Gestió Econòmica

 Descarregar pdf

fletxa-cercle   ICTT-OnLine

 • INTRODUCCIÓ

  L'iCTT-OnLine és un sistema d'accés a la informació dels projectes gestionats per l'Oficina de Suport a la R+D+i.

  L'investigador principal dels projectes mitjançant la fulla web de l'Oficina i amb el seu identificador d'usuari pot accedir en temps real i en qualsevol lloc a l'estat actualitzat dels projectes.

 • COM ACCEDIR-HI?

  Es pot accedir al sistema des de qualsevol ordinador que tingui instal·lat un navegador (Netscape o Internet Explorer) mitjançant la connexió amb la pàgina web de l'Oficina de Suport a la R+D+i ( http://www.udl.es/ca/recerca/oficina/ ) i seleccionant l'opció "Gestió Econòmica".

  Per conectar-se a l'iCTT-OnLine caldrà teclejar el login i el password que facilita la Oficina de Suport a la R+D+i a l'investigador.

 • OPCIONS DISPONIBLES 

  Posició Global Balanç de cobraments i despeses dels projectes en curs. Si les despeses són superiors als cobraments s'encendrà una alerta roja intermitent.
  Projectes Informació detallada dels projectes: títol, client, línia de recerca (codis UNESCO), data, import estadístic,...
  Moviments Detall de cobraments i despeses per projecte. La consulta es pot fer per ordre cronològic de les anotacions o be per naturalesa dels ingressos i despeses.
  Facturació Llistat per projecte de les factures a cobrar i a pagar. En les factures a cobrar s'indica el client i la data de cobro. Si la factura es a pagar s'indica el proveïdor, el perceptor i la data de pago.
  Cursos Detall dels alumnes inscrits als cursos, així com de les devolucions de matrícules. Per diferència s'obté el volum d'ingressos del curs.
  Nòmines Informe de les beques atorgades i dels contractes a càrrec dels projectes.
  Crèdits Detall de crèdits concedits. 
  Inventari Detall d'adquisió de bens mobles a càrrec de projectes.

 •  AJUDA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CONSULTES

  Quan el sistema sol·liciti informació per procedir a respondre les consultes efectuades es poden utilitzar els següents operadors: 

  >

  Valors superiors a l'indicat. Exemple: Dates posteriors a l'1 de gener del 2000 les sol·licitarem introduint ">01-01-2000"

  <

  Valors inferiors a l'indicat.

  >=

  Valors superiors o igual a l'indicat.

  <=

  Valors inferiors o igual a l'indicat

  :

  Permet introduir un interval com a restricció. Exemple: Dates entre l'1 de gener de 2000 a 31 de desembre de 2000 els dos inclosos, caldrà fer la consulta "01-01-2000:31-12-2000".

  *

  Substitueix un o més caràcters. Exemple: Per sol·licitar la informació referent a tots els cursos de Mestratge caldrà posar a la consulta "M*" 

  No és imprescindible introduir un criteri de selecció sobre el camp sol·licitat. El camp es pot deixar en blanc per indicar que no restringim valors.

  És obligatori introduir un criteri de selecció sobre el camp sol·licitant.

  Indica que podem anar a buscar els valors.   

   

   Darrera modificació: