Vicerectorats i oficines tècniques relacionades amb recerca

Recerca

Edifici del Rectorat -
Despatx 2.02
Pl. de Victor Siurana, 1
E-25003 Lleida

vr.secretaria@udl.cat

+34 973 70 20 18
+34 973 70 20 36

Política Científica i Tecnològica

Edifici del Rectorat
Despatx 2.02
Pl. de Victor Siurana, 1
E-25003 Lleida

vpct.secretaria@udl.cat
@UdL_Recerca

+34 973 70 22 28
+34 973 70 20 63

Planificació, Innovació i Empresa

Edifici del Rectorat -
Despatx 2.02
Pl. de Victor Siurana, 1
E-25003 Lleida

vpie.secretaria@udl.cat

+34 973 70 20 63

Relacions Internacionals i Cooperació

Campus de Cappont
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera

Edifici annex, 2ª planta
C. de Jaume II, 67 bis
E-25001 Lleida

vric@udl.cat
vric.secretaria@udl.cat

+34 973 00 35 39
+34 973 00 35 31

Oficina de suport a l'R+D+i (ORDI)

L'Oficina de Suport a l'R+D+I és un servei de la Universitat de Lleida que té entre els seus principals objectius:

  • Potenciar les activitats de recerca i serveis a les empreses.
  • Respondre a les necessitats dels investigadors.
  • Respondre a les necessitats de les institucions públiques i privades integrades en el sistema de recerca i innovació.

Oficina de Suport a l'R+D+I
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis, 3a planta
E-25001 Lleida

info@oficinaRDI.udl.cat
+34 973 00 35 55
+34 973 00 35 56

Oficina de gestió d'ajuts UdL

Fermina Salillas Guallarte
Tècnica de gestió d'ajuts
+34 973 70 20 75

Ester González Espolio
Administrativa
+34 973 70 20 71

Universitat de Lleida
Plaça de Víctor Siurana, 1
Despatx 2.62
E 25003 LLEIDA

 gestioajuts@rectorat.udl.cat

Oficina de gestió del GREC

Consultes de gestió

  • Sra. Núria Borrell Ruiz
  • Sra. Núria Costa Castelló
  • Sra. Xus Sanz Blasi

Consultes informàtiques

  • Sr. Jordi Aribau Millera
  • Sra. Maria Lorenzo González

Edifici del Rectorat
Despatx 2.02
Pl. de Victor Siurana, 1
E-25003 Lleida

grec@vri.udl.cat
+34 973 70 21 18
+34 973 70 31 78
+34 973 70 20 36

Els SCT tenen una direcció única, que recau en un professor investigador de la UdL i una sola administració, la Unitat Administrativa de l'Oficina de suport a la R+D+i.
A més, cada servei disposa d'un responsable, membre del personal acadèmic, que actua d'assessor científic.

Director Tècnic dels SCT:
Elisa Cabiscol Català
+34 973 70 22 81 

Administració i Promoció: 
Oficina de Suport a la R+D+i
info@oficinaRDI.udl.es

+34 973 00 35 55
+34 973 00 35 56

Campus Universitari Cappont
C/ Jaume II 67 bis, 3a planta
CP 25001 Lleida

ESCOLA DE DOCTORAT
Universitat de Lleida
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

Secció de Doctorat
(despatx 0.02)

Tel. +34 973 702 043
Fax +34 973 702 042
doctorat@aga.udl.cat

 

Atenció al públic:

Dl a Dv: 9.30h a 14.00h
Dimarts de 15.30 a 17.30h 

Direcció (despatx 1.14)
Tel. +34 973 702 007
ed.direccio@udl.cat

Secretaria (despatx 2.02)
Tel. +34 973 702 228
ed.secretaria@udl.cat

Oficina Campus Iberus a la UdL

Encarni Santiago López

Edifici del Rectorat
Despatx 2.07 
Pl. de Víctor Siurana, 1 
E-25003 Lleida

+34 973 70 23 49
+34 973 70 20 99

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL)

El Parc Científic és el punt de trobada de les empreses amb la universitat, facilitant també la posada en marxa de noves iniciatives empresarials.