La recerca a la UdL

 Descarregar pdf

La Universitat de Lleida ha aconseguit al llarg dels anys situar-se en una posició rellevant en diferents àmbits de recerca. Actualment, la UdL disposa de 94 grups de recerca que desenvolupen la seva activitat en àrees de coneixement molt diferents, dels quals 44 són grups consolidats reconeguts per la SGR i amb l’investigador principal membre de la UdL. 

La UdL ocupa la 8a posició a l’estat espanyol en productivitat de recerca (rànquing ISSUE Fundació BBVA, 2013), la 6a posició a l’estat espanyol en impacte normalitzat) (CyD 2012) i la 2a posició a l’estat espanyol en excel·lència i lideratge (CyD 2012).

Per àmbits de recerca, la UdL assoleix una posició líder en l’àmbit agroalimentari, essent la 4a universitat espanyola en agricultura i ciències agràries (I-UGR, 2013) i la 1a de l’estat espanyol en excel·lència i lideratge (CyD 2012) dins d’aquest àmbit. En especialitats concretes, la UdL és la 1a universitat espanyola en tecnologia d’aliments (I-UGR, 2013).

El pla estratègic 2013-2016 defineix quatre àmbits preferents d'activitat: Agroalimentació, Biomedicina, Tecnologia i sostenibilitat, Desenvolupament Social i Territorial.

En aquesta tasca hi treballen el Vicerectorat de Recerca, el Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica, i el Vicerectorat de Planifiació, Innovació i Empresa, així com un seguit de serveis de suport que podeu trobar descrits en aquesta pàgina.

Estructures de recerca

Els Departaments constitueixen l'estructura bàsica que agrupa el capital humà per a la recerca.

Els Grups de recerca ón les unitats fonamentals de l'activitat investigadora de la UdL.

L' Anella de Recerca UdL la formen instituts i ens consorciats amb la UdL, i d'altres centres de recerca de nova creació.

Eines de gestió de la recerca, activitat i producció científica

GREC és una eina de gestió de la recerca per localitzar, consultar i actualitzar les dades i currículums dels grups de recerca i dels investigadors.
L'aplicació GREC també ofereix informació sobre les convocatòries de recerca internes i externes que poden interessar tant el professorat com l'estudiantat.

Suport a la recerca i transferència del coneixement

L'Oficina de Suport a l'R+D+Ifomenta i gestiona les activitats de recerca bàsica i aplicada, i exerceix d'interfície entre la Universitat i les entitats.

La Unitat de Projectes Europeus és una eina de suport i assessorament per a la prestació i gestió de projectes.

Els Serveis Cientificotècnics són els recursos científics (equips humans i tecnològics) que la UdL posa a l'abast dels seus investigadors, d'altres institucions públiques i privades, i de les empreses.

El Trampolí Tecnològic dóna suport a la creació d'empreses de base tecnològica i negocis innovadors, i a l'explotació de la propietat intel·lectual i industrial.

La Xarxa TECNIO dóna suport a la creació d'empreses de base tecnològica i negocis innovadors, i a l'explotació de la propietat intel·lectual i industrial.

   Darrera modificació: