Membres del Comité d'Ètica i Experimentació Animal

Albert Sorribas Tello

Catedràtic d'Estadística i Investigació Operativa del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques i adscrit a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Especialista en modelització matemàtica de sistemes biològics, és autor de més de 70 treballs científics en temes com: Estimació de paràmetres en models dinàmics, Resposta adaptativa celular a estrés, Optimització no-lineal, Bioinformàtica, Evolució del metabolisme, entre altres. Actualment sóc Vicerector de Política Científica i Tecnològica (des de 2011). Podeu consultar el meu CV i publicacions al meu web.

Carme Piñol

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, Doctora en Medicina per la Universitat de Lleida sota la direcció del Dr. Joan Viñas. Professora Titular del Departament de Medicina.

Des de l’any 1997, està acreditada com a Personal Investigador usuari en animals d’experimentació i com Assessora en Benestar Animal, ocupant aquesta figura en el centre de la UdL SCT-Estabulari de Rosegadors/Rèptils. És secretària del Comitè Ètic d’Experimentació Animal des de la seva creació l’any 1997. Representant de les Universitats catalanes en la Comissió d’Experimentació Animal de la Generalitat de Catalunya durant el període 2007-2011.

Ha participat i participa en diferents projectes finançats en l’àmbit de la patologia digestiva i els factors pronòstics del càncer colorectal, tant en la vessant clínica com en models de carcinogènesi experimental en rosegadors. Ha publicat una seixantena d’articles en revistes científiques , i ha dirigit 7 tesis doctorals.

En l’àmbit de la docència és coordinadora de la matèria Bioètica, aspectes legals i bases per a la manipulació dels animals d’experimentació, dins del grau de Ciències Biomèdiques i de la matèria Experimentació Animal del Màster Universitari en Recerca Biomèdica.

José Antonio Moreno Martínez

Veterinario por la Universidad de Zaragoza, Doctor por la Universidad de Lleida y Master en Ciencia y Bienestar del Animal de Laboratorio por una Universidad Autónoma de Barcelona.

Veterinario responsable de la salud de los animales de experimentación de la Universidad de Lleida y del Centre d’Estudis Porcins de Catalunya.

Asesor en Bienestar del animal en experimentación del centro ETSEA, de la unidad de reptiles y del Centre d’Estudis Porcins de Catalunya.

Profesor asociado del departamento de Ciencia Animal, en el ámbito de enfermedades, producción y gestión de aves y de experimentación animal.

Miembro de la Comisión de Bioseguridad de la Universidad de Lleida.

Miembro del Comité de Ética en Experimentación Animal de la Universidad de Lleida.

Daniel Babot

Dr. Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Lleida. Catedrático de Escuela Universitaria de la materia Producción Porcina.  Director del Departamento de producción animal de la Universitat de Lleida (2008-2013).Impulsor y Director del Máster InterUniversitario en Sanidad y Producción Porcina (2007-2013). Impulsor y  Director del Grado en Ciencia y Salut Animal (2009-2011). Director del Máster en Ingeniería Agronómica (2013-2016). Subdirector Jefe de estudios de Postgrado de la ETSEA (2013- actualidad). Especialista en Producción Porcina y en Gestión Integral de la Producción y de la Empresa Porcina. Asesor técnico de diferentes empresas de producción porcina y de diferentes instituciones oficiales (MAGRAMA, DAAM,…), Investigador del Departamento de Producción Animal/ Ciencia Animal de la Universitat de Lleida y del Centro Agrotécnio con participación en varios proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional. Director científico del Centro de Estudios Porcinos de Catalunya (2007-actualidad). Miembro de Comité de Ética y experimentación animal de la Universitat de Lleida (2014-actualidad). Actividad de investigación centrada en la valoración de la eficiencia técnica y económica del sistema de producción porcina y en la evaluación de estrategias en granja para reducir el impacto ambiental (excreción de nutrientes y emisión de gases).

Frederic Casals Martí.

Professor Col·laborador Doctor de la Secció de Fauna Silvestre del Departament de Ciència Animal de l’ETSEA. Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona. Membre del grup de recerca consolidat Gestió i Anàlisi Multiescala de biodiversitat i serveis ambientals als Sistemes forestals i agrícoles sota canvi global (GAMES) reconegut per la SRG. Recerca en biologia, ecologia y distribució dels peixos continentals; avaluació del estat de las poblacions íctiques i de les especies invasores.

Xavier Gómez Arbonés

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, Doctor en Medicina i Cirurgia i premi extraordinari de doctorat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Lleida sota la direcció del Dr Elias Campo, i Màster en Disseny i estadística en ciències de la salut per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Inicia la seua activitat acadèmica i de recerca com a professor ajudant de medicina i membre del grup de recerca del Dr Josep Macià, dins el servei d’hematologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Des de 1999 és professor titular de medicina i imparteix docència en cursos de grau i màster de la Facultat de Medicina i en la Facultat d’Infermeria i fisioteràpia de la Universitat de Lleida. L’any 2005 va rebre la distinció Jaume Vicens Vives, a títol individual, màxima distinció a la qualitat docent universitària atorgada pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Des del 1996 al 2004 va ser responsable científic de la Unidad de Investigación Biomédica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Des de l’any 1999 es membre del comitè d’Ètica i Investigació Clínica de Lleida, i des del 2003, n’és el secretari tècnic/vice-president.

Des de 1997 està acreditat com personal investigador usuari d’animals d’investigació. L’abril de 2012 s’incorpora al Comitè d’Ètica i Experimentació Animal de la UdL.

Des de maig de 2003 a 2011, formà part del equip del rector Joan Viñas desenvolupant tasques de gestió universitària. Fou vicerector d’Estudiantat de la UdL, i responsable de les polítiques d’estudiantat en els àmbits, entre altres, de la informació, orientació i promoció de la UdL, relació amb secundària, accés a la universitat, serveis universitaris interns i externs, empleabilitat, i atenció a la discapacitat.

Ha participat i participa en diferents projectes finançats en l’àmbit de la hematologia, la biologia cel·lular del càncer, bioestadística, o innovació docent. És coautor del llibre Metodologia estadística en ciències de la salut. Ha participat en nombroses ponències, cursos i congressos; ha publicat una cinquantena d’articles en revistes científiques de prestigi nacionals i internacionals, i ha dirigit 8 tesis doctorals. Es consultor de diverses institucions públiques i privades, en l’àmbit de la recerca en biomedicina.

Des de 2013 és el director del departament de Medicina de la Facultat de Medicina de Lleida. Actualment desenvolupa la seua activitat de recerca com a membre de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.