació: 26 mesos a temps complet, inici 1/04/2020 - fi 30/04/2022
Termini presentació: 18/02/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 2/2020 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte de la "Utilization of local genetic diversity for studing barley adaptation to harsh environments and pre-breedig"
Contractació: 9 mesos a temps complet, inici 1/04/2020 - fi 31/12/2020
Termini presentació: 10/02/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 36/2019 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte de la "PHARMA-FACTORY, Building the product pipelie for commercial demonstration of Plant Molecular Factories (Grant Agreement: 774078 - PHARMA-FACTORY)"
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 1/04/2020 - fi 31/03/2021
Termini presentació: 04/12/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 34/2019 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte de la "Càtedra d'Innovació Social". Codi UdL 0701.
Contractació: 6 mesos a temps complet, inici 1/01/2020 - fi 30/06/2020
Termini presentació: 27/11/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 33/2019 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte sobre l'Estudi dels serveis ecosistèmics proporcionats pel gremi de carronyaires. Codi UdL Z00000
Contractació: 5 mesos a temps complet, inici 1/01/2020 - fi 31/05/2020
Termini presentació: 06/11/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 31/2019 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte sobre exploració de noves fonts de monoterpens a partir de subproductes agroalimentaris. Codi UdL C15048
Contractació: 4 mesos a temps complet, inici 16/11/2019 - fi 15/03/2020
Termini presentació: 18/10/2019
  Convocatòria    
  Esmena Convocatòria  
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolulció    

Concurs UdL 27/2019 REC

 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Desenvolupament de nous formigons per a emmagatzematge d'energia tèrmica a alta temperatura. Projecte Estalvi. Codi UdL Z00000
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 01/11/2019 - fi 31/10/2020
Termini presentació: 06/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 26/2019 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Anàlisi de l'efecte de les diferents intensitats d'aclarida sobre la biomassa fúngica. Codi UdL N18019
Contractació: 4,5 mesos a temps complet, inici 16/11/2019 - fi 31/03/2020
Termini presentació: 06/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

  Concurs UdL 24/2019 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:  "Optimització de consum energètic de sistemes pneumàtics de recollida de residus urbans" Projecte Estalvi Z00000
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini presentació: 01/08/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 Concurs UdL 23/2019 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: "Optimització de sistemes d'emmagatzematge d'energia tèrmica per edificació" Projecte Estalvi Z00000
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini presentació: 01/08/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 22/2019 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: "Increasing productivity and sustainability of European plant protein production by closing the grain legume yield gap" (Ref. ERA-NET ID 113) Codi del projecte N19004
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini presentació: 29/07/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 Concurs UdL 17/2019 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: "DendtriTherap: transciptomic analysis of novel dendrític cells to desing a therapy for autoimmune diabetes" (Núm. expedient 2018 LLAV 00070 / Codi operació SIFECAT: IU68-009868). Codi del projecte N19002
Contractació: 3,5 mesos a temps complet
Termini presentació: 07/06/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

  Concurs UdL 12/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: "Optimización del uso de fitosanitarios en viticultura en base a mapes en vigor". Referència GOPHYTOVID. Codi del projecte N19002
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals
Termini presentació: 05/04/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 10/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: "PHARMA-FACTORY, Building the product pipelie for commercial demonstration fo Plant Molecular Factories" (Grant Agreement: 774078 PHARMA-FACTORY)
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini presentació: 01/04/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 8/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Tasques de recerca per a la posada en marxa i validació d'un nou métode analític per determinar COV i SCOV, projecte AGEN2 – GESTIÓ SUICS I SCT – GRUP A3 IGUALADA
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 20/03/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 5/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Revalorització d’un residu de l’olivera per a l’aplicació en el sector de l’adoberia, projecte AGEN2 – GESTIÓ SUICS I SCT – GRUP A3 IGUALADA
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 25/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 4/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Optimització de sistemes d’emmagatzematge d’energia tèrmica per edificació.  Projecte estalvi  (Z00000)
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 25/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 3/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: BNF Cereals – Phase II. Codi del projecte C16026
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 21/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 Concurs UdL 2/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: PHARMA-FACTORY, Building the product pipelie for commercial demonstration of Plant Molecular Factories”, (Grant Agreement: 774078 – PHARMA-FACTORY). Codi G17006
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 21/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Contractes Postdoctorals

Ramon y Cajal (RYC) 2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Gobierno de España

 

 

Beneficiaris: Doctors que han obtingut el doctorat entre l'1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2017 (accés general)
Convocatòria: Convocatòria Anunci convocatòria 
Termini de presentació: de 10/12/2020 a 21/01/2021 fins a les 14.00h (hora peninsular espanyola)
 
   Accés a la web del ministeri Accés a la sol·licitud

 

Juan de la Cierva Incorporació (IJC) 2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Gobierno de España

 

 

Beneficiaris: Doctors que han obtingut el doctorat entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2018 (accés general)
Convocatòria: Convocatòria Anunci convocatòria 
Termini de presentació: de 15/12/2020 a 19/01/2021 fins a les 14.00h (hora peninsular espanyola)
 
   Accés a la web del ministeri Accés a la sol·licitud

 

Juan de la Cierva Formació (FJC) 2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Gobierno de España

 

 

Beneficiaris: Doctors que han obtingut el doctorat entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020 (accés general)
Convocatòria: Convocatòria Anunci convocatòria 
Termini de presentació: de 17/12/2020 a 21/01/2021 fins a les 14.00h (hora peninsular espanyola)
 
   Accés a la web del ministeri Accés a la sol·licitud

 

Beatriu de Pinós (BP 2020)

 

 

 

 

 

Beneficiaris: Doctors que han obtingut el doctorat entre les dates previstes en la convocatòria corresponent
Convocatòria: Bases reguladores  Convocatòria
Termini de presentació: El termini de presentació de sol·licituds provisionals per part de les persones investigadores responsables: del 10 de febrer de 2021 a l'11 de març de 2021 fins a les 14.00 h (hora local de Barcelona)
   Accés a la web de l'AGAUR  

 

Beatriu de Pinós (BP 2019)

 

 

 

 

 

Beneficiaris: Doctors que han obtingut el doctorat entre les dates previstes en la convocatòria corresponent
Convocatòria: Bases reguladores  Convocatòria
Termini de presentació: El termini de presentació de sol·licituds provisionals per part de les persones investigadores responsables: del 13 de desembre de 2019 al 3 de febrer de 2020 fins a les 14.00 h (hora local de Barcelona)
   Accés a la web de l'AGAUR  

 

Beatriz Galindo

 width=

 

 

 

 

 

Contract Distinguished Researcher
Object The purpose of this call is to hire one postdoctoral researcher with a contract of “Distinguished Researcher” to promote research and to develop a high quality and innovative learning environment in the area of Psychology at the University of Lleida
Duration 4 years full time
Annual salary 45.000 €
Call call  
Deadline
 • From  24th April 2019 at 08:00
 • To 24th May 2019 at 17:00
Application forms

http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/277089/ficha/277089-2018-fase2.HTML

Provisional Resolution    
Definitive Resolution    

 

Ayudas Beatriz de Galindo

Programa UdL Impuls 2020-22

 

 width=

 

Beneficiaris:  Investigadors postdoctorals novells amb resultats de recerca de les seves tesis en nivell TRL3 o superior.

Enllaç plataforma

Banco Santander:

 https://app.becas-santander.com/en/program/programa-udl-santander-impuls-2020_22
Convocatòria:  Convocatòria en català  Convocatòria en castellà
Sol·licitud:  Sol·licitud en català (certificat digital)  Sol·licitud en castellà  (certificat digital)
   Sol·licitud en català (usuari i contrasenya)  Sol·licitud en castellà  (usuari i contrasenya)
Models:  Model de contracte  Modelo de contrato
Termini de presentació: del 20/06/2020 al 30/09/2020 
  Acceptació (certificat electrònic)  

 

Concursos a càrrec de projectes

Concurs UdL 16/2021 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “LLL-Transversalis: Life Long Learning- Transversalis” Ref- EFA162/12
Contractació: 3 mesos i 12 dies a temps complet - Inici 20/07/2021 - final 31/10/2021
Termini presentació: 29/06/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

 

Concurs UdL 15/2021 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Realitzar tasques de genòmica porcina relacionades amb el projecte “Estalvi” codi Z00000 orgànica 030247
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/09/2021 - final 31/12/2022
Termini presentació: 25/06/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

  

 

Concurs UdL 14/2021 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Tecnologías de agricultura de precisión para optimizar el manejo del dosel foliar y la protección fitosanitaria sostenible en plantaciones frutales” Ref RTI2018-094222-B-I00/ AEI/10.13039/501100011033
Contractació: 3 mesos a temps complet - Inici 15/07/2021 - final 14/10/2021
Termini presentació: 15/06/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

Concurs UdL 12/2021 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “LLL-Transversalis: Life Long Learning- Transversalis” Ref- EFA162/12
Contractació: 4 mesos a temps complet - Inici 01/07/2021 - final 30/10/2021
Termini presentació: 31/05/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

 

Concurs UdL 11/2021 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Criptografía y códigos para aplicaciones segures y fiables” Ref MTM2017-83271-R/ AEI/10.13039/501100011033
Contractació: 1 mes a temps complet - Inici 01/06/2021 - final 30/06/2021
Termini presentació: 22/04/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

Concurs UdL 10/2021 REC

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte: “FIREURISK-Developing a holistic, risk-wise strategy for European wildfire management”. Call H2020-LC-CLA-2020-2 GA number:101003890
Contractació: 7 mesos a temps complet - Inici 01/06/2021 - final 31/12/2021
Termini presentació: 22/04/2021
  Convocatòria    
  Correcció d'errada de la Convocatòria  
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

  

Concurs UdL 9/2021 REC

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte: “FIREURISK-Developing a holistic, risk-wise strategy for European wildfire management”. Call H2020-LC-CLA-2020-2 GA number:101003890
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/05/2021 - final 30/04/2022 
Termini presentació: 09/04/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

Concurs UdL 8/2021 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Projecte Estalvi” derivat del projecte Erasmus Plus KA203 Support of the Snoezelen Concept and its Integration into university education
Contractació: 12 mesos a temps parcial - Inici 19/04/2021 - final 18/04/2022 
Termini presentació: 06/04/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

  

Concurs UdL 4/2021 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Fons FEPTS Ensenyament de llengües Acreditats”
Contractació: 5 mesos i mig a temps complet - Inici 16/03/2021 - final 31/08/2021
Termini presentació: 22/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

 

Concurs UdL 1/2021 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Implementar un control amb intel·ligència artificial a un sistema energètic d’uns contenidors simulant edificis residencials. Projecte Premi ICREA 2018
Contractació: 6 mesos a temps complet - Inici 01/03/2021 - final 31/08/2021
Termini presentació: 01/02/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

 

Concurs UdL 35/2020 REC

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte: Viabilitat tècnica i comercial de PCM preparats a partir de subproductes de la industria agroalimentària”. Ref. 2019PROD00101 i el projecte “Projecte Estalvi” codi UdL Z00000 de l’orgànica 0302YO
Contractació: 10 mesos i 19 dies a temps complet - Inici 10/02/2021 - final 31/12/2021
Termini presentació: 05/01/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

 

Concurs UdL 34/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb el desenvolupament de dispositius de refrigeració avançats en el marc del “Projecte Estalvi” Z00000 de l’orgànica 0302ZZ
Contractació: 6 mesos a temps complet - Inici 01/02/2021 - final 31/07/2021
Termini presentació: 05/01/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

 

Concurs UdL 33/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Mejora de propiedades de fibra dietética de fuentes no convencionales mediante la aplicación de tecnologías innovadoras para la obtención de nuevos ingredientes alimentarios” Ref. RTI2018-095560-B-I00
Contractació: 10 mesos i 13 dies a temps complet - Inici 16/02/2021 - final 31/12/2021
Termini presentació: 05/01/2021  - allargament fins al 15/01/2021
  Convocatòria   Resolució per allargament de període de sol.licituds
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

  

Concurs UdL 32/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Fons FCE. L2 Learning Opportunities in Content-based Language Instruction. The Role of the Teacher’s Input.”
Contractació: 6 mesos a temps complet - Inici 01/02/2021 - final 31/07/2021
Termini presentació: 21/12/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

 

Concurs UdL 31/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb implementar un control amb intel·ligència artificial a un sistema energètic d’uns contenidors simulant edificis residencials en el marc del “Projecte Estalvi” Z00000 de l’orgànica 030211
Contractació: 6 mesos a temps complet - Inici 01/02/2021 - final 31/07/2021
Termini presentació: 21/12/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

  

Concurs UdL 30/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb col·laborar en la modelització dels subsistemes, implementar el control intel·ligent basat en algoritmes d’aprenentatge automàtic i desplegar-ho en els escenaris de prova en el marc del “Projecte Estalvi” Z00000 de l’orgànica 030211
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/02/2021 - final 31/01/2022
Termini presentació: 18/12/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

  

Concurs UdL 28/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Production de bioplastiques dans un concept d'économie circulai-re: application au secteur agricole” BIOPLAST (ref. Efa253/16)
Contractació: 5 mesos a temps complet - Inici 02/01/2021 - final 30/06/2021
Termini presentació: 16/12/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

 

Concurs UdL 27/2020 REC 

Contracte: Investigador/a oridnari/ària
Projecte: “Determinació de components bioactius derivats de la microbiota mitjançant micromostreig”. Ref. 2019LLAV00055
Contractació: Temps complet - Inici 18/01/2021 - final 22/04/2021
Termini presentació: 04/12/2020
  Convocatòria  Correcció errades  
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    
       

 

  

Concurs UdL 26/2020 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Secuestrantes avanzados de micotoxinas para acuicultura (micotac)” Ref. RTC2019-007143-2
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/01/2021 - final 31/12/2021
Termini presentació: 05/11/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 25/2020 REC 

Contracte: Investigador/a ordinari/ària
Projecte: “A holistic approach to improve the photosynthetic performance and productivity of C3 crops under dicerse environmental conditions”. Grant agreement number 862127
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/01/2021 - final 31/12/2021
Termini presentació: 05/11/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

  Concurs UdL 24/2020 REC  

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Mejora de las propiedades tecnológicas y nutricionales de alimentos utilizando geles y emulsiones formados a partir de carbohidratos no purificados obtenidos de fuentes alternativas” Ref. RTI2018-094268-B-C21
Contractació: 12 mesos a temps complet - Inici 01/12/2020 - final 30/10/2021
Termini presentació: 05/11/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 23/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:  “Càtedra Indra-Fundació ADECCO d’accessibilitat de persones discapacitades a les TIC"
Contractació: 4 mesos a temps complet - Inici 01/11/2020 - final 28/02/2021
Termini presentació: 19/10/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 22/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:  “Criptografia y códigos para aplicaciones seguras y fiables”
Contractació: 2 mesos i mig temps complet - Inici 15/10/2020 - final 31/12/2020
Termini presentació: 01/10/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució  

 

 Concurs UdL 21/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte:  “Càtedra Educació i Adolescència Abel Martínez”
Contractació: 5 mesos a temps parcial - Inici 01/10/2020 - final 28/02/2021
Termini presentació: 13/08/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 20/2020 REC 

Contracte: Investigador/a ordinari
Projecte: “Fons EAGROF contractació de personal” Codi UdL X20022 de l’orgànica 0302LK
Contractació: 4 mesos a temps complet -Inici 01/09/2020 - final 31/12/2020
Termini presentació: 13/08/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 18/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Fons FCE. L2 Learning Opportunities in Content-based Language Instruction. The Role of the Teacher’s Input”
Contractació: 6 mesos a temps complet - Inici 10/10/2020 - final 09/03/2021
Termini presentació: 13/08/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 17/2020 REC   

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Estrategias innovadoras para prevenir la alteración de alicyclobacillus acidoterrestris en zumo y mitigación del riesgo biológico asociado al consumo de zumo no pasteurizado" Ref. PID2019-106645RB-I00
Contractació: 3 mesos a temps complet -Inici 01/10/2020 - final 31/12/2020
Termini presentació: 29/07/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 16/2020 REC   

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Projecte Estalvi” Codi UdL Z00000 de l’orgànica 0302KH
Contractació: 1 mes a temps complet -Inici 01/09/2020 - final 30/09/2020
Termini presentació: 10/07/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

  Concurs UdL 15/2020 REC   

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Concentradors fotovoltaics hologràfics integrats en edificis per generació d’electricitat i control lumínic” (HOLOBIPV)
Contractació: 5 mesos a temps complet -Inici 01/08/2020 - final 31/12/2020
Termini presentació: 20/07/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 14/2020 REC   

Contracte: Investigador/a ordinari
Projecte: “Projecte Estalvi del Grup de Recerca de Malherbologia” Codi UdL Z00016 de l’orgànica 0302LY
Contractació: 5 mesos a temps complet -Inici 01/10/2020 - final 28/02/2021
Termini presentació: 01/07/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 13/2020 REC   

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Tecnologias de agricultura de precisión para optimizar el manejo del dosel foliar y la protección fitosanitaria sostenible en plantaciones de frutales” Ref. RTI2018-094222-B-I00
Contractació: 12 mesos a temps complet -Inici 01/07/2020 - final 31/06/2021
Termini presentació: 15/06/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

  

Concurs UdL 12/2020 REC  

Contracte: Investigador/a ordinari
Projecte: “Valorització de residus paperers: reaprofitament de cel·lulosa i producció de HMF” Ref. INNOTECRD19-1-0014 (Codi UdL N20008)
Contractació: 12 mesos a temps complet -Inici 01/09/2020 - final 31/08/2021
Termini presentació: 15/06/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)   
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 11/2020 REC 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: “Experimental demostration and comercial viaility of a nergy efficient universal cooling scheme” Ref. 2018 PROD 00071
Contractació: 4 mesos a temps complet -Inici 01/07/2020 - final 31/10/2020
Termini presentació: 15/06/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb signatura electrònica)   
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 5/2020 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Estrategias de mitigación de los problemas Asociados a patógenos de transmisión alimentaria para mejorar la calidad de inocuidad de fresa congeladas y listas para el consumo” Ref. AGL2016-78086-R
Contractació: 1 mes i 24 dies a temps complet -Inici 07/05/2020 - final 29/06/2020
Termini presentació: 25/02/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 4/2020 REC

Contracte: Investigador/a ordinari
Projecte: “Forest management promotion for climate change mitigation though the design of a local market of climate credits” Ref. LIFE16 CCM/ES/000065 (Codi UdL G17005)
Contractació: 9 mesos a temps complet -Inici 11/03/2020 - final 31/12/2020
Termini presentació: 20/02/2020
  Convocatòria    
  Correcció errada Convocatòria  
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 1/2020 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Benestar i qualitat de vida en les persones, grups i comunitats" projecte de la Càtedra d’Innovació Social
Contractació: Inici 01/03/2020 - final 31/07/2020 (5 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 28/01/2020
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 37/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Genomic management Tools to Optimise Resilence and Efficiency - GenTORE"
Contractació: Inici 06/01/2020 - final 05/07/2021 (18 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 29/11/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 35/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Festes del foc dels solsticis en els Pirineus-Prometheus" (Ref. EFA309/19) 
Contractació: Inici 01/01/2020 - final 30/06/2021 (18 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 21/11/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 

Concurs UdL 32/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Gestión de malas hierbas en cereales y viña mediante la integración de sistemas de manejo y herramientas de decisión"(Codi UdL P18007)
Contractació: Inici 01/01/2020 - final 31/07/2020 (7 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 06/11/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Esmena Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 30/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Evaluation of the risk of herbicide resistence evolution in echinochloa crus-galli to sulfonylureas in maize crop" (Codi UdL C18049)
Contractació: Inici 01/12/2019 - final 30/06/2020 (6 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 14/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 29/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Experimental demostration and commercial viaility of an energy eficient universal cooling scheme". Codi (UdL N19013)
Contractació: Inici 01/11/2019 - final 31/10/2020 (12 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 14/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 28/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques d'investigació relacionades amb la "Cerca de noves indicacions terapèutiques en l'àmbit de les malalties neurodegeneratives i mitocondrials per al compost PPAR gamma agonista NIM-102".
Contractació: Inici 01/11/2019 - final 31/12/2019 (1 mes) a temps complet.
Termini presentació: 09/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 25/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques d'investigació relacionades amb el Maneig de cultius extensius i interaccions amb el paisatge per al control de plagues
Contractació: Inici 04/11/2019 - final 31/12/2020 (14 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 03/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 21/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques d'investigació relacionades amb la transmissió del Patrimoni Immaterial dels Pirineus. Gestió de tasques divulgatives del projecte.
Contractació: Inici 13/09/2019 - final 31/12/2019 (3'5 mesos aprox.) a temps complet, amb la possibilitat de renovació si l'investigador responsable ho considera convenient
Termini presentació: 17/07/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 20/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Ús sostenible de fitosanitaris en fruticultura i viticultura
Contractació: 15 mesos a temps parcial - 12 h/setmana
Termini presentació: 02/07/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 19/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Realització d'anàlisi comparada de documentació sobre famílies d'origen estranger i escola
Contractació: 4 mesos a temps complet
Termini presentació: 26/06/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 18/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb el projecte "Efecto del tipo productivo sobre la eficiencia digestiva, fermentación intestinal y la relación microbioma-metaboloma en ganado porcino"
Contractació: 6 mesos a temps complet
Termini presentació: 18/06/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Llista definitivaÈ

 

Concurs UdL 16/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb el projecte REGEVA: Noves estratègies per controlar el virus de la síndrome respiratori i reproductiu porcí
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació si l'investigador responsable ho considera convenient
Termini presentació: 29/05/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 15/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Tasques del projecte "PECT, El bosc, primer recurs de l'economia verda", Codi 001-P-000864
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació si l'investigador responsable ho considera convenient
Termini presentació: 25/05/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 14/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Investigació relacionada amb la transmissió del Patrimoni Immaterial dels Pirineus
Contractació: 3 mesos a temps complet
Termini presentació: 26/05/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 13/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Anàlisi per HPLC-MS/MS de les mostres generades en assajos in vivo del projecte RTC-2015-3508-
Contractació: 3,5 mesos a temps complet
Termini presentació: 02/04/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 11/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb la posada a punt i validació d'un mètode d'anàlisis multimicotoxínic en el fetge en el fetge de pollastre i porc per HPLC-MS/MS, i anàlisi de mostres generades en assajos in vivo del projecte RTC-2015-3508-2 
Contractació: 4 mesos a temps complet
Termini presentació: 02/04/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 9/2019 REC

Contracte: Investigador ordinari
Projecte: Estudi dels mecanismes de resistència a herbicides en Papaver rhoeas. Projecte Z00000 P. Estalvi (Org. 03021Y)
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals
Termini presentació: 20/03/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 7/2019 REC

Contracte: Investigador ordinari
Projecte: Estudi dels mecanismes de resistència a herbicides en Papaver rhoeas. Projecte Z00000 P
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 25/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 6/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Modifying canopy architectures and photosynthesis to maximize barley biomass and yield for diferent end-uses (Referència 652615 ERA-NET)
Contractació: 5 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació
Termini presentació: 25/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·litud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 1/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Búsqueda de nuevas indicacions terapéuticas en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas y mitocondriales para el compuesto PPAR gamma agonista MIN–102. (Referència RTC-2017-5867-1)
Contractació: 5 mesos a temps complet
Termini presentació: 21/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Tècnics de Suport

Personal Tècnic de Suport (PTA) 2020

  La MoncloaMinisterio de Ciencia e InnovaciónMinisterio de Universidades

 

 

Benerificaris: - Titulació universitària: Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectur, Grau, Diplomatura, Enginyeria Tècnica o Arquitectura Tècnica.
  - Titulació en el marc de la formació professioanl dels sistema educatiu: Tècnic Superior.
Convocatòria:   Convocatòria Anunci convocatòria
Termni de presenació: de 14/01/2021 a 04/02/2021 fins a les 14.00 h (hora peninsular espanyola)
   Accés a la web del ministeri Accés a la sol·licitud

Programa Empleo Joven 2018 - Universitaris

La MoncloaMinisterio de Ciencia e InnovaciónMinisterio de Universidades     Ayudas para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i 2018     

  

Beneficiaris:  -  Titulats universitaris
Convocatòria:  Convocatòria
Resolució:  Resolució
   Annex de la Resolució

 

Programa Empleo Joven 2018 - FP

La MoncloaMinisterio de Ciencia e InnovaciónMinisterio de Universidades  Ayudas para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i 2018

 

Beneficiaris:  -  Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior
Convocatòria:  Convocatòria
 Resolució:  Resolució
   Annex de la Resolució

Estades de recerca

Estades en altres centres per desenvolupar tasques de recerca. 2021-2022 UdL_VRT

Beneficiaris: Personal investigador en formació amb finançament oficial i PDI
Termini: del 01/03/2021  al  03/09/2021 (Ambdós inclosos)
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb certificat digital)   
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)   
  Resolució    
  Acceptació (amb certificat electrònic)    
  Acceptació (amb usuari i contrasenya)   

 

Estades Extraordinàries en altres centres per desenvolupar tasques de recerca. Any 2021 UdL_VRT

Convocatòria extraordinària 2021

Beneficiaris: Personal investigador en formació amb finançament oficial
Termini: De l'1/05/2021 al 03/09/2021 (Ambdós inclosos)
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb certificat digital)   
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)   
  Resolució    
  Acceptació (amb certificat electrònic)    
  Acceptació (amb usuari i contrasenya)   

 

Becas Iberoamérica. Santander Investigación - Curs 2020 - 2021

Ajut de mobilitat per promoure vincles de recerca amb Iberoamèrica

web Santander

Beneficiaris: PDI, Investigadors i Alumnes de doctorat
Característiques: Estades mínimes de 2 mesos fins a  4 mesos.  Import: 5.000 €
Termini: del  04/11/2019  al  16/03/2020 (ambdós inclosos)
Nou termini: del  04/11/2019  al  03/06/2020 (ambdós inclosos)
  Bases/convocatòria  Apéndix-A clàusula protecció dades
  Convocatòria UdL    
  Sol·licitud UdL    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Altres Convocatòries

Borses de viatges per assistir a congressos. UdL_VRT

Beneficiaris: Personal investigador en formació amb contracte o beca
Termini: del 01/03/2021  al  03/09/2021 (ambdós inclosos)
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb certificat digital)   
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)  
  Resolució    
  Acceptació (amb certificat electrònic)   
  Acceptació (amb usuari i contrasenya)  

 

Ajuts pont per a projectes de recerca. UdL_VRT

Ajuts pont per a projectes de recerca

Beneficiaris: Investigadors principals de projectes denegats del PN, INIA o FIS
Termini:  d'un mes a partir de la publicació de la resolució provisional del Pla Nacional d’R+D+I o FIS (pendent dates concretes)
  Convocatòria    
  Sol·licitud (amb certificat digital)  
  Sol·licitud (amb usuari i contrasenya)   
  Resolució    
  Acceptació (amb certificat electrònic)    
  Acceptació (amb usuari i contrasenya)  

 

Preparació o execució de propostes de projectes internacionals de recerca. UdL_VRT

Beneficiaris: Personal investigadors de la UdL responsablesde projectes internacionals
Termini: del 01/03/2021  al  03/09/2021
  Convocatòria    
  Sol·licitud suport preparació (amb certificat digital)  
  Sol·licitud suport preparació (amb usuari i contrasenya)
  Sol·licitud reunions prèvies (amb certificat digital)  
  Sol·licitud reunions prèvies (amb usuari i contrasenya)
  Acceptació (amb certificat electrònic)     
  Resolució    

 

Convocatòries de Campus Iberus. UdL_VTFI

write

Altres tràmits

 

Procediment per adquirir la condició d'assimilat/homologat a becari graduat o d'investigació de la UdL

Beneficiaris:

Becaris adscrits a contractes, convenis o projectes d'investigació que estiguin cursant els estudis de doctorat poden sol·licitar l'adquisició de la condició de becari graduat o d'investigació.

Termini:

El responsable del projecte o conveni pot sol·licitar en qualsevol moment a la Comissió de Recerca que el becari o becaria passi a la condició de becari graduat o d'investigació.

Sol·licitud:

 • Sol·licitud (certificat electrònic)
 • Sol·licitud (usuari i contrasenya)
 • La resta de documentació, credencial de becari, convocatòria i acta de resolució, no cal aportar-la d'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Requisits:

 • Durada mínima 1 any, amb la possibilitat de renovació per anys successius.
 • La quantitat anual ha de ser equivalent a la que percep el personal predoctoral en formació de la UdL.
 • Estar matriculat d'estudis de doctorat.

 

Sol·licitud d'autorització per participar en un projecte de recerca extern (PDI funcionari i laboral a temps complet)

Català: PDF (formulari)

Castellà: PDF (formulario)

Ajuts per a reparació i manteniment d'equipament científic

Sol·licitud de docència

 

Sol·licitud de docència superior a 4 crèdits pdf 
Sol·licitud de docència fins a 4 crèdits S'ha de sol·licitar al departament

 

Permís d'absència

 

Permís d'absència superior a 10 dies Model català  Modelo castellano
Permís d'absència fins a 10 dies S'ha de sol·licitar al departament