Suport a la sol·licitud de projectes europeus

La UNITAT DE PROJECTES EUROPEUS de la UdL ofereix suport i assessorament als investigadors en la preparació de la proposta, gestió dels contractes europeus, seguiment i justificació econòmica del projecte.

El BUTLLETÍ RDI informa mensualment de les darreres convocatòries i esdeveniments més importants en l'àmbit europeu i internacional com el Programa Marc per la Recerca i la Innovació HORIZON 2020  i altres programes que permeten el finançament de projectes de recerca i innovació (Interreg, Cost, Life, EuropeAid, etc. ).

 


 Contacte | Més informació

Carmen Gallart
Coordinació

Anna Aguilà
Gestió tècnica, econòmica i justificació dels projectes

Belén de Pablo
Gestió tècnica, econòmica i justificació dels projectes

 

 

  Butlletí de Recerca i Valorització

El Butlletí de Recerca i Valorització pretén mantenir informada a tota la comunitat universitària i a les empreses del nostre entorn de les noves convocatòries de recerca, jornades, i d'altres informacions d'interès, així com de l'accés a finançament per a empreses que vulguin innovar.